Den faglige mentorordning

På Høje-Taastrup Gymnasium er det vigtigt for os at sikre, at eleverne får så stort et fagligt udbytte af deres gymnasietid som muligt. En af måderne, vi sikrer dette på, er gennem Den faglige mentorordning. Denne ordning er obligatorisk for alle vores elever gennem hele deres tid på gymnasiet.

Alle elever får tilknyttet en faglig mentor, som er en af skolens lærere. Gennem såvel gruppesamtaler som individuelle samtaler med den faglige mentor igennem hele uddannelsesforløbet får eleven et bedre indblik i personlige faglige og studiemæssige styrker og svagheder.

Den faglige mentor er den samme gennem hele uddannelsesforløbet, da vi lægger stor vægt på den personlige relation mellem mentor og elev og mener, at den gode relation er en vigtig forudsætning for elevens udbytte af ordningen. Vi ønsker med denne ordning at tydeliggøre og aktivere faglige og studiemæssige udviklingspotentialer hos den enkelte elev.

1.g/1.hf

Det første år bruges mentorordningen især til at gøre overgangen til gymnasiet så let som mulig. Her diskuterer man bl.a., hvorfor eleverne har valgt gymnasiet, om de er blevet overraskede over nogle af fagene/det faglige niveau, hvordan de håndterer skolearbejdet, kravet om studieaktivitet og de faglige udfordringer i gymnasiet eller hf. Desuden sætter hver elev sammen med sin faglige mentor nogle faglige og studiemæssige mål, som eleven kan arbejde med frem mod den næste samtale.

2.g

I 2.g reflekterer eleven indledningsvist over, hvorvidt de faglige og studiemæssige mål fra 1.g er blevet indfriet. Her er der mulighed for en diskussion med den faglige mentor om, hvorfor nogle mål blev indfriet og andre ikke. Efterfølgende opstiller eleven nye mål, og her er der fortsat fokus på faglige og studiemæssige udfordringer. Derudover diskuteres elevens motivation og ambitionsniveau med afsæt i de nye mål. Samtalerne vil også her have fokus på elevens motivation og forberedelse, og hvordan de faglige og studiemæssige styrker kan aktiveres yderligere. Sidst på skoleåret opstiller eleven tre mål for 3.g.

3.g/2.hf

Det sidste skoleår arbejder eleven videre med de mål, eleven opstillede i 2.g/1.hf, og evt. nye udfordringer eller mål diskuteres i fagene. Samtidig er der i de faglige mentorsamtaler i 3.g/2.hf særlig fokus på de større skriftlige opgaver som SRP og SSO. Samtalerne vil desuden have fokus på, at eleven bliver bevidst om, hvordan de faglige og studiemæssige kompetencer styrkes, således at eleven bliver klar til eksamen og opnår sine mål.

Vores intention og håb med Den faglige mentorordning er, at dette ekstra fokus på den enkelte elev vil støtte og løfte alle vores elever uanset deres faglige niveau.