Løfteevne

I tabellerne er karaktererne beregnet på baggrund af elevernes socioøkonomiske referencer. ”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for elevernes faktisk opnåede karakterer. På den måde viser tallene Høje-Taastrup Gymnasiums løfteevne i forhold til elevernes baggrund.

Undervisningsministeriet har indtil videre kun opgivet tallene fra 2018-2020, men tendensen er den samme i 2021 og 2022. HTG løfter eleverne fagligt og derved får eleverne et bedre udgangspunkt for en mellemlang eller videregående uddannelse.

STX

Årstal Eksamensresultat,
gennemsnit for STX
Eksamensresultat, forventede gennemsnit for STX ud fra beregningerne
2018 6,7 6,6
2019 6,6 6,3
2020 6,7 6,5

 

HF

Årstal Eksamensresultat,
gennemsnit for HF
Eksamensresultat, forventede gennemsnit for HF ud fra beregningerne
2018 5,8 5,6
2019 4,9 4,9
2020 5,0 4,8