Studieretninger | ASF & SAFE

På ASF-linjen og i SAFE-klassen kan eleven vælge mellem den naturvidenskabelige eller den samfundssproglige studieretning

Gymnasieforløbet består af et halvt års grundforløb og to et halvt års studieretningsforløb, hvor det samlede forløb er sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Selve studieretningen består af tre fag, som toner gymnasieforløbet.

  • Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
  • Engelsk (A) – Tysk, fort. (A) – Samfundsfag (B)

De kunstneriske fag der kan vælges imellem er musik og billedkunst, og undervisningen i disse fag foregår på tværs af ASF- og SAFE-klasserne.

Idrætsundervisningen foregår årgangsvis, så her deltager 24 elever og 2 idrætslærere pr. hold.