Talentudvikling

På Høje-Taastrup Gymnasium er der en lang række tilbud til de elever, der ønsker at møde udfordringer og få oplevelser, der rækker ud over de almindelige fags kernestof og pensum. Vi tilbyder deltagelse i ATU, TURBO, MasterClasses, Forskerspirer Georg Mohr-konkurrencen. Hvert tilbud giver eleverne mulighed for at få et diplom, som kan bruges i forbindelse med at søge ind på videregående uddannelse og i jagten på et studierelevant job.

Oversigt:

  1. ATU – Akademiet for talentfulde unge
  2. TURBO
  3. MasterClass
  4. ForskerSpirer
  5. Georg Mohr-konkurrencen

ATU – Akademiet for Talentfulde Unge

Hvert år deltager HTG-elever på Akademiet for Talentfulde Unge. ATU er et 2-årigt program, som starter fra midten af 1.g frem til første semester af 3.g. Undervejs oplever eleven en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. ATU samarbejder med videregående uddannelser, organisationer og private virksomheder, som kan tilbyde ATU-eleverne et unikt talentprogram, hvor der er mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder.

Talentprogrammet består af fire semestre, hvor eleven skal deltage i 20 obligatoriske seminarer. Hvert semester har et fokus/et tema.

  • Det første semester dykkes der ned i akademisk tænkning og metode
  • Det andet semester drejer sig om formidling – herunder hvordan mennesker kommunikerer med hinanden og omverdenen, og hvordan virksomheder kommunikerer med deres kunder.
  • Det tredje semester har fokus på studie- og karriereafklaring
  • Det fjerde og sidste semester tilbyder et fordybelsesforløb i udvalgte emner.

Derudover er der en gallaafslutning for ATU-eleverne og krav om deltagelse i en obligatorisk sommercamp.

Hver elev skal følge sit normale gymnasieforløb sideløbende med ATU’s mange aktiviteter, der som regel finder sted om eftermiddagen og aftenen. Det forventes derfor, at eleverne er vedholdende og ikke mindst er motiveret for at bruge din fritid på faglige udfordringer.

For at blive optaget på ATU, skal eleven i første omgang indstilles af sit gymnasium, hvorefter eleven skal skrive en personlig motiveret ansøgning til ATU.

Læs mere her: www.ungetalenter.dk eller i folderen fra ATU

På HTG er læreren, Lene Hyldtoft, kontaktperson til ATU

Til top


TURBO (Tidl. CIEC) – TALENTPROGRAM I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB FOR GYMNASIEELEVER

TURBO er et talentprogram i innovation og entreprenørskab for gymnasieelever fra STX, HHX, HTX, HF & HG. 

Personerne bag TURBO kalder programmet for “[…] et kreativt pusterum for unge, som vil frem i verden med deres idéer, projekter og startups. På TURBO skaber vi en kreativ platform væk fra de traditionelle skolerammer og giver unge kompetencer til at lave innovation og entreprenørskab i forskellige kontekster. Vores ambition er at udklække handlekraftige og motiverede unge, som vil ud over rampen med idéer, projekter og virksomheder.”

Læs mere her: www.generation-turbo.dk

På HTG er uddannelseschefen, Susanne Meyersahm, kontaktperson til TURBO

Til top


HTG MasterClass

HTG’s MasterClass tilbyder interesserede elever udfordringer og oplevelser, der rækker ud over de almindelige fags kernestof og pensum. Målet er at øge elevernes viden om emnet, stille dem overfor konkrete problemstillinger, udfordre deres kreative egenskaber samt mætte noget af den nysgerrighed, der er inden for et konkret område.

Med HTG’s MasterClass får eleverne en unik mulighed for koble deres teoretiske viden sammen med det praktiske element – i højere grad end det den daglige undervisning og fagenes pensum tillader. Der bliver taget fat i konkrete udfordringer fra ‘den virkelige verden’, som eleverne får lov at arbejde med og stille løsningsforslag til. Det er ofte set, at virksomheder og organisationer gør brug af det arbejde og de løsningsforslag, som eleverne fra HTG’s MasterClass udfører.

I år har HTG MasterClass et samarbejde med WWF – Verdensnaturfonden. Eleverne skal med udgangspunkt i nogle virkelige problemstillinger fra WWF’s arbejde forsøge at lave et uddannelsesforløb og uddannelsesmaterialer til gymnasieelever.

Hør mere om det fra lærerne Thomas Warnar eller Sofie Brix

Til top


ForskerSpirer

Hvad går det ud på? 

I projekt ForskerSpirer kan elever i 2. g få lov til at prøve kræfter med forskning. Eleverne får lov til at arbejde med et emne, som de undrersig over eller finder særligt interessant – også emner, de ikke normalt arbejder med i gymnasiet. Inden for emnet skal eleven selv formulere et forslag til et originalt forskningsprojekt. I løbet af projektet får eleven en forskerkontakt, som arbejder inden for det emneområde, som eleven har valgt. Derudover er der en række møder i København og Aarhus, hvor eleverne lærer at arbejde akademisk og får hjælp til forskningsprojektet. Eleverne møder også andre forskerspirer fra andre skoler, som har gang i spændende projekter. Projektet sluttes af i oktober i 3. g, hvor forskerspirerne skriver en synopsis, som indsendes til bedømmelse af et forskerpanel. De 12 bedste projektidéer udvælges, og der findes én vinder i fire kategorier (Humaniora, Samfundsvidenskab, Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab). Vinderen i hver kategori modtager 20.000 kr. til finansiering af projektet.

Læs mere her: 

Hvordan kan elever blive Spirer?
Det kan de ved at tilmelde sig hos HTG-læreren, Elisabeth Jensen (EJ), inden tilmeldingsfristen. Tilmelding foregår i løbet af januar måned. For at blive taget i betragtning, som ForskerSpirer skal eleven deltage i infomødet og efterfølgende skrive en projektbeskrivelse, som skal godkendes af Elisabeth.

Hvornår forløber det?
Projektet kører fra februar til oktober i løbet af 2.-3g.

 

På HTG er læreren, Elisabeth Jensen, koordinator for ForskerSpirer

Til top


 Georg Mohr-konkurrencen

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence, der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Georg Mohr-Konkurrencen afvikles i to runder. Første runde afholdes midt på efteråret, og anden runde i januar. Første runde kræver ingen tilmelding, og alle kan deltage. Med et godt resultat i første runde kvalificerer man sig til at deltage i anden runde.

Læs mere her: www.georgmohr.dk

På HTG er læreren, Lisa Danielsen, ansvarlig for Georg Mohr-konkurrencen

Til top