Studiestart

Indholdsfortegnelse


Gymnasieforløbet

Første skoledag er onsdag d. 11/8 2021. På den almene STX-linje indledes 1.g med et grundforløb på 3 måneder, hvorefter eleverne skal vælge studieretning. Sådan forholder det sig ikke på ASF/SAFE-linjen. For at give den fornødne struktur skal eleverne på ASF/SAFE-linjen vælge studieretning inden opstart. Herefter starter man i en klasse, hvor undervisningen er tilrettelagt ud fra den valgte studieretning. Du kan læse mere om studieretningerne her.


Inden du starter, skal du…

 • Sørge for at have en kopi af dit afgangsbevis for 9. og evt. 10. klasse.
 • Have en bærbar computer til rådighed, som du kan tage med i skole.
 • Indbetale kopiafgift på 200 kr. til gymnasiets bankkonto (0216-4069028233) i Danske Bank eller via MobilePay (899875). Husk at anføre navn og CPR-nummer. Bemærk at det er en årlig kopiafgift.
 • Orientere dig i Skoleliv.
 • Have oprettet en digital postkasse (e-Boks), da fremtidige breve fra gymnasiet bliver sendt dertil.
 • Have oprettet dig som bruger på dit lokale bibliotek.

Opstartsprogram


Første skoledag er onsdag d. 11/8 2021

Den første skoledag er onsdag den 11. august 2021. Programmet starter kl. 9 og er kun for de nye elever.

 • 1.S har sproglig studieretning
 • 1.T har sproglig studieretning
 • 1.U har bioscience studieretning
 • 1.Z har science studieretning

Program

Kl. 9.00-9.15: Velkomst for alle nye elever i kantinen; husk, du sidder sammen med dine mentorer og din klasse

Kl. 9.15-11.20: Hver klasse er sammen med deres mentorer i eget klasselokale. Introduktion, praktiske ting, adgang til skolens intranet, gennemgang af skema m.m.

Kl. 11.20-12.00: Sammen med introeleverne. Snak, evt. rundvisning, fællesspisning – HUSK madpakke

Kl. 12.00: Fri

Kl. 14.30-: Mulighed for frivillig deltagelse i skolens introcafé


Første regulære skoledag er Torsdag d. 12.8.2021

Almindeligt skema.

Man kan se skemaet i Lectio. Skemaet er klart, når eleverne starter.


Fredag d. 20.8 2021

Orienteringsløb på skolen.
Frivillig deltagelse i introfesten om aftenen.


Screenings

I løbet af de første uger af grundforløbet bliver alle nye elever screenet i læsning, stavning og matematik. Screeningerne giver skolen et billede af hvilken støtte, den enkelte elev skal have for at forbedre sit niveau i hver disciplin.


Uge 39: Socialuge

I denne uge har vi ekstra fokus på det sociale på HTG. Der vil løbende være forskellige sociale happenings, SOM DET ER FRIVILLIGT AT DELTAGE I. Om fredagen afholdes skolens fødselsdag, hvor hele dagen bliver fuld af forskellige aktiviteter såsom madlavning, rollespil, fotografering, strikning, tegning, brætspil og meget mere.


Uge 42: Efterårsferie

Gymnasiet holder lukket.


Uge 44: Eksamen i AP og NV

 • AP står for almen sprogforståelse og er et fagsamarbejde mellem de sproglige fag og latin. Faget har til formål at give dig en sproglig bevidsthed og nogle generelle sproglige analyseværktøjer. AP afsluttes i slutningen af grundforløbet med en prøve, som tæller med på dit eksamensbevis.
 • NV står for naturvidenskabeligt grundforløb, som de naturvidenskabelige fag indgår i. Faget introducerer dig til naturvidenskabelig tankegang. NV afsluttes med en prøve i slutningen af grundforløbet, som tæller med på dit eksamensbevis.

Ungdomskort

Har du brug for at benytte offentlig transport for at komme til og fra gymnasiet, kan du søge om ungdomskort.


SU

Når du har modtaget dit optagelsesbrev fra gymnasiet, kan du få SU fra den 1. august, HVIS du er fyldt 18 år. Klik her og find hjælp til at søge om SU.

Til top