Mødereferater

Klima Blog

1. juni 21: Første møde i Det Nye Miljø- og Klimaråd!

Rammerne for Det Nye Miljø- og Klimaråd er blevet diskuteret og kan læses mere om på bloggen under “Velkommen til Det Nye Miljø- og Klimaråd på HTG”. Ideer om forbedring af trivsel og biodiversitet er blevet drøftet på mødet sammen med skolens leder. Opdateringer under forskellige aktuelle projekter kan læses på bloggen under “Igangværende projekter på HTG”. 

 

18. august 21: Kontakt til andre råd på HTG

Vi har taget kontakt til kantine-rådet og anmodet om at overvære næste møde i rådet. Det drejer sig om, at vi gerne vil inddrage følgende forslag i diskussionen om kantinens udvikling:

  • Kødfrie dage på HTG.
  • Spørg eventuelt, hvilken varegruppe kantinen smider mest ud af og find mere holdbare alternativer, her tænkes på datomærkningen.
  • Et belønningssystem for formindskelse af plastemballage i kantinen. F.eks. hvis eleverne selv medbringer jern-bestik vil de spare 5-10% på deres køb, hvis købet kræver service i form af kniv eller gaffel.

Vi har taget kontakt til SC angående publicering af dette dokument på HTG’s hjemmeside. Opdateringer under forskellige aktuelle projekter kan læses på bloggen under “Igangværende projekter på HTG”.

2. September 21: Forberedelse til igangsættelse af projekter

Kantinerådet har endnu ikke reageret på henvendelsen. Vi evaluerer på den manglende respons på næste møde, altså kun hvis responsen fortsat er manglende. Har vi til næste møde fået tilsendt et svar, vil svaret tages op til mødet. Røde Kors har inviteret gymnasiet til et samarbejde, hvor skolen skal realisere fire af Røde Kors’ forskellige tilbud, for eksempel pengeindsamling på skolen til dem i nød. Skolen har ikke tage stilling til, hvorvidt de vil tage imod samarbejdet eller ej, men er blevet inspireret til at sætte fokus på genbrug af tøj i socialugen i uge 37. Vi har ydermere i uge 37 aftalt, at Det Nye Miljø- og Klimaråd på HTG skal præsentere deres udvalg for interesserede elever om tirsdagen i uge 37. Vi har kort snakket om muligheden for at have høns på skolen, men dette står stadig til overvejelse, da det kræver at nogle passer hønsene. Opdateringer under forskellige aktuelle projekter kan læses på bloggen under “Igangværende projekter på HTG”.

 

 

Share on facebook
Facebook
Del på facebook