Hultimer

Hultimer er en særlig skemaposition, vi har på HTG. De ligger ikke fast placeret, i nogle uger er der ingen hultimer, i andre er der én, og i særlige uger er der hultimedag hver dag.

De almindelige lektioner i skemaet er 15 minutter kortere på en hultimedag, og de minutter, der tages fra de øvrige lektioner, lægges ind i en særlig lektion – ”hultimen”. Hultimen ligger fra 11-12.

Hultimen kan bruges til mange andre formål end traditionel undervisning. Det kan for eksempel være læsevejledning, studievejledning, ekstra skriftlighed eller arbejde med klasserumskultur. De fleste hultimer vil være skemalagt, men der kan også være hultimer, hvor eleverne selv kan planlægge tiden og f.eks. læse lektier, lave gruppearbejde eller skrive opgaver.