Konsulent og skolebesøg

Hvad kan en konsulent hjælpe dig med?

Konsulentbesøg:

En konsulent besøger skolen og hjælper lokalt med spørgsmål om brugen af Lectio og afhjælper akutte problemer.

Konsulentbesøg henvender sig primært til administrative medarbejdere

Det detaljerede indhold aftales med den enkelte skole/rekvirent

Konsulentbesøg: Efter aftale med kursussekretariatet (kørsel kr. 3,70 pr. km)

Skriv til Kursussekretariatet på kursus@htg.dk

Skolebesøg:

En eller flere instruktører besøger en større gruppe ansatte på en skole

Det kan være alle studievejlederne, alle teamlærere eller hele lærerkollegiet

Instruktøren fremviser eller underviser i udvalgte dele af Lectio – alt efter ønske og behov

Prisen for et skolebesøg er afhængig af indhold og antal deltagere og aftales individuelt

Skriv til Kursussekretariatet på kursus@htg.dk

 

 

Besøg af Konsulent som kan hjælpe med opsætning af Lectio på din skole