Hultimedag

Alle klasser har digital dannelse i hultimen fra kl. 11-12

Matematiklærer Sara skriver formler på tavlen

Lektie Café

Lektiecafe i matematik: Dette foregår i fysiklokale E111 kl. 13.45