Netværk ASF/SAFE

Pædagogisk koordinator

Karin Wolfgang er pædagogisk koordinator og studievejleder og indgår i tæt dialog med klasseteamet omkring den enkelte elev. Der bliver jævnligt holdt møde med ledelse, lærerteamet, mentorer og studievejleder. Hermed opnås en hurtig og konsekvent reaktion på eksempelvis ændret adfærd og fravær, der i nogle tilfælde følges op af elev- og forældresamtaler.

Studievejleder

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, som arbejder for, at eleverne gennemfører deres uddannelse med størst muligt fagligt og socialt udbytte. Derfor drøfter studievejlederen mange forskellige emner med eleverne, så ønsket med og om en gymnasial uddannelse kan indfries.

Studievejlederen vejleder også klassen om valgfag, studievaner, SU og fraværsregler. Ligeledes orienterer studievejlederen om hvilke krav og forventninger, skolen har. Studievejlederen tilbyder individuel vejledning om f.eks. planlægning af tid, private forhold, fagligt standpunkt, valg af studieretning, fravær, motivation og trivsel. Der benyttes desuden gruppevejledning, hvor eleverne over ti møder lærer at blive bedre til at opstille realistiske mål for deres skoleliv, hvilket skal bidrage til bedre trivsel og motivation samt mindske frafaldet blandt eleverne.

Mentor

Klassen har tilknyttet to mentorer i alle tre år, som samtidig er lærere i klassen. Elev og mentor har skemalagte samtaler ca hver 3. uge og derudover samtaler efter behov. Samtalerne handler hovedsageligt om trivsel, læring eller eventuelle udfordringer, der kan have betydning for elevens fastholdelse i uddannelsen.

Mulighed for skolepsykolog

Høje-Taastrup Gymnasium har pt. to skolepsykologer ansat, som eleverne kan bruge gratis, mens de er elever på gymnasiet. Dette skal ske efter henvisning fra studievejlederen.

Studievalg Danmark

På gymnasiet møder eleverne Studievalg Danmark, som kan hjælpe med valg af uddannelse efter gymnasiet. Studievalg Danmark foretager både kollektiv og individuel vejledning. Studievalg Danmark vil i løbet af elevens studietid holde oplæg i klasserne, der handler om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, frister m.v.

Derudover har eleverne på ASF/SAFE-linjen mulighed for at få individuel vejledning i den åbne træffetid. Husk at vælge HTG i fanen – klik her for at booke en tid – Studievalg Danmark er på HTG ca. hver 14. dag, og Lectio oplyser, hvornår de næste gang har åben træffetid.