Eksamen

Kurset i eksamensplanlægning gennemgår aspekter omkring eksamensplanlægning og – gennemførsel i Lectio.

Følgende elementer behandles:

 • Introduktion til Lectio som eksamensplanlægningsværktøj
 • Grundlæggende opsætning
 • Elevernes fagvalg og valgfag
 • Verifikation af diverse data
 • Prøvefagsudtræk (kontrol)
 • Indberetning af elever til prøve
 • Lærerfriholdelse
 • Selve eksamensplanlægning
 • Offentliggørelse af eksamensplanen
 • Eksamensbeviser
 • For særligt interesserede: Eksport af data fra Lectio til Excel

Der vil være kaffe/morgenbrød fra kl. 9.00

Pris: kr. 1800,- (Incl. forplejning hele dagen)

Online tilmelding

Denne event er fuldt booket.