Interesseret i HTG

Infofoldere om uddannelserne

STX/HF

ASF/SAFE

En fin artikel om Sofie Carsten

Nyheder -

Vinterferie

HTG holder vinterferie i uge 8 – vi er tilbage igen mandag den 24. februar.