HF-eksamen

På HF skal man til eksamen i alle fag

Efter 1. semester er der eksamen i:

  • Idræt/kunstnerisk fag

Efter 2. semester er der eksamen i:

  • Matematik (mundtlig og skriftlig)
  • Ét af fagene i den naturvidenskabelige faggruppe (biologi, geografi, kemi)
  • Intern prøve i den naturvidenskabelige faggruppe

Efter 3. semester er der eksamen i:

  • Ét af fagene i den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe (historie, religion, samfundsfag)
  • Intern prøve i den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe

Efter 4. semester er der eksamen i:

  • Dansk (mundtlig og skriftlig)
  • Engelsk (mundtlig og skriftlig)
  • Fagpakkefagene
  • Valgfag