Info om coronavirus

Nyheder

Vi får i øjeblikket mange spørgsmål fra elever og forældre ang. vores håndtering af corona/covid-19 på Høje-Taastrup Gymnasium. Vi har i skrivende stund ikke konstateret coronaramte her på skolen. Som hovedregel følger vi nøje myndighedernes anvisninger, og nedenfor finder I en redegørelse for, hvordan man skal forholde sig til konkrete spørgsmål:

Hvad gør jeg mht. kollektiv trafik?

I forhold til rejser med kollektiv trafik anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende:

  1. Gå eller tag cyklen ved kortere ture.
  2. Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt.
  3. Vis hensyn til andre rejsende – host og nys ikke i retning af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et lommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.
  4. Husk den gode håndhygiejne. I den kollektive trafik er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus. Vær derfor opmærksom herpå, når du er eller har været i kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende.
  5. Rejs ikke med kollektiv trafik, hvis du er syg, eller formoder at være smittet.

Vi er klar over, at det kan være svært for nogle af jer at undgå den kollektive trafik i myldretiden, men I skal ikke blive hjemme af den grund, medmindre I er syge. Sørg for ikke at stå/sidde for tæt og vask hænder, når I kommer frem.

Hvad gør jeg, hvis jeg rammes af karantæne?

Det er meget vigtigt, at man bliver hjemme, hvis man af myndighederne bliver bedt om at gå i karantæne, fordi man har været i nærheden af en coronaramt. F.eks. opfordrer myndighederne til, at man går i karantæne, hvis man har besøgt Søpavillonen torsdag den 5.marts mellem kl. 23 og 02, hvor der var en coronaramt person til stede. Elever skal med det samme orientere kontoret om, at de er i karantæne pr. mail på htg@htg.dk eller på tlf. 33 96 40 50. Hvis du bliver ramt af karantæne, skal du som elev holde dig opdateret i Lectio om lektier, og du skal aflevere dine skriftlige opgaver som normalt. Skriv også meget gerne sammen med dine kammerater for at få yderligere info. Som fraværsårsag i Lectio anføres ”Hjemmekarantæne”.

Får jeg besked, hvis en i min klasse er karantæneramt?

Nej, den oplysning er privat, og vi har ikke lov til at videregive den fra skolens side. Den karantæneramte må dog gerne selv videregive den.

Hvad gør vi, hvis skolen rammes af smitte og må lukkes?

Hvis skolen må lukke, vil undervisningen i videst mulig udstrækning afvikles virtuelt ud fra det allerede lagte skema. Man har således ikke fri, men skal i stedet løse opgaver og kommunikere elektronisk med lærerne. I vil få nærmere information over Lectio, hvis dette sker.

Kan vi afvikle 3.g’ernes SRP fra den 20. marts til den 2. april, hvis skolen må lukke ned?

Ja, vi kan godt afvikle SRP, hvis skolen beordres lukket. Udlevering af opgaveformulering og aflevering af elevbesvarelsen håndteres digitalt, og vejledningen gennemføres telefonisk og på vores læringsplatforme.

Vi forsøger efter bedste evne at håndtere situationen, men beder samtidig om forståelse for, at det er en kompleks situation, som vi ikke alene er herre over. I kan holde jer opdateret på skolens hjemmeside www.htg.dk.

Forebyg Coronavirus

Vi opfordrer alle elever og ansatte til at følge Sundhedsstyrelsens råd om forebyggelse af virus:

  • God håndhygiejne: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  • Hold afstand til personer, der har forkølelse og/eller luftvejsinfektion.
  • Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns fysisk kontakt.

På skolen er der sæbe og sprit på alle skolens toiletter, og alle håndtag og gelændere afsprittes hver eftermiddag den næste måned.

Læs mere om de generelle forholdsregler på coronasmitte.dk. Hvis I har yderligere spørgsmål ang. coronavirus, kan I kontakte myndighedernes hotline på 70 20 02 33.

Opdateret 11. marts 2020

Share on Facebook
Facebook
Del på facebook