Igangværende projekter på HTG

Klima Blog

Frugtplantage på HTG

Lærernes “Vild med vilje”-råd har lagt budget til dyrkning af frugtplantage på HTG. Frugtplantagen skal bestå af danske sorter, hvor hver frugttræ skal komme eleverne og kantinen til gode i form af råvarer og brug i undervisningen. Frugtplantagen lægger op til, at HTG kan få besøg udefra af folkeskoleelever, der ønsker at udforske og tage del i frugtplantagen.

 

Opdateringer

18. august 21: Vi har snakket om, hvordan frugtplantagen kan integreres i undervisningen bl.a. blev forløbet “smag på naturen” nævnt, hvor elever tager del af bearbejdelsen af frugterne. Rektor vil undersøge, hvorvidt vi skal investere i en gartner, der kan kan så træerne.

2. september 21: Lærernes “Vild med vilje”-råd har taget kontakt til en gartner udefra, hvor gartner, AJ og pedel mødes i den kommende uge angående plantningen af træerne. Ifølge rådet vil frugtplantagen blive oprettet i løbet af efterår 2021. 

 

Etablering af vandhuller ved idrætsbanerne

I forbindelse med at HTG forsøger at forbedre biodiversiteten i området er etableringen af vandhuller kommet på dagsordenen. Planen er, at der skal etableres to vandhuller nær idræts-banerne, hvor jorden er egnet til dette. Det ene vandhul skal fyldes op med grundvand, og det andet vandhul med regnvand. De to vandhuller vil over længere sigt hver i sig blive beboet af forskellige insekter og små dytiscidae såsom vandkalve. Biodiversiteten vil i kraft af de forskellige vandtyper være forskellige i de to vandhuller, hvilket giver et undervisningsgrundlag i fag som biologi og naturgeografi. 

 

Opdateringer

1. juni 21: Gymnasiet mangler at undersøge, hvorvidt etableringen af to vandhuller ved idræts-banerne er mulig.

18. August 21: Kommunen ønsker ikke at give økonomisk støtte til projektet. Et nyt samarbejde er undervejs med biologilærerne på skolen, om de kan koble bygningen af vandhullerne sammen med undervisningen, således det økonomiske pres bliver mindre.

2. September 21: Projektet er henlagt, indtil nyt høres.

 

Vild med Vilje

Den nyspiret organisation Vild Med Vilje har sat sit aftryk over hele Danmark i form af øremærkede græsningsområder. Græsningsområderne skal uforstyrret have fred til at gro og biodiversiteten i områderne gro med dem. Høje Taastrup Gymnasium har i år 2021 gået ind i et samarbejde med organisationen og fået etableret områder foran og bag gymnasiet, hvor “naturen får lov til at gå sin gang”.

 

Opdateringer

1. juni 21: Der er ingen planer for øremærkning af mere areal på gymnasiets grund til at dedikere til Vild med Vilje. 

 

Solceller

Arkitekten Henning Larsen har været foran sin tid, da han tilbage i 1981 tegnede HTG’s faciliteter. Det bølgelignende tag har potentiale inden for etableringen af solceller. Høje Taastrup Gymnasium er gået i tæt samarbejde med Høje Taastrup Kommune om at få lov til at udleve tagets fulde potentiale.

 

Opdateringer

1. juni 21: Rektor har været til møde med Miljø- og Energicenteret i Høje Taastrup Kommune. Vi venter svar fra kommunen om fremtids-oprettelse af møde angående økonomisk mulighed for etablering af solceller på skolen.

18. August 21: Rektor har forhørt sig hos en specialist i solceller om pris af projekt. Rektor undersøgte derefter, hvorvidt gymnasiets budget kan løbe rundt med en etablering af solceller. Rektor mente, at det ikke er hensigtsmæssigt i den første lange periode, men efter 10-15 år vil inversteringen betale sig. Rektor og råd undersøger, om Høje Taastrup Kommune bl.a. vil være sponsor for projektet. 

2. September 21: Specialisten i solceller har udvist interesse for projektet og blev sammen med rektor inviteret til møde i Høje Taastrup Kommune d. 25. august. Kommunen aflyste mødet. Rektor undersøger, hvorvidt Det Europæiske Miljøagentur, EEA, kan lette afgifterne for projektet.

 

“Klassens Plante”

Forsøget “Klassens Plante” undersøger samspillet trivsel og natur, når de studerende lukker en letpasselig plante ind i deres klasselokaler. De studerende vil før modtagelsen af den mellemstore plante bedes om at besvare et spørgeskema, hvori spørgsmål omhandlende trivsel indgår. Klasserne står selv for vanding af planterne, og derfor vurderes ansvaret overskueligt og inddragende. Efter tre måneder bedes de studerende besvare det samme spørgeskema, som de besvarede tre måneder tidligere før modtagelsen af planten. Det er et forsøg og vil i første omgang involvere tre klasser fra både SAFE/ASF og den neurotypiske afdeling på HTG. Alt afhængig af dataene fra spørgeskemaerne vil Det Nye Miljø- og Klimaråd sammen med skolen vurdere om, der er belæg for en udvidelse af forsøget i form af inddragelsen af flere klasser.

 

Opdateringer

1. juni 21: Der er givet grønt lys fra gymnasiet til at føre ideen ud i virkeligheden. Det kommer til at løbe af stablen efter sommerferien, hvor der i sommerferien laves spørgeskemaer og vælges planter af Det Nye Miljø- og Klimaråd. 

4. august 21: Der er blevet lavet en “trivselsundersøgelse” og fundet et udvalg af planter, hvor få vælges ud ved næste møde.

18. august 21: Udvalget af planter er blevet vendt i rådet, hvor blandt andet planten “pothos” og “chokoladeblomsten” vakte interesse. Vi konkluderede, at hver forsøgsklasse skal have adgang til flere planter af nem pasning. Vi vil ved næste møde anmode om køb af planterne, finde forsøgsklasser og gennemgå trivselsundersøgelse for eventuelle rettelser. 

2. september 21: Tre klasser er blevet udvalgt som ‘forsøgskaniner’ til projektet Klassens Plante. Der er tale om klasserne 1r, 2k og 3z. Hver klasse vil i den nærmeste fremtid modtage to pothos. Trivselsundersøgelsen blev godkendt. Til næste møde vil Det Nye Miljø- og Klimaråd på HTG finde startdato på projekt.

Share on facebook
Facebook
Del på facebook