CORONA-NYT 23/5

Nyheder

Information i forbindelse med coronavirus

Her kan I få besvaret nogle af de spørgsmål, I måtte have i forbindelse med resten af skoleåret. Siden opdateres løbende.

Opdateret 23. maj kl. 14:00:

Onsdag den 20/5 kom den glædelige nyhed , at elever i 1.g, 2.g og 1.hf kan komme tilbage på skolerne fra 27/5. Detaljerne for hvordan vi genåbner i denne næste fase, kan I læse om på lectio. Vi glæder os til at se alle elever igen på HTG!

Eksamen

1.g, 1.hf og 2.g:

 • Alle eksamener er aflyst.

3.g:

 • 2 skriftlige eksamener: Dansk og et studieretningsfag
 • 1 mundtlig eksamen: SRP

2.hf:

 • 2 skriftlige eksamener: Dansk og engelsk
 • 2 mundtlige eksamener: dansk og den eksamen, der i den oprindelige eksamensplan lå sidst i eksamensperioden.

Eksamensplanen offentliggøres mandag d. 11. maj.

Elever på særlige vilkår

Elever på særlige vilkår skal til alle eksamener inden sommerferien.

Selvstuderende

Elever, der er selvstuderende, skal til eksamen i de fag, de er selvstuderende i, inden sommerferien.

Årskarakterer

STX og HF: Der bliver givet afsluttende standpunktskarakterer i alle fag i juni måned. I denne særlige situation, hvor I har haft nødundervisning siden 12/3, bliver jeres indsats fra den undervisning, der lå før 12/3 også taget med i vurderingen.

Afsluttende fag: I de fag, der var udtrukket som eksamensfag, bliver den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakteren. Dette gælder både 1.g, 2.g, 3.g og 2.hf.

1.hf: Der bliver givet afsluttende standpunktskarakterer, og i de afsluttende fag (matematik og NF), bliver den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakteren. I NF giver alle tre fag (biologi, geografi, kemi) en karakter, og gennemsnittet af denne bliver den afsluttende fællesfaglige eksamenskarakter. Årskarakteren i det fag, der var udtrukket til den enkeltfaglige prøver, bliver den enkeltfaglige prøvekarakter.

Interne prøver og vurderingssamtaler

Alle: Det er muligt, at skolen planlægger interne prøver i maj eller juni. Interne prøver kan foregå både virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse.

HF: Både i 1.hf (afslutterfag) og 2.hf skal eleverne have en afsluttende vurderingssamtale. Formålet med samtalen er at give læreren et mere solidt grundlag at vurdere eleven på i forhold til den afsluttende årskarakter i faget. Årskarakteren gives ikke kun på baggrund af vurderingssamtalen – og samtalen er altså ikke en prøve.

Hvordan bliver undervisningen resten af skoleåret?

Alle: Undervisningen fortsætter efter d. 15/5 (der oprindeligt var sidste skoledag). Præcis hvor længe og efter hvilket skema, får I mere information om, når vi ved mere.

1.g, 2.g og 1.hf (ikke ASF/SAFE): Undervisningen foregår virtuelt til og med d. 27/5. Derefter foregår undervisningen i følge skemaet på HTG.

1.g og 2.g ASF/SAFE: Undervisningen foregår fysisk på skolen under de skærpede regler for tilstedeværelse på skolen. Enkelte moduler kan stadig blive afviklet virtuelt.

3.g og 2.hf: Undervisningen foregår fysisk på skolen under de skærpede regler for tilstedeværelse på skolen. Enkelte moduler kan stadig blive afviklet virtuelt.

Får vi læseferie?

Da mængden af eksamensbegivenheder er begrænset, er der ikke som udgangspunkt planlagt en længere læseferie, hverken for 2.hf eller 3.g.

Kommer alt dette til at betyde noget for næste skoleår?

Om restriktionerne på tilstedeværelse og forsamlinger fortsætter efter sommerferien ved vi intet om på nuværende tidspunkt. Vi kan heller ikke på nuværende tidspunkt garantere, at kommende 2.g/2.hf-elever kan komme på studietur til efteråret.

Hvornår får studenterne hue på?

Vi kan ikke garantere, at jeres sidste mundtlige eksamen ligger efter undervisningens afslutning. Det betyder, at I ikke bliver studenter efter den sidste eksamen. Vi arbejder på at lave en anden type begivenhed, der overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor I kan få huerne på.

Hvad med gallafest, huefest og dimission?

Vi har desværre været nødt til at aflyse både gallafest og huefest, men vi arbejder på en god løsning for dimissionen og skriver ud, så snart vi ved, hvad der kan lade sig gøre.


Skærpede regler for tilstedeværelse på HTG

Vi er rigtig glade for, at det er blevet muligt at åbne lidt op for HTG. Indtil videre holder vi åbent for alle afgangselever samt alle vores ASF/SAFE-elever. Vi har forberedt os grundigt, så genåbningen sker på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Det betyder, at mange ting ikke er, som de plejer at være, og det kræver en ekstra indsats af både personale og elever. Vi skal passe godt på os selv og hinanden i denne tid, og derfor skal vi alle hjælpes ad om at overholde følgende tiltag:

 • Både elever og lærere må kun være på skolen, når man har undervisning/arbejde, der kræver, at man er på skolen.
 • Alle skal holde ca. 2 meters afstand. Det sikrer vi ved skilte, afstandsstriber og mundtlige reminders.
 • Alle skal vaske hænder, når de møder om morgenen og derefter minimum hver 2. time (se dette link).
 • Der er synlig håndsprit i alle fløje.
 • Alle toiletter rengøres to gange dagligt.
 • Alle håndtag og kontaktflader (f.eks. gelænderne ved trapperne) rengøres og afsprittes to gange dagligt.
 • Der må maks. Være 10-16 elever i hvert klasselokale.
 • Hver klasse får tildelt to klasselokaler, og klasserne bliver delt i to. Man kan se i Lectio på modulet, hvilke lokaler, man skal være i. Ved indgangen til lokalerne hænger en liste med de elever, der skal være i det pågældende lokale.
 • Eleverne har faste pladser og må ikke skifte plads i løbet af dagen.
 • Undervisningen foregår udendørs i det omfang, det er muligt.
 • Større grupper må ikke samles i kantinen eller auditoriet.
 • I pauserne er alle så vidt muligt ude. Hvis man opholder sig inde, skal man blive på etagerne i de fløje, hvor man har klasselokale.
 • Man må kun bruge toiletterne på den etage i den fløj, hvor man har sit klasselokale.
 • Branddørene i stueetagen er åbne og kan bruges i løbet af dagen.
 • Der luftes ud i klasselokaler og fællesområder i alle pauser.
 • Lærere eller andet personale er synlige i fællesområderne i alle pauser.
 • Kælderen er lukket.
 • Rygning er stadig tilladt, men man skal holde afstand. Der er opsat skilte i cykelskuret om retningslinjerne.
 • Ved tegn på sygdom SKAL man (både personale og elever) blive hjemme! Vær opmærksom på, at der gælder skærpede krav for håndtering af sygdom.
 • Hvis man er i tvivl, om man kan komme på skolen, skal man kontakte egen læge og få en lægefaglig vurdering. Hvis lægen mener, at man ikke bør komme på skolen, skal man kontakte skolens ledelse.
 • Hvis vi alle i fællesskab kan hjælpe hinanden med at overholde reglerne, skal det nok gå godt. Hvis der skulle være en enkelt, der ikke kan finde ud af det, kan vi blive nødt til at sende vedkommende hjem.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger kan læses på dette link (Materialerne opdateres løbende).

Yderligere spørgsmål

Når der kommer opdateringer, vil vi sørge for at orientere jer i Lectio, på Facebook og her på hjemmesiden. Har du spørgsmål, som ikke er besvaret her, kan du kontakte skolen på mail htg@htg.dk eller bruge Lectio.

Share on Facebook
Facebook
Del på facebook