Valgfag astronomi

I skoleåret 2021-2022 kan elever i grundskoler i Høje-Taastrup Kommune følge astronomi som valgfag på Høje-Taastrup Gymnasium

Høje-Taastrup Gymnasium tilbyder fra august 2021 et undervisningsforløb inden for Astronomi og udforskning af rummet.

Astronomi repræsenterer et centralt naturvidenskabeligt bidrag til menneskets erkendelse af sin egen placering i tid og rum. Med udgangspunkt i observationer af og teorier om universet og dets forskellige astronomiske strukturer, etablerer faget en forbindelse mellem fortidens og nutidens forestillinger om verden, præget af nysgerrighed og fascination. Undervisningsfaget belyser gennem sin forbindelse til aktuel astronomisk forskning centrale, almenmenneskelige spørgsmål, som åbner for inddragelse af flere fagområder og kan stimulere interessen for en faglig fordybelse i naturvidenskab. Astronomiforskningens Internationale samarbejde om en åben datapolitik giver direkte adgang til anvendelse af videnskabelige data i faget.

Målgruppe

Talentforløbet er primært for elever i 9. klasse, men elever i 8. klasse er også velkomne. Elever fra alle skoler i Høje-Taastrup Kommune er velkomne

Praktisk

Astronomi-holdet starter op i august og forløber over 33 onsdage. Undervisningen foregår på gymnasiet fra 14.30-16.

Du skal selve sørge for transport til og fra gymnasiet, som ligger 5 minutters gang fra Høje-Taastrup Station.

Der er informationsmøde torsdag den 20. maj, som du kan tilmelde dig hos Janne Pedersen på jp@htg.dk Her kan du også tilmelde sig selve holdet – der er tilmeldingsfrist 1/6 2021. Ved at tilmelde dig holdet, forpligter du dig til at deltage i hele forløbet.

Niveau

Astronomi er et valgfag på gymnasiet, stx, og undervisningen kommer til at foregå efter lærerplanen på c-niveau.

Stjernebillede