Hvad kan man blive?

De videregående uddannelser har meget forskellige adgangskrav, og derfor kan det være en god idé at undersøge adgangskravene på de forskellige uddannelser. Det kan I gøre på “Adgangskortet”.

Der er mulighed for at deltage i studiepraktik i 3.g samt tilmelde sig åbent hus-arrangementer eller blive studerende for en dag.

Derudover har Høje-Taastrup Gymnasium i samarbejde med Studievalg Danmark udarbejdet et vejledningsforløb for 3.g-elever, som er mundet ud i hjemmesiden www.videreilivet.dk. Her kan man finde masser af hjælp til at lette overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelse.