Brobygningsforløb og besøgsdage | ASF

Tilmeld jer brobygning eller besøgsdage

Den unge har mulighed for at opleve livet som gymnasieelev og Høje-Taastrup Gymnasium. Vi har længere brobygningsforløb, hvor den unge vil modtage undervisning sammen med de andre brobygningsdeltagere på ASF-linjen. Vi har også en række besøgsdage, hvor den unge kan komme ud på gymnasiet i én dag og blive introduceret til ASF-linjen på HTG af personale og nuværende elever. Besøgsdagene er beregnet for de elever, som ikke har mulighed for at komme i brobygning.

 

Brobygningsforløb (3 dage):

Der vil være mulighed for at søge om brobygning følgende dage:

Datoer kommer snarest

Efter tilmeldingsfristen er udløbet vil den unge få svar – optagelse eller afslag – i sin e-Boks.

Undervisning alle tre dage i brobygningsforløbet er fra kl. 10.00-13.30.

 

Besøgsdag (1 dag): 

Der er besøgsdage:

Datoer kommer snarest

Besøgsdagene er beregnet for de elever, som ikke har mulighed for at komme i brobygning.

Efter tilmeldingsfristen er udløbet vil den unge få svar – optagelse eller afslag – i sin e-Boks.

Program for besøgsdagen:

  • 10.15 – 10.30 Præsentation. Besøgsklassen præsenterer sig for hinanden
  • 10.30 – 10.55 Samtale om hvad det indebærer at gå på ASF-linien
  • 10.55 – 11.15 Elevoplæg: Elever fra ASF-linjen fortæller om at gå på HTG
  • 11.15 – 11.50 Besøg på ASF-linjen & Frokost
  • 11.50 – 12.15 Spørgsmål og opsamling

Der er lukket for tilmelding.