Forældremøde udsat til 25/11

Nyheder

Kære forældre til elever i 1.g og 1.hf

 Vi er desværre nødt til at aflyse forældremødet, der skulle have været afholdt tirsdag d. 15. september kl. 17 på grund af restriktionerne i forbindelse med Corona. Vi indkalder til et nyt forældremøde onsdag d. 25. november kl. 17-18, hvis restriktioner og anbefalinger tillader det. Men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Vi er kommet godt i gang med skoleåret, og eleverne er faldet godt til i deres klasser. I løbet af den kommende tid skal jeres barn vælge studieretning, hvis de går i stx, mens de skal vælge fagpakke, hvis de går i hf.

I kan se vores studieretninger og fagpakker her på skolens hjemmeside, og I er mere end velkomne til at skrive eller ringe, hvis I har spørgsmål.

Ud over den daglige undervisning har vi en række både sociale og faglige tilbud. Jeres barn har mulighed for at tilmelde sig ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), og vi informerer dem om tilbuddet i løbet af december måned. Derudover deltager vores elever i naturvidenskab i faglige konkurrencer, ligesom vores elever med matematik på A-niveau deltager i Georg Mohr-konkurrencen.

På HTG har vi et rigtig godt socialt miljø, og derfor har vi høje forventninger til, at jeres barn deltager i vores elevudvalgsarbejde, i Operation Dagsværk og i mange andre sociale arrangementer, og at jeres barn møder op med godt humør, engagement, lyst til at bidrage til det faglige og det sociale.

Vi opfordrer kraftigt til, at I får jeres barns kode til vores skemasystem Lectio, så I kan følge med i jeres barns hverdag og give den nødvendige støtte. Der er adgang til Lectio via skolens hjemmeside.

I vores elevtrivselsundersøgelser fremhæver vores elever læringsmiljøet som noget positivt, og vi har en høj grad af social trivsel. Vores elever udtrykker stor tilfredshed med stemningen i deres klasse: der er respekt og forståelse for hinanden, og det er let at komme til orde og at indgå i den faglige samtale i undervisningen.

Vores elever oplever også, at de får tilbagemeldinger fra deres lærere, som de kan bruge til at blive endnu dygtigere, og det er derfor vigtigt, at alle elever er med til at bidrage til den positive og faglige læringskultur, og at I forældre bakker jeres børn op i at deltage i skolens liv – fagligt såvel som socialt.

Det er også særdeles vigtigt, at I ikke forhindrer jeres børn i at komme i skole ved at placere ferier i skoletiden. Hvis I allerede har gjort det, så aflys hurtigst muligt.

I løbet af 2.hf og 2.g rejser klasserne på studietur, som koster 3500 kr., og vi tilbyder en opsparingsordning, hvor 1. rate indbetales allerede til januar.

Vores studievejledere har været på klassebesøg og præsenteret sig samt skolens studie- og ordensregler. Jeres barn eller I kan altid henvende sig til studievejlederen, til lærerne eller naturligvis til mig, hvis der er spørgsmål.

Med venlig hilsen

Ida Diemar, rektor

Share on Facebook
Facebook
Del på facebook
Rektor på HTG Ida Diemar holder tale