Kaster med huer

23 apr

Alumnedag

Arrangement

27 apr

HTG Samling

Arrangement

Nyheder -

Legat til ildsjæl

De sidste måneder har Sara El-Khatib præsenteret HTG-elever for jer. Nu er det Saras egen tur. Sara er ikke bare engageret på HTG, men også så engageret i sit lokalområde, at hun har vundet Zontas-legatet for sit engagement.