Netværk for elever i SAFE-klassen

Overblik over støttemuligheder, kontaktoplysninger samt funktioner til det professionelle netværk for SAFE-klassen.

Pædagogisk koordinator:

Karin Wolfgang er pædagogisk koordinator og studievejleder og indgår i tæt dialog med teamet omkring eleven. Der bliver jævnligt holdt møde med ledelse, lærerteamet, mentorer og studievejleder. Hermed opnås en hurtig og konsekvent reaktion på eksempelvis ændret adfærd og fravær, der i nogle tilfælde følges op af elev- og forældresamtaler.

Studievejleder:

Klassen har tilknyttet en studievejleder, som arbejder for, at eleverne gennemfører deres uddannelse med størst muligt fagligt og socialt udbytte. Derfor drøfter studievejlederen mange forskellige emner med eleverne, så ønsket med og om en gymnasial uddannelse kan indfries.

Studievejlederen vejleder også klassen om valgfag, studievaner, SU og fraværsregler. Ligeledes orienterer studievejlederen også om hvilke krav og forventninger, skolen har. Studievejlederne tilbyder individuel vejledning om f.eks. planlægning af tid, private forhold, fagligt standpunkt, valg af studieretning, fravær, motivation og trivsel. Der benyttes desuden gruppevejledning, hvor eleverne over 10 møder lære at blive bedre til at opstille realistiske mål for deres skoleliv, som skal skabe større trivsel og motivation, samt at mindske frafaldet blandt eleverne.

Mentor:

Klassen har tilknyttet to mentorer i alle tre år, som samtidig er lærere i klassen. Elev og mentor har samtaler efter behov og to formaliserede samtaler om året. Samtalerne handler hovedsagligt om trivsel, læring eller eventuelle udfordringer, der kan have betydning for elevens fastholdelse i uddannelsen.

Mulighed for skolepsykolog:

Høje-Taastrup Gymnasium har pt. to skolepsykologer ansat, som eleverne kan bruge gratis, mens de er elever på gymnasiet. Dette skal ske efter henvisning fra studievejlederen.

Studievalg København:

På gymnasiet møder eleverne Studievalg København, som kan hjælpe med valg af uddannelse efter gymnasiet. Studievalg København foretager både kollektiv og individuel vejledning. Studievalg København vil i løbet af elevens studietid holde oplæg i klasserne, der handler om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, frister m.v.

Derudover har eleverne i SAFE-klassen mulighed for at få individuel vejledning i den åbne træffetid. Husk at vælge HTG i fanen – Klik her for at booke en tid – Studievalg København er på HTG ca. hver 14. dag, og Lectio oplyser, hvornår de næste gang har åben træffetid.