Optagelse på ASF-linjen

Her kan du læse om optagelseskriterier, ansøgningsprocedure og svar på optagelse.

Oversigt:

Optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på det særligt tilrettelagte forløb for elever med ASF skal den unge:

 • Søge det særligt tilrettelagte forløb som sit højst prioriterede uddannelsesønske
 • Enten være erklæret uddannelsesparat til ASF-linjen, men ikke generelt uddannelsesparat
  • I så fald skal eleven afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb
 • Eller være erklæret uddannelsesparat til STX
  • I optagelse.dk skal eleven i så fald afkrydses som uddannelsesparat. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb
 • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog
 • Have en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser

Til top


Ansøgningsprocedure:

Datoer

Ansøgere til ASF-linjen skal søge på lige fod med andre gymnasiesøgende på www.optagelse.dk

 • Kommer den unge direkte fra grundskolen er fristen for ansøgning d. 1. marts 2018
 • Kommer den unge ikke direkte fra grundskolen er fristen for ansøgning d. 15 marts 2018. I kan få vejledning
 • Unge, der har søgt direkte ind efter grundskolen, modtager et kvitteringsbrev i ansøgerens e-Boks d. 7. marts.
 • Alle der har søgt ind på ASF-linjen på HTG får svar i e-Boks d. 16. maj

2. fremmedsprog

På optagelse.dk skal det anføres hvilket 2. fremmedsprog, den unge ønsker. Der kan vælges mellem:

 • Tysk fortsættersprog
 • Fransk fortsættersprog

Kunstnerisk fag

På optagelse.dk skal det også anføres hvilket kunstnerisk fag, den unge ønsker. Der kan vælges mellem:

 • Musik
 • Billedkunst

Studieretning

I bemærkningsfeltet på optagelse.dk skal det tilkendegives hvilken studieretning, den unge ønsker hos Høje-Taastrup Gymnasium.

Der kan vælges mellem:

 • Studieretningen: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
 • Studieretningen: Engelsk (A) – Tysk fortsættersprog (A) – Samfundsfag (B)

Obs! Selvom sidstnævnte studieretning har tysk som 2. fremmedsprog, skal det markeres på optagelse.dk, at den unge vælger tysk fortsættersprog som 2. fremmedsprog

VIGTIGT!

I skal forholde jer til uddannelsesparathedsvurderingen af den unge, når I udfylder ansøgningsblanketten på optagelse.dk.

Er den unge erklæret ikke generelt uddannelsesparat, men uddannelsesparat til ASF-linjen, skal skemaet udfyldes som følgende:

 • Den unge afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb

Er den unge erklæret uddannelsesparat til almen STX, skal skemaet udfyldes som følgende:

 • Den unge afkrydses som uddannelsesparat. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb

Psykiatriske udredningspapirer og skolepapirer skal sendes med og kan:

 • Vedhæftes som bilag på optagelse.dk
 • Sendes som elektronisk post til htg@htg.dk med emnefeltet “ASF-linjen”
 • Sendes som fysisk post mærket med “ASF-linjen” på kuverten. Adresse: Frøgaard Allé 2, 2630 Taastrup.

Hjælp

 • Du kan læse om adgangskravene for STX-ansøgere og se, hvad Gymnasiereformen 2017 indebærer for kommende ansøgere – ‘Adgangskrav til de gymnasielle uddannelser’
 • Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinatoren for ASF-linjen, Karin Wolfgang – tlf.: 20117330 eller mail: kw@htg.dk

Til top


Svar på optagelse 2018

 • 7. marts 2018 sendes kvitteringsbrev til ansøgerens e-Boks.
 • 16. maj 2018 sendes der svar til ansøgere, der har søgt ASF-linjen. Svaret sendes til den unges e-Boks.

Skolestart i uge 33 – præcis dato kommer snart

Til top


Venteliste

Høje-Taastrup Gymnasium har 6 klasser for unge med ASF. På hver årgang er der to klasser med 12 elever i hver. Der optages altså 24 elever til opstart august 2018. Du kan læse mere om ventelister og ledige pladser her.

Til top

Share on Facebook
Facebook
Del på facebook