HTG Samling

tors 29. feb 2024

HTG samling for hele skolen i kantinen kl. 11.15 – 11.30

Kalender

HTG samling for hele skolen i kantinen kl. 11.15 – 11.30

Hvis man har indslag til denne samling – skriv til Jan Falkenkrone (JF), Anne Cathrine (AC) eller Vibeke Tang (VT) i Lectio

HTG-samling 6/11 2020