Optagelse på HTG

Der er forskellige optagelsesprocedurer for de forskellige uddannelser på HTG. Men det gælder, at du skal:

  • Lave og sende din ansøgning på www.optagelse.dk, hvis du kommer direkte fra grundskolen.
  • Søge fra 1. januar og senest d. 1. marts, hvis du kommer direkte fra grundskolen.
  • Udfylde denne formular, hvis du er startet på en HF- eller STX-uddannelse et andet sted og ønsker at skifte til HTG.
  • Kontakte koordinator Karin Wolfgang på mail: kw@htg.dk eller tlf.: 2011 7330, hvis dit barn har en diagnose, er startet på STX/HHX/HTX og ønsker at skifte til ASF-linjen/SAFE-klassen på HTG. Eller læs mere her.

Læs alt om optagelse på de forskellige uddannelser her:

STX   HF   ASF & SAFE