Bliv klogere på HTG

Infofoldere om uddannelserne

STX/HF

ASF/SAFE

Kalender, Nyheder -

Reception og huemiddag

Kære 2.hf’ere, 3.g’ere og Jeres forældre.
HTG vil gerne invitere Jer alle til reception, og afgangseleverne til huemiddag onsdag d. 26. juni

Nyheder -

Eksamensoffentliggørelse

Onsdag den 22. maj er sidste skoledag, afgangselevernes nomineringsshow og offentliggørelse af eksamensplanen.