SAB

STUDIEAKTIVITETSBEGIVENHEDER

Vi giver ikke standpunktskarakterer på HF. Dog er der i løbet af året en række planlagte begivenheder, hvor du har mulighed for at afprøve og tale med din lærer om dit faglige niveau som f.eks. lærerevalueringer i studiebogen og prøvelignende begivenheder. Studieaktivitetsbegivenheder (SAB) skal fungere som direkte eksamenstræning.

Der er naturligvis mødepligt og krav om aktivitet til SAB. Møder du ikke op, eller opfylder du ikke de stillede krav, kommer du på kontrakt og kan risikere at blive bortvist.

Eksempler på SAB:

  • Fagprøver
  • Temadage med de kunstneriske fag
  • Skrivedage
  • Historieopgave
  • Projekter i NF eller KS
  • Faglige ekskursioner