Studieretninger

Gymnasieforløbet består af et halvt års grundforløb og to et halvt års studieretningsforløb, hvor det samlede forløb er sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Selve studieretningen består af tre fag, som toner gymnasieforløbet.

Der kan vælges mellem de tre studieretninger Science, Bioscience og Det internationale samfund:


Science

MATEMATIK (A) – FYSIK (B) – KEMI (B)

Er du nysgerrig på, hvordan verden hænger sammen? Science giver dig svar!

Hvis du er interesseret i naturvidenskab, er denne retning lige noget for dig. Her bliver du præsenteret for de grundlæggende naturvidenskabelige fag og metoder. Studieretningen lægger op til spændende tværfaglige projekter, hvor de forskellige fagligheder bliver bragt i spil, og hvor matematikken og det eksperimentelle arbejde er i højsædet.

Job og Karrieremuligheder

Med sciencestudieretningen har du mulighed for at vælge de fleste naturvidenskabelige videregående uddannelser og kan derfor komme til at arbejde som bl.a. tandlæge, læge, statistiker, farmaceut, nanoteknolog, ingeniør, robotteknolog, softwareteknolog eller velfærdsteknolog.


Bioscience

BIOLOGI (A) – KEMI (B)

Hvordan fungerer min krop, og hvilke molekyler består jeg af?

I denne studieretning bliver du ved hjælp af biologi og kemi klogere på dig selv og verden omkring dig. Vi ifører os både gummistøvler og kittel og undersøger i biologi bl.a. kroppens fysiologi, genetik og naturen omkring os, imens kemi bidrager med en grundig forståelse af molekylernes opbygning, stoffers egenskaber og deres reaktioner med hinanden. Vi samarbejder med universiteter og private virksomheder, så vi følger med i den nyeste forskning og kan lave mere krævende forsøg på ekskursioner ud af huset.

Job og Karrieremuligheder

Med denne studieretning kan du læse til bioanalytiker, sygeplejerske eller fysioterapeut. Hæver du matematik til A-niveau kan du også bl.a. blive biokemiker, biolog, tandlæge, læge og dyrlæge.


Det internationale samfund

ENGELSK (A) – TYSK FORTSÆTTERSPROG (A) – SAMFUNDSFAG (B)

Du skal vælge denne studieretning, hvis du gerne vil arbejde med samfundsforhold, litteratur og sprog i et internationalt perspektiv. Kombinationen af to store sprog med samfundsfag giver dig muligheden for fordybelse i spændende globale problemstillinger. Undervisningen i denne studieretning tager udgangspunkt i et bredt udvalg af samfundsfaglige emner og giver indblik i tysk/fransk, engelsk og amerikansk sprog, identitet og kultur.

Job og karrieremuligheder:

Med denne studieretning kan du vælge at læse en videregående uddannelse inden for sprog, kommunikation, statskundskab og administration. Du kan bl.a. blive journalist, jurist, tolk, lærer eller kommunikationsmedarbejder.


De kunstneriske fag, der kan vælges imellem er musik og billedkunst, og undervisningen i disse fag foregår på tværs af ASF/SAFE-linjen.

Idrætsundervisningen foregår med to klasser og 2 idrætslærere pr. hold.