Netværk for elever på ASF-linjen

Overblik over støttemuligheder, kontaktoplysninger samt funktioner til det professionelle netværk på ASF-linjen.

Pædagogisk koordinator:

Karin Wolfgang er pædagogisk koordinator og studievejleder og indgår i tæt dialog med teamet omkring eleven. Der bliver jævnligt holdt møde med ledelse, lærerteamet, mentorer og studievejlederne. Hermed opnås en hurtig og konsekvent reaktion på eksempelvis ændret adfærd og fravær, der i nogle tilfælde følges op af elev- og forældresamtaler.

 

Studievejleder:

Studievejlederne Torben Folke Larsen (1z/2s/3z) og Karin Wolfgang (1s/2z/3s) arbejder for, at eleverne med en diagnose inden for ASF på Høje-Taastrup Gymnasium gennemfører deres uddannelse med størst muligt fagligt og socialt udbytte. Derfor drøfter de mange forskellige emner med eleverne, så ønsket om en gymnasial uddannelse kan indfries.

Klasserne har tilknyttet en studievejleder, som vejleder klassen om valg af studieretning, valgfag, studievaner, SU og fraværsregler. Ligeledes orienterer studievejlederne også om hvilke krav og forventninger, skolen har. Studievejlederne tilbyder individuel vejledning om f.eks. planlægning af tid, private forhold, fagligt standpunkt, valg af studieretning, fravær, motivation og trivsel. Der benyttes desuden gruppevejledning, hvor eleverne over 10 møder lære at blive bedre til at opstille realistiske mål for deres skoleliv, som skal skabe større trivsel og motivation, samt at mindske frafaldet blandt eleverne.

 

Mentor:

Hver elev har tilknyttet en mentor i alle tre år, som samtidig er lærer i klassen. Elev og mentor har samtaler efter behov og to formaliserede samtaler om året. Samtalerne handler hovedsagligt om trivsel, læring eller eventuelle udfordringer, der kan have betydning for elevens fastholdelse i uddannelsen.

 

Mulighed for skolepsykolog:

Høje-Taastrup Gymnasium har pt. to skolepsykologer ansat, som eleverne kan bruge gratis, mens de er elever på gymnasiet. Dette skal ske efter henvisning fra studievejlederne.

 

Studievalg København:

På gymnasiet møder eleverne Studievalg København, som kan hjælpe med valg af uddannelse efter gymnasiet. Studievalg København foretager både kollektiv og individuel vejledning. Studievalg København vil i løbet af elevens studietid holde oplæg i klasserne, der handler om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, frister m.v.

Derudover har eleverne på ASF-linjen og i SAFE-klassen mulighed for at få individuel vejledning i den åbne træffetid. Husk at vælge HTG i fanen – Klik her for at booke en tid – Studievalg København er på HTG ca. hver 14. dag, og Lectio oplyser, hvornår de næste gang har åben træffetid.