Studiestart | ASF-linjen & SAFE-klasse

Første skoledag er torsdag d. 15/8. Her kan du læse mere om studiestarten på ASF-linjen og SAFE-klassen. Du kan se programmet for de første måneder, og hvad I skal sørge for inden opstart.

Indholdsfortegnelse


Gymnasieforløbet

Første skoledag er torsdag d. 15/8. Gymnasieforløbet har ændret sig for den almene STX-uddannelse. Her indledes 1.g med et grundforløb på 3 måneder, hvorefter eleverne skal vælge studieretning. Sådan forholder det sig ikke på ASF-linjen eller i SAFE-klassen. For at give den fornødne struktur, skal den unge vælge studieretning inden opstart. Eleven starter i en klasse, hvor undervisningen er tilrettelagt ud fra den valgte studieretning. Du kan læse mere om studieretningerne her.

Til top


Inden den unge starter, skal I…

Se mere
 • Sørge for at have et kopi af dit afgangsbevis for 9. og evt. for 10. klasse, som medbringes første skoledag.
 • Have en bærbar computer til rådighed, som den unge kan tage med i skole.
 • Indbetale kopiafgift på 200,- til gymnasiets bankkonto: 0216 4069028233 i Danske Bank eller på Mobile Pay: 2022 3054. Husk at påføre navn og CPR-nummer. Bemærk det er en årlig kopiafgift.
 • Have oprettet en digital postkasse (e-Boks) til den unge, da fremtidige breve fra gymnasiet bliver sendt dertil.
 • Have oprettet den unge som bruger på jeres lokale bibliotek – læs mere her.

Til top


Opstartsprogram

Til top


Første skoledag er torsdag d. 15/8 2019

Den første skoledag er torsdag den 15. august. Programmet starter kl. 9 og er kun for de nye elever.

 • 1.t har samfundssproglig studieretning
 • 1.s har science studieretning
 • 1.z har science studieretning
 • 1.u har science studieretning

Program

Kl. 9.00-9.15:

Velkomst i kantinen ved rektor Mogens Andersen

Kl. 9.15-11.00:

Hver klasse er sammen med deres teamlærer, der står for:

 • Navnerunde
 • Uddeling af koder til skolens netværk
 • Uddeling af kode til Lectio (gymnasiets skemasystem og intranet)
 • Udlevering af nøgle til skab
 • Gennemgang af skema
 • Besvarelse af spørgsmål

Kl. 11-11:30:

Introeleverne kommer og er med

Kl. 11.30

Frokost. Man kan spise sammen med 2.g og 3.g, hvis man har lyst til det. Man kan købe mad i kantinen eller medbringe madpakke.

Kl. 12

Fri


Første regulære skoledag er fredag d. 16/8 2019

Almindeligt skema.

I kan se skemaet i Lectio. Skemaet er klart, når eleverne starter.

Til top


Screenings

I løbet af de første uger af grundforløbet bliver alle nye elever screenet i læsning, stavning og matematik. Screeningerne giver skolen et billede af hvilken støtte, den enkelte elev skal have for at forbedre sit niveau i hver disciplin.

Til top


Uge 39: Socialuge

I denne uge har vi ekstra fokus på det sociale på HTG. Der vil løbende være forskellige sociale happenings, SOM DET ER FRIVILLIGT AT DELTAGE I. Om fredagen afholdes Skolens Fødselsdag, hvor hele dagen bliver fuld af forskellige aktiviteter såsom gourmetmadlavning, amerikansk fodbold og meget mere.

Til top


Uge 42: Efterårsferie

Gymnasiet holder lukket.

Til top


Uge 46: Eksamen i AP og NV

Vis mere
 • AP står for almen sprogforståelse og er et fagsamarbejde mellem de sproglige fag og latin. Faget har til formål at give dig en sproglig bevidsthed og nogle generelle sproglige analyseværktøjer. AP afsluttes i slutningen af grundforløbet med en prøve, som tæller med på dit eksamensbevis.
 • NV står for naturvidenskabeligt grundforløb, som de naturvidenskabelige fag indgår i. Faget introducerer dig til naturvidenskabelig tankegang. NV afsluttes med en prøve i slutningen af grundforløbet, som tæller med på dit eksamensbevis

Til top


Ungdomskort

Har du brug for at benytte offentlig transport for at komme til og fra gymnasiet, kan du søge om ungdomskort.

Til top