Personale

Personale
 • Alle
 • Lærere
 • Ledelse
 • Administrativ
 • Studievejleder
 • Kantine
Fag
 • Alle
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Dansk
 • Drama
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Fransk
 • Fysik
 • Historie
 • Idræt
 • Kemi
 • Matematik
 • Mediefag
 • Musik
 • Naturgeografi
 • Oldtidskundskab
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Tysk

Ida Diemar (ID)

Rektor

Ledelse

Inge Reich (IR)

Vicerektor

Ledelse

Idræt, Kemi

Jakob Bak-Thomsen (JBT)

Uddannelseschef

Ledelse

Dansk, Samfundsfag

Maria Schou (Sc)

Uddannelseschef

Ledelse

Historie, Naturgeografi

Sidsel Buhr Jeppesen (SB)

Økonomichef

Ledelse

René Christensen (RC)

Sekretariatsleder

Ledelse

Karin Wallmeier Wolfgang (KW)

Lektor & pædagogisk koordinator (ASF-ansvarlig)

Studievejleder, Lærer

Religion, Tysk

Ajmal Faizi

Lektor

Lærer

Matematik, Fysik

Ama El-Nazzal (AN)

Lektor

Lærer

Kemi, Matematik

Anders Jensen (AJ)

Adjunkt

Lærer

Biologi, Idræt

Anne Kathrine Porskjær Christiansen (AC)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Mediefag

Anne Marie Tangsgaard (AP)

Adjunkt

Lærer

Historie, Idræt

Birte Rasmussen (BR)

Lektor

Lærer

Matematik, Fysik

Birthe Hougaard-Andersen (BHA)

Lektor

Lærer

Drama, Musik, Dansk

Camilla Hillestrøm (CaH)

Lektor

Lærer

Fransk

Christian Paulin (ChP)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Christina Bramow

Lektor

Lærer

Biologi, Oldtidskundskab

Ellen Dall Hjøllund

Adjunkt

Lærer

Kemi, Biologi

Elsebeth Hviid (HV)

Lektor

Lærer

Dansk, Engelsk

Emilie Kjældgaard Jensen (ERJ)

Adjunkt

Lærer

Matematik

Ena Begovic

Lektor

Lærer

Engelsk, Religion

Gitte Lyager (GL)

Lektor

Lærer

Samfundsfag, Erhvervsøkonomi

Gudrun Beyer Paulsen (GP)

Lektor

Lærer

Biologi, Bioteknologi, Kemi

Jan Falkencrone (JF)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab, Musik

Janni Gram Viskum Rasmussen (JR)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab

Jesper Krarup (JK)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Dansk, Samfundsfag

Jessie Gina Hyrup Ipsen (JI)

Adjunkt

Lærer

Idræt, Biologi

Jette Strauss (JS)

Adjunkt

Lærer

Historie, Samfundsfag

Jonas Bastkjær Jensen (JJ)

Lektor &
læsevejleder

Lærer

Engelsk, Historie

Jonathan Oftedahl Vivanco (JV)

Adjunkt

Lærer

Fysik

Kira Bangsgaard (BA)

Adjunkt & studievejleder

Lærer

Dansk, Tysk

Line Hjermbæk Skriver (LH)

Lektor

Lærer

Idræt, Spansk

Liv Høirup (LIH)

Lektor

Lærer

Tysk, Historie

Malene Schultz (MS)

Lektor

Lærer

Naturgeografi, Spansk

Malene Søderberg (MaS)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab

Margen Ott (Ot)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Historie, Mediefag

Martin Gartmann (MG)

Adjunkt

Lærer

Matematik, Idræt

Mette Bengtsson Spangen

Adjunkt

Lærer

Kemi, Biologi

Morten Sørensen (Sø)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Nanna Hvenegaard Larsen

Adjunkt

Lærer

Samfundsfag

Nicolas Stjernstrøm Nielsen (NS)

Lektor

Lærer

Engelsk, Idræt

Niels Mikkelsen (NM)

Adjunkt

Lærer

Matematik

Patrick Bagge (PAB)

Adjunkt

Lærer

Fysik, Matematik

Pernille Boserup (PB)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Dansk, Psykologi

Sanne Fournaise Loft (SFL)

Adjunkt

Lærer

Religion, Samfundsfag

Sara Nissen (SN)

Lektor

Lærer

Matematik, Filosofi

Sine Camilla Jensen (Si)

Lektor

Lærer

Religion, Naturgeografi

Sofie Andersen Brix (SAB)

Adjunkt

Lærer

Biologi, Psykologi

Stine Lambek (SL)

Lektor

Lærer

Billedkunst, Engelsk

Susanne Hamann Pauner (SP)

Lektor

Lærer

Engelsk, Historie

Søren Stensgaard (Ste)

Lektor

Lærer

Religion, Engelsk

Trine Schiott (TS)

Lektor

Lærer

Dansk, Engelsk

Vibeke Tang (VT)

Lektor & læsevejleder

Lærer

Billedkunst, Engelsk

Susanne Jensen (SJ)

Sekretær

Administrativ

Pia Skytthe Nielsen (PS)

Sekretær

Administrativ

Janne Pedersen (JP)

Sekretær

Administrativ

Jens Damsager Hansen (JH)

Serviceleder

Administrativ

Thomas Henriksen (TH)

Servicemedarbejder

Administrativ

René Olsen (RO)

Servicemedarbejder

Administrativ

Morten Andersen (Mo)

IT-Leder

Administrativ

Martin Olsen (Ol)

IT-medarbejder

Administrativ

Kristina S. Danielsen (KD)

Bibliotekar

Administrativ