Større skriftlige opgaver

I løbet af HF-forløbet er der en række større skriftlige opgaver, som enten er enkeltfaglige eller flerfaglige. Nogle opgaver er individuelle, og nogle kan laves i grupper:

Historieopgaven

Ligger i december måned i 1.hf. Der afsættes to dage til historieopgaven, som er en individuel skriftlig opgave.

SSO

SSO står for den Større Skriftlig Opgave, som du skal skrive i 2.hf. Opgaven er en eksamensopgave, og den bedømmes med en karakter, der vægter 1,5, og som kommer på eksamensbeviset.

Formålet med opgaven er at vise:

  • at du kan arbejde med faglig fordybelse og sætte dig ind i nye områder.
  • at du kan udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale.
  • at du kan formidle fagligt stof i en faglig opgave (med f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturliste).
  • at du kan besvare en stillet opgave.

Du kan skrive SSO i ét til tre fag. Skriver du i ét fag, skal faget være på minimum B-niveau. Det betyder, at du kan vælge fagene: dansk, historie, engelsk eller valgfag på B-niveau.

Ønsker du at skrive SSO i mere end ét fag, skal minimum ét af fagene være på B-niveau.

Du vælger selv fag og emne og får tildelt en faglig vejleder, som kan hjælpe dig med emne og afgrænsning. Du kan få vejledning både inden opgaveudlevering og under skriveprocessen.

Vejledningspapir SSO | SSO – informationssøgning

 

Husk at få afleveret jeres bøger??