Mere samarbejde med grundskolerne

Høje-Taastrup Gymnasium har netop udsendt nedenstående katalog med undervisningstilbud til grundskolerne i kommunen.

Nyheder

Høje-Taastrup Gymnasium har netop udsendt nedenstående katalog med undervisningstilbud til grundskolerne i kommunen. Tilbuddene, der omfatter en lang række af gymnasiets fag og varer fra 1 modul til længere forløb, henvender sig til eleverne i udskolingen og udbydes i hele skoleåret 2018/19.

Udgangspunktet er, at det skal være let at etablere samarbejde, og derfor er tilbuddene i kataloget meget fleksible, så de let kan passes ind i en travl lærer- og skolehverdag.

”Vi ønsker at danne bro mellem grundskolen og gymnasiet. Dette er en mulighed for eleverne fra grundskolen for at stifte bekendtskab med deres lokale gymnasium og snuse til livet som gymnasieelev, hvilket forhåbentligt kan hjælpe dem til at blive klogere på, om det er den vej, de gerne vil gå efter 9. klasse. Vi har bestræbt os på at udbyde tilbud inden for mange forskellige fag og med forholdsvis løse rammer, så vi i samarbejde med grundskolens lærere, kan skræddersy det enkelte forløb i forhold til tid og ønsker,” forklarer Høje-Taastrup Gymnasiums rektor Mogens Andersen.

Gymnasiet har gennem flere år samarbejdet med kommunens grundskoler. Der har bl.a. været længerevarende forløb inden for f.eks. science, spansk og litteratur, og derudover har der ad flere omgange været nedsat erfaringsudvekslingsgrupper mellem lærere fra gymnasiet og lærere fra flere af grundskolerne. Sidstnævnte initiativ blev iværksat for at skabe en bedre overgang fra grundskole til gymnasium og var meget lærerigt for alle parter.

Mogens Andersen håber, at grundskolerne vil byde gymnasiets seneste initiativ velkomment, ”så vi kan bygge videre på og udvide vores samarbejde,” som han siger.

Høje-Taastrup Gymnasium er i 2019 desuden værtsgymnasium for Junior Talent, som er et tilbud til fagligt dygtige elever i 8. og 9. klasse, der har lyst til ekstra udfordringer. Talentprogrammet afholdes i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge og består af fem aktivitetsdage pr. semester, hvoraf tre afholdes på Høje-Taastrup Gymnasium. Her vil der være undervisning i både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. Fokus vil være på at gøre eleverne klogere og give dem inspiration til, hvad de skal lave efter 9. klasse.

Katalog til grundskolern_2018

 

Kataloget kan også downloades HER

Share on Facebook
Facebook
Del på facebook