Personale

Personale
 • Alle
 • Lærere
 • Ledelse
 • Administrativ
 • Studievejleder
 • Kantine
Fag
 • Alle
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Dansk
 • Drama
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Fransk
 • Fysik
 • Historie
 • Idræt
 • Kemi
 • Matematik
 • Mediefag
 • Musik
 • Naturgeografi
 • Oldtidskundskab
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Tysk

Mogens Andersen (MA)

Rektor

Ledelse

Lars Bernack (BE)

Vicerektor

Ledelse

Inge Reich (IR)

Uddannelseschef

Ledelse

Idræt, Kemi

Jakob Bak-Thomsen (JBT)

Uddannelseschef

Ledelse

Dansk, Samfundsfag

Sidsel Buhr Jeppesen (SB)

Økonomichef

Ledelse

René Christensen (RC)

Sekretariatsleder

Ledelse

Karin Wolfgang

Karin Wallmeier Wolfgang (KW)

Lektor & pædagogisk koordinator (ASF-ansvarlig)

Studievejleder, Lærer

Religion, Tysk

Malene Schultz (MS)

Lektor &
Pædagogisk Koordinator

Lærer

Naturgeografi, Spansk

Ama El-Nazzal (AN)

Lektor

Lærer

Kemi, Matematik

Anders Jensen (AJ)

Adjunkt

Lærer

Biologi, Idræt

Anne Kathrine Porskjær Christiansen (AC)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Mediefag

Anne Marie Tangsgaard (AP)

Adjunkt

Lærer

Historie, Idræt

Anne-Marie Krog Kristensen

Lektor

Lærer

Matematik, Historie

Birte Rasmussen (BR)

Lektor

Lærer

Matematik, Fysik

Dennis Wowern Nielsen

Lektor

Lærer

Kemi, Matematik

Christian Paulin (ChP)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Elisabeth Jensen (EJ)

Adjunkt

Lærer

Bioteknologi, Kemi

Elsebeth Hviid (HV)

Lektor

Lærer

Dansk, Engelsk

Emilie Risør Jensen (ERJ)

Adjunkt

Lærer

Matematik

Gitte Lyager (GL)

Lektor

Lærer

Samfundsfag, Erhvervsøkonomi

Gudrun Beyer Paulsen (GP)

Lektor

Lærer

Biologi, Bioteknologi, Kemi

Jan Falkencrone (JF)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab, Musik

Janni Gram Viskum Rasmussen (JR)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab

Jens Lander Olsen (JLO)

Adjunkt

Lærer

Idræt, Samfundsfag

Jesper Krarup

Jesper Krarup (JK)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Dansk, Samfundsfag

Jessie Gina Hyrup Ipsen (JI)

Adjunkt

Lærer

Idræt, Biologi

Jette Strauss (JS)

Adjunkt

Lærer

Historie, Samfundsfag

Jonas Bastkjær Jensen (JJ)

Lektor &
Læsevejleder

Lærer

Engelsk, Historie

Jonathan Oftedahl Vivanco (JV)

Årsvikar

Lærer

Fysik

Katrine Brøgger Speldt (KS)

Lektor

Lærer

Dansk, Drama

Kira Bangsgaard (BA)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Tysk

Line Hjermbæk Skriver (LH)

Lektor

Lærer

Idræt, Spansk

Liv Høirup (LIH)

Adjunkt

Lærer

Tysk, Historie

Louise Wichmann

Adjunkt

Lærer

Fransk

Mads Clemmensen (MC)

Adjunkt

Lærer

Idræt, Spansk

Malene Søderberg (MaS)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab

Margen Ott

Margen Ott (Ot)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Historie, Mediefag

Maria Schou (Sc)

Lektor

Lærer

Historie, Naturgeografi

Morten Sørensen (Sø)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Nicolas Stjernstrøm Nielsen (NS)

Lektor

Lærer

Engelsk, Idræt

Peder Jørgensgaard Olesen (PO)

Adjunkt

Lærer

Fysik, Matematik

Per Nilsson (Pe)

Lektor & Læsevejleder

Lærer

Dansk, Historie, Tysk

Pernille Boserup

Pernille Boserup (PB)

Lektor

Studievejleder, Lærer

Dansk, Psykologi

Sanne Fournaise Loft (SFL)

Adjunkt

Lærer

Religion, Samfundsfag

Sara Nissen (SN)

Adjunkt

Lærer

Matematik, Filosofi

Sine Camilla Jensen (Si)

Lektor

Lærer

Religion, Naturgeografi

Sofie Andersen Brix (SAB)

Adjunkt

Lærer

Biologi, Psykologi

Stine Lambek (SL)

Lektor

Lærer

Billedkunst, Engelsk

Susanne Hamann Pauner (SP)

Lektor

Lærer

Engelsk, Historie

Søren Stensgaard (Ste)

Adjunkt

Lærer

Religion, Engelsk

Thomas Warnar (TW)

Adjunkt

Lærer

Biologi, Naturgeografi

Trine Schiott (TS)

Lektor

Lærer

Dansk, Engelsk

Vibeke Tang (VT)

Lektor & Læsevejleder

Lærer

Billedkunst, Engelsk

Dannie Adamsen (DA)

Serviceleder

Administrativ

Thomas Henriksen

Servicemedarbejder

Administrativ

René Olsen

Servicemedarbejder

Administrativ

Morten Andersen (Mo)

IT-Leder

Administrativ

Martin Olsen (Ol)

IT-medarbejder

Administrativ

Susanne Jensen (SJ)

Sekretær

Administrativ

Pia Skytthe Nielsen (PS)

Sekretær

Administrativ

Janne Pedersen (JP)

Sekretær

Administrativ

Kristina S. Danielsen (KD)

Bibliotekar

Administrativ

kommunikationsmedarbejder-cecilie-bech-christensen

Cecilie Bech Christensen (CC)

Kommunikationsmedarbejder

Administrativ

Anders Thorvaldsen

Kantineleder

Kantine

Marianne Jeppesen

Kantinemedarbejder

Kantine