Ledige stillinger

Visionær rektor søges til Høje-Taastrup Gymnasium

På Høje-Taastrup Gymnasium lægger vi vægt på mangfoldighed og på, at skolen er genkendelig i det nærmiljø, den er en del af. Gymnasiet består af en STX- og en HF-afdeling med elever med forskellig kulturel baggrund. Gymnasiets kultur er præget af gensidig respekt og åbenhed, og vi lægger stor vægt på, at alle uanset baggrund og sociale forudsætninger føler sig hjemme på skolen. Vores vision er at få det ypperste ud af den enkelte elev såvel fagligt som personligt og skabe demokratisk bevidste og kompetente samfundsborgere. Faglighed, rummelighed og motivation er nøgleord i vores arbejde.

HTG har p.t. ca. 450 søde, velfungerende og motiverede elever og 64 dedikerede medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel for de unge på Den Københavnske Vestegn. Skolen har et stort fokus på løbende at udvikle sig og at være en aktiv del af det omgivende samfund, hvilket betyder, at kreativitet og pædagogiske initiativer har gode udfoldelsesmuligheder.

Skolen er placeret på Vestegnen i grønne omgivelser, og Henning Larsens moderne arkitektur danner nogle skønne rammer, der både pædagogisk og fysisk er meget velegnede til at afprøve nye arbejds- og undervisningsformer.

Høje-Taastrup Gymnasium oprettede som det første gymnasium i Danmark i august 2007 en Asperger-linje. Denne linje, som i dag hedder ASF/SAFE-linjen, giver unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og lignende udfordringer mulighed for at bestå en almindelig studentereksamen. I dag har gymnasiet ca. 120 elever, der er særligt udfordret inden for primært ASF. Gymnasiet er pioner i arbejdet med disse elever og har oplevet et stigende antal ansøgere gennem en årrække.

Hvis du kommer med engagement, mod, intention om samarbejde, godt humør og visioner vil du få en spændende og udfordrende hverdag sammen med medarbejdere, elever og bestyrelse på HTG.

Som skole lægger vi vægt på:

 • At sikre elevernes faglighed og faglige løft gennem dannelse og personlig udvikling.
 • At arbejde strategisk med elevernes trivsel og motivation, som vi anser for grundlaget for deres faglige udbytte. Derfor får alle vores elever bl.a. tilknyttet en faglig mentor.
 • At have et læringsmiljø, hvor kreative og nytænkende læringsprocesser bifaldes.
 • At det kollegiale og ledelsesmæssige samarbejde er en selvfølge.
 • At være et gymnasium, hvor nære relationer med kolleger og elever er i centrum.
 • At skabe et studiemiljø med fordybelse og koncentration som modvægt til den følelse af stress, som mange af nutidens gymnasieelever giver udtryk for. Det gør vi bl.a. gennem studietidsmoduler.

Kandidatprofil:

Med reference til bestyrelsen har du som rektor det samlede ledelsesansvar for drift og udvikling af skolen og skal kunne:

 • Sætte en klar og tydelig retning for skolens udvikling og kommunikere den sikkert og klart.
 • Være en synlig, personificeret repræsentant for skolens værdier over for både elever og personale.
 • Være tydelig i dine forventninger til både elever og personale.
 • Varetage rollen som øverste personaleleder og sikre ledelse af høj kvalitet for alle medarbejdere.
 • Varetage rollen som øverste pædagogiske leder, der understøtter lærernes indsats for at skabe det bedst mulige uddannelses- og dannelsesmiljø for eleverne.
 • Prioritere åbenhed og transparens samt samarbejde med relevante interessenter omkring beslutningsprocesser.
 • Inddrage og delegere, men også påtage dig ansvaret som den endelige beslutningstager.
 • Være skolens ansigt udadtil, profilere skolen og prioritere relevante lokale samarbejdsrelationer.

Det er en forudsætning, at den kommende rektor har indsigt i rammer og vilkår for drift af en gymnasieskole og håndterer udfordringer proaktivt og løsningsorienteret. Rektor skal have indsigt i og forståelse for økonomi og administration.

Den rette kandidat har betydelig ledelseserfaring, helst fra gymnasieområdet. En lederuddannelse er en klar fordel. Skolen lægger også vægt på, at rektor har solid undervisningserfaring fra gymnasieområdet. Endelig er viden om og erfaring med unge fra Den Københavnske Vestegn en fordel.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuldtid og uden øvre arbejdstid. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst jævnfør ny chefaftale.

Vi ønsker, at du tiltræder stillingen den 1. august 2020.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Lars Bentsen på 20197306 / Lars.Bentsen@kvernelandgroup.com eller sekretariatsleder René Christensen på 20223054 / rc@htg.dk.

Send din ansøgning, CV, uddannelsesbeviser og anden relevant dokumentation til job@htg.dk senest den 5. juni 2020.