Optagelse på STX

Her kan du læse om optagelse på STX. Du kan læse om, hvornår du får svar, optagelseskrav, fordelingskriterier, og hvad der sker, hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat.

Ansøgningsprocedure:

 • Er du erklæret uddannelsesparat til STX, skal du senest d. 1. marts 2019 sende en ansøgning til os via www.optagelse.dk.
 • Strukturen på STX-uddannelsen har ændret sig. Du skal ikke længere angive hvilken studieretning, du ønsker optag på, når du søger ind på gymnasiet. Du skal dog stadig tilkendegive i ansøgningen hvilket kunstnerisk fag og hvilket 2. fremmedsprog, du ønsker. Læs mere om gymnasieforløbet her.
 • Vi anbefaler, at du mindst angiver tre uddannelsesønsker, da du ikke har krav på at komme ind på din 1. prioritet.
 • D. 7. marts modtager ansøgere, der kommer direkte fra grundskolen (9.-10. klasse), et kvitteringsbrev. Kvitteringsbrevet bliver kun sendt fra det gymnasium, der er søgt som 1. prioritet. Modtager du ikke et kvitteringsbrev d. 7. marts, skal du derfor kun tage kontakt til det gymnasium, du har søgt som 1. prioritet.
 • Du får svar på optagelse d. 16. maj 2019 i din e-Boks (ansøgerens e-Boks).
 • Skolestart er onsdag d. 14. august 2019.
Søg her

 


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er startet et andet sted?

Hvis du er startet på en anden 3-årig ungdomsuddannelse og ønsker at skifte til HTG, skal du udfylde en blanket, som du finder ved at trykke herunder:

Søg ind på HTG nu

 

Hvornår får jeg svar?
 • Den 7. marts sender vi dig en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.
 • Den 16. maj sender vi dig et optagelsesbrev, hvis du er kommet ind på Høje-Taastrup Gymnasium.
 • I midten af juni sender vi dig det sidste brev, hvor du kan orientere dig om din skolestart på HTG.
Optagelseskrav

For at få krav på optagelse på STX, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser.
 • Du skal have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til 9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse, jf. folkeskolelovens regler herom, herunder en prøve i tysk eller fransk, hvis prøven er blevet udtrukket for eleven.
 • Tager du 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.
Fordelingskriterier

Hvis du søger et gymnasium, der har flere ansøgere end pladser, bliver du optaget på en anden skole ud fra en række kriterier og principper.

Fordelingsudvalget sørger for denne fordeling, der som udgangspunkt lægger transporttid til grund. Læs mere her.

Ikke vurderet uddannelsesparat

Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du/dine forældre forlange, at der foretages en ny vurdering. Dette gøres gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, som så anmoder gymnasiet om at foretage en uddannelsesparathedsvurdering.
Du vil herefter blive indkaldt til vurderingen på gymnasiet. Her undersøges dine faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. De faglige prøver tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. klasse og evt. 10. klasse.

Faglige prøver
Du skal til:

 • En mundtlig prøve i dansk.
 • En mundtlig prøve i engelsk.
 • En mundtlig prøve i matematik.

Prøverne består af ca. 20 min. forberedelse uden hjælpemidler og en samtale på ca. 20 min., hvor to faglærere er til stede.

De personlige og sociale forudsætninger
Dine personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende kriterier indgår:

 • Evnen til at indgå i faglig samtale.
 • Modtage og bruge informationer.
 • Selvstændighed.

Desuden vil vurderingen af egne styrker og svagheder samt motivation og engagement indgå.

Resultat
Når prøverne er afsluttet, træffer HTG en afgørelse om, hvorvidt du er uddannelsesparat eller ej. Du får tilsendt afgørelsen skriftligt og den meddeles til UU. Afgørelsen er endelig og gælder på alle gymnasiale uddannelser i pågældende år.