Alt om SAFE-klassen

I over 10 år har HTG tilbudt den unikke ASF-linje for unge med autismediagnose(r). I 2018 har gymnasiet udvidet med en SAFE-klasse, der giver flere unge med en diagnose mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

greenIndholdsfortegnelse


Om klassen
Som de første i Danmark tilbød vi en gymnasial uddannelse til unge med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) i særligt tilpassede fysiske og pædagogiske rammer. I dag, mere end 10 år senere, har vi en stor erfaring på området og mange gode resultater. Derfor har vi i 2018 udvidet konceptet til at omfavne endnu flere unge med forskellige diagnoser. Nu kan de starte i en SAFE-klasse, hvor nøgleordene og de pædagogiske principper er: struktur, ambition, faglighed og empati, som også er grundlaget for navnet.

Klassen minder på mange måder om klasserne på ASF-linjen, og klassen ligger i samme område som de øvrige ASF-klasser. Med andre ord ses SAFE-klassen som del af ASF-linjen og bliver inddraget i fælles aktiviteter på linjen. Da klassen ligger i forlængelse af ASF-området, vil SAFE-eleverne have deres daglige gang i ASF-afdelingen og fri mulighed for at benytte faciliteterne i området.

Eleverne i SAFE-klassen tager en gymnasial uddannelse på samme faglige vilkår som øvrige elever. Det betyder også, at deres studentereksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse.

SAFE-klassen har følgende principper

 • En fast studieretning –  science: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
 • Max. 16 elever pr. klasse
 • 2 mentorer, der er tilknyttet klassen og hjælper alle elever med at mestre skolelivet
 • 1 tilknyttet studievejleder
 • Alle undervisere er erfarne lærere fra ASF-linjen
 • Dobbelt-lærerordning i de fleste engelsk- og dansktimer samt skrivehjælp til de store opgaver
 • Alle har billedkunst og tysk (fransk kan vælges som valghold blandet med andre elever)

Til top

De fysiske rammer

Skolen rummer én SAFE-klasse med 16 elever i. Eleverne har et fast klasseværelse, som ligger i forlængelse af ASF-afdelingen , hvor al undervisning udover idræt, de kunstneriske fag, valgfag og de eksperimentelle fag foregår. Klassen er indrettet med stor hesynstagen til elevgruppen. Eleven får derudover tilbudt et aflåst skab til eksempelvis opbevaring af computer.

I forlængelse af klasselokalerne tilbyder HTG et hyggerum udelukkende for eleverne fra ASF- og SAFE-klasserne. Her er der mulighed for at trække sig tilbage, få ro og slappe af i sofaerne. Desuden er der opstillet et bordtennisbord, som eleverne kan benytte sig af i frikvartererne.

Du kan se de fysiske rammer for C-fløjen, hvor ASF-klasser og SAFE-klassen holder til, i denne virtuelle rundtur.

Til top

De pædagogiske rammer

Undervisningen tager udgangspunkt i struktureret pædagogik, hvor fokuspunkterne er forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse samt tydeliggørelse. Når eleven starter på HTG, bliver der hurtigt opbygget et netværk om eleven bestående af lærere, studievejleder og leder. I 1. og 2.g afholder teamet møder en gang ugentligt. I 3.g er det hver 2. uge. Her gennemgås generel trivsel for eleven samt forsømmelser, så teamet kan yde den rette støtte og en hurtig reaktion kan sættes ind, hvis det er nødvendigt.

HTG afholder forældrekonsultation for alle tre årgange og i 1. g udbydes også forældreaften. Vi tilbyder også netværksmøder med forældre, pårørende eller kollegiekontakt, hvis der er behov for det. Hvis forældre ønsker det, vil der blive etableret et netværk i form af en lukket Facebook-gruppe.

Du kan læse mere om netværket og hvilke støttefunktioner, HTG tilbyder elevgruppen her.

Til top

Det sociale liv

Livet som elev på denne linje byder på studieture, ekskursioner og hytteture, som på den almene STX-linje. Alt foregår dog i et forudsigeligt miljø med rigelig information og forberedelse. Eleven vil blive støttet i at engagere sig i det sociale liv på gymnasiet. Der findes rig mulighed for frivillige aktiviteter såsom musik, skolekomedie, fester.

Til top


Besøg SAFE-klassen

Den unge har mulighed for at opleve livet som gymnasieelev og Høje-Taastrup Gymnasium. Det kan ske:

 • Til orienteringsaftenen
 • I et brobygningsforløb
 • På en besøgsdag

Orienteringsaften

Denne aften i januar (dato endnu ikke fastlagt) præsenterer gymnasiets elever og lærere jer for Høje-Taastrup Gymnasium (HTG). På aftenen får I lejlighed til at se alt, hvad gymnasiet kan byde på i en hyggelig og afslappet atmosfære. I kan stille jeres spørgsmål, få vejledning og møde de lærere, der er tilknyttet ASF-linjen og SAFE-klassen. Se mere om orienteringsaften her og se programmet for sidste år.

Brobygningsforløb

Vi har 3-dages brobygningsforløb, hvor den unge prøver at gå i gymnasiet og modtager undervisning sammen med de andre brobygningsdeltagere på ASF-linjen og i SAFE-klassen. Undervisning er fra kl. 10.00-13.30. Se mere om brobygningsforløbene her.

Besøgsdage

Vi har også en række besøgsdage, hvor den unge kan komme ud på gymnasiet i én dag og blive introduceret til ASF-linjen på HTG af personale og nuværende elever. Besøgsdagene er beregnet for de elever, som ikke har mulighed for at komme i brobygning. Se mere om besøgsdagene her.

Til top


Optagelse

For at kunne blive optaget i SAFE-klassen, skal den unge:

 • Have en diagnose inden for ASF, ADHD, ADD mv. og kunne fremvise gyldige diagnosepapirer
 • Søge det særligt tilrettelagte forløb som sit højst prioriterede uddannelsesønske
 • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog

Ansøgere til SAFE-klassen skal søge på lige fod med andre gymnasiesøgende på www.optagelse.dk:

 • Kommer den unge direkte fra grundskolen kan I søge fra d. 1. januar og senest d. 1. marts.
 • Kommer den unge ikke direkte fra grundskolen er fristen for ansøgning d. 15. marts.

Du kan få hjælp og læse mere om optagelse i SAFE-klassen her.

Til top

Venteliste

Har du et barn, som er startet et gymnasialt forløb på STX/HHX/HTX, og som kan have fordel af at skifte til vores ASF-linje/SAFE-klasse, kan du kontakte pædagogisk koordinator Karin Wolfgang. Hun kan fortælle dig om procedure og krav. Gymnasiet har ikke faste ventelister, men vender tilbage, så snart der er ledig plads, som er egnet til dit barn. Du kan læse mere om venteliste og ledige pladser her.

Til top


Efter studentereksamen
ASF-linjen og SAFE-klassen er på samme faglige vilkår som øvrige STX-uddannelser og derfor adgangsgivende til videregående uddannelser. HTG guider og støtter eleven med at træffe de svære valg om job og uddannelse efter gymnasiet. Vi støtter eleverne i at deltage i uddannelsesmesser, studiepraktik og åbent hus arrangementer. Samtidig hjælper vi med at sende ansøgningen afsted til den næste uddannelse og søge SU eller SPS. Du kan læse mere her.

De videregående uddannelser har meget forskellige adgangskrav, og derfor kan det være en god idé at undersøge adgangskravene på de forskellige uddannelser. Det kan I gøre på “Adgangskortet”.

Til top


Mere information

Du kan få mere viden om SAFE-kalssen ved at læse om ASF-linjen, da de er bygget op og struktureret på samme måde.

 • Du kan læse uddybende materiale om livet som elev på ASF-linjen i vores folder: ASF-guiden: Praktiske oplysninger fra A-Z. Her beskrives blandt andet praktiske informationer og andre forhold, der er særligt gældende for elever på ASF-linjen.
 • Du kan også læse vores korte introduktionsfolder med elevudtalelser her.
 • Hvis du vil læse uddybende materiale om undervisning af unge med autisme, hvor blandt andet pædagogiske metoder samt temaer som skriftlighed og vejledning vil blive berørt, kan du læse mere her.

Du kan også se videoen herunder, hvor Lukas fortæller om at være elev på ASF-linjen: