Personale

Personale
 • Alle
 • Lærere
 • Ledelse
 • Administrativ
 • Studievejleder
 • Kantine
Fag
 • Alle
 • Astronomi
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Dansk
 • Drama
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Fransk
 • Fysik
 • Historie
 • Idræt
 • Informatik
 • Kemi
 • Latin
 • Matematik
 • Mediefag
 • Musik
 • Naturgeografi
 • Oldtidskundskab
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Statistik
 • Teknologi
 • Tysk

Ida Diemar (ID)

Rektor
Tlf.: 2826-5108

Ledelse

Inge Reich (IR)

Vicerektor
Tlf.: 2257-9110

Ledelse

Idræt, Kemi

Maria Schou (Sc)

Uddannelseschef

Ledelse

Historie, Naturgeografi

Hanne Linnet (HL)

Økonomichef

Ledelse

René Christensen (RC)

Sekretariatsleder

Ledelse

Karin Wallmeier Wolfgang (KW)

Lektor & pædagogisk koordinator (ASF-ansvarlig)

Studievejleder, Lærer

Religion, Tysk

Ajmal Faizi (AF)

Lektor

Lærer

Matematik, Fysik

Alex H. Larsen (AL)

Adjunkt

Lærer

Matematik, Informatik

Anders Jensen (AJ)

Lektor

Lærer

Biologi, Idræt

Anna Venge Ejlsborg (AW)

Årsvikar

Lærer

Religion

Anne Kathrine Porskjær Christiansen (AC)

Lektor

Lærer

Dansk, Mediefag

Anne Marie Tangsgaard (AP)

Lektor

Lærer

Historie, Idræt

Birte Rasmussen (BR)

Lektor

Lærer

Matematik, Fysik

Birthe Hougaard-Andersen (BHA)

Lektor

Lærer

Drama, Musik, Dansk

Christian Paulin (ChP)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Christina Bramow (CB)

Lektor

Lærer

Biologi, Oldtidskundskab

David Hind (DH)

Lektor

Lærer

Historie, Tysk

Ellen Dall Hjøllund (EDH)

Adjunkt

Lærer

Kemi, Biologi

Elsebeth Hviid (HV)

Lektor

Lærer

Dansk, Engelsk

Emilie Kjældgaard Jensen (ERJ)

Lektor

Lærer

Matematik, Statistik

Finn Hartvig Nielsen (FN)

Adjunkt

Lærer

Erhvervsøkonomi

Gitte Lyager (GL)

Lektor

Lærer

Samfundsfag, Erhvervsøkonomi

Grethe Vendelbo (GV)

Lektor

Lærer

Kemi, Fysik

Gudrun Beyer Paulsen (GP)

Lektor

Lærer

Biologi, Bioteknologi, Kemi

Hans-Peter Larsen (HP)

Lektor

Lærer

Kemi, Biologi, Bioteknologi, Teknologi

Jakob Bak-Thomsen (JBT)

Lektor
Orlov

Lærer

Dansk, Samfundsfag

Jan Falkencrone (JF)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab, Musik, Latin

Janni Gram Viskum Rasmussen (JR)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab

Jesper Krarup (JK)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Dansk, Samfundsfag

Jessie Gina Hyrup Ipsen (JI)

Lektor

Lærer

Idræt, Biologi

Jette Strauss (JS)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Jonas Bastkjær Jensen (JJ)

Lektor &
læsevejleder

Lærer

Engelsk, Historie

Jonathan Oftedahl Vivanco (JV)

Lektor

Lærer

Fysik, Astronomi

Jonathan R. H. Røder (JHR)

Adjunkt

Lærer

Idræt, Biologi

Julie Broen Mejlbjerg (JM)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab

Karen Lise Bird (KB)

Adjunkt

Lærer

Naturgeografi, Engelsk

Kimmie Wolter (Wo)

Årsvikar

Lærer

Psykologi

Kira Bangsgaard (BA)

Lektor

Lærer, Studievejleder

Dansk, Tysk

Laurits Nikolajsen (LAN)

Årsvikar

Lærer

Dansk, Tysk

Line Hjermbæk Skriver (LH)

Lektor

Lærer

Idræt, Spansk, Dansk

Liv Høirup (LIH)

Lektor

Lærer

Tysk, Historie, Latin

Malene Søderberg (MaS)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab, Latin

Malte D. Hansen (MH)

Årsvikar

Lærer

Dansk, Fransk

Margen Ott (Ot)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Historie, Mediefag

Mette Bengtsson Spangen (MBS)

Adjunkt

Lærer

Kemi, Biologi

Mirjam Bastian (MB)

Adjunkt

Lærer

Billedkunst, Engelsk

Morten Sørensen (Sø)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Nanna Hvenegaard Larsen (NHL)

Adjunkt

Lærer

Samfundsfag, Erhvervsøkonomi, Spansk

Nete Thillemann (NT)

Lektor

Lærer

Religion, Engelsk

Nicolas Stjernstrøm Nielsen (NS)

Lektor

Lærer

Engelsk, Idræt

Niels Mikkelsen (NM)

Adjunkt

Lærer

Matematik

Nina Jeppesen

Lektor

Lærer

Samfundsfag

Nora Adamsen (NA)

Lektor

Lærer

Naturgeografi, Matematik

Pernille Boserup (PB)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Dansk, Psykologi

Rasmus Bjerge Hansen (RBH)

Årsvikar

Lærer

Engelsk, Historie

Sara Nissen (SN)

Lektor

Lærer

Matematik, Filosofi

Sarah K. Buskbjerg (SKB)

Lektor

Lærer

Matematik, Filosofi

Sine Camilla Jensen (Si)

Lektor

Lærer

Religion, Naturgeografi

Sofie Andersen Brix (SAB)

Lektor

Lærer

Biologi, Psykologi

Stine Lambek (SL)

Lektor

Lærer

Billedkunst, Engelsk, Latin

Susanne Hamann Pauner (SP)

Lektor

Lærer

Engelsk, Historie

Søren Stensgaard (Ste)

Lektor

Lærer

Religion, Engelsk

Trine Schiott (TS)

Lektor

Lærer

Dansk, Engelsk

Troels Gaihede (TGA)

Lektor

Lærer

Samfundsfag, Historie

Vibeke Tang (VT)

Lektor & læsevejleder

Lærer

Billedkunst, Engelsk

Susanne Jensen (SJ)

Sekretær

Administrativ

Pia Skytthe Nielsen (PS)

Sekretær

Administrativ

Janne Pedersen (JP)

Sekretær

Administrativ

Helene Tøttrup (HT)

Administrativ

Thomas Henriksen (TH)

Serviceleder

Administrativ

Anders Jeppesen (ANJ)

Servicemedarbejder

Administrativ

René Olsen (RO)

Servicemedarbejder

Administrativ

Morten Andersen (Mo)

Teknisk chef

Administrativ

Mike E. (Mik)

IT-supporter

Administrativ

Mathias P. Schelin

Tlf.: 40171722

Kantine

Mads Mørkeberg

Tlf.: 40171722

Kantine