Personale

Personale
 • Alle
 • Lærere
 • Ledelse
 • Læsevejleder
 • Administrativ
 • Studievejleder
 • Kantine
Fag
 • Alle
 • Astronomi
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Dansk
 • Drama
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Fransk
 • Fysik
 • Historie
 • Idræt
 • Informatik
 • Kemi
 • Latin
 • Matematik
 • Mediefag
 • Musik
 • Naturgeografi
 • Oldtidskundskab
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Statistik
 • Teknologi
 • Tysk

Ida Diemar (ID)

Rektor
Tlf.: 28 26 51 08

Ledelse

Inge Reich (IR)

Vicerektor
Tlf.: 22 57 91 10

Ledelse

Idræt, Kemi

Maria Schou (Sc)

Uddannelseschef

Ledelse

Historie, Naturgeografi

René Christensen (RC)

Sekretariatsleder

Ledelse

Hanne Linnet (HL)

Økonomichef

Ledelse

Karin Wallmeier Wolfgang (KW)

Lektor & pædagogisk koordinator (ASF-ansvarlig)

Lærer, Studievejleder

Religion, Tysk

Ajmal Faizi (AF)

Lektor

Lærer

Matematik, Fysik

Alex H. Larsen (AL)

Adjunkt

Lærer

Matematik, Informatik

Anne Kathrine Porskjær Christiansen (AC)

Lektor

Lærer

Dansk, Mediefag

Anne Marie Tangsgaard (AP)

Lektor

Lærer

Historie, Idræt

Annette Post Nielsen (Ni)

Årsvikar

Lærer

Fysik, Historie

Birte Rasmussen (BR)

Lektor

Lærer

Matematik, Fysik

Birthe Hougaard-Andersen (BHA)

Lektor

Lærer

Drama, Musik, Dansk

Christian Paulin (ChP)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Christina Bramow (CB)

Lektor

Lærer

Biologi, Bioteknologi, Oldtidskundskab

David Hind (DH)

Lektor

Lærer

Historie, Tysk

Ellen Dall Hjøllund (EDH)

Adjunkt

Lærer

Kemi, Biologi

Elsebeth Hviid (HV)

Lektor

Lærer

Dansk, Engelsk

Emilie Kjældgaard Jensen (ERJ)

Lektor

Lærer

Matematik, Statistik

Grethe Vendelbo (GV)

Lektor

Lærer

Kemi, Fysik

Gudrun Beyer Paulsen (GP)

Lektor

Lærer

Biologi, Bioteknologi, Kemi

Hans-Peter Larsen (HP)

Lektor

Lærer

Kemi, Biologi, Bioteknologi, Teknologi

Jakob Bak-Thomsen (JBT)

Lektor

Lærer, Studievejleder

Dansk, Samfundsfag

Jan Falkencrone (JF)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab, Musik, Latin

Janni Gram Viskum Rasmussen (JR)

Lektor

Lærer, Læsevejleder

Dansk, Oldtidskundskab

Jesper Krarup (JK)

Lektor

Lærer, Studievejleder

Dansk, Samfundsfag

Jessie Gina Hyrup Ipsen (JI)

Lektor

Lærer

Idræt, Biologi

Jette Strauss (JS)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Joachim Saleh (JOS)

Årsvikar

Lærer

Matematik

Jonas Bastkjær Jensen (JJ)

Lektor

Lærer, Læsevejleder

Engelsk, Historie

Jonathan Oftedahl Vivanco (JV)

Lektor

Lærer

Fysik, Astronomi

Jonathan R. H. Røder (JHR)

Adjunkt

Lærer

Idræt, Biologi

Julie Broen Mejlbjerg (JM)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab

Karen Lise Bird (KB)

Adjunkt

Lærer

Naturgeografi, Engelsk

Karina Sundskarð (KS)

Lektor

Lærer

Matematik, Engelsk

Kimmie Wolter (Wo)

Årsvikar

Lærer

Psykologi

Kira Bangsgaard (BA)

Lektor

Lærer, Studievejleder

Dansk, Tysk

Laurits Nikolajsen (LAN)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Tysk

Line Hjermbæk Skriver (LH)

Lektor

Lærer, Læsevejleder

Idræt, Spansk, Dansk

Liv Høirup (LiH)

Lektor

Lærer

Tysk, Historie, Latin

Mads Pedersen-Ebbe Midtbøll (MPM)

Vikar

Lærer

Biologi

Malene Søderberg (MaS)

Lektor

Lærer

Dansk, Oldtidskundskab, Latin

Malte D. Hansen (MH)

Adjunkt

Lærer

Dansk, Fransk

Margen Ott (Ot)

Lektor

Lærer, Studievejleder

Historie, Mediefag

Mathias Steen Hansen (MSH)

Årsvikar

Lærer

Dansk

Mette Bengtsson Spangen (MBS)

Adjunkt

Lærer

Kemi, Biologi

Morten Sørensen (Sø)

Lektor

Lærer

Historie, Samfundsfag

Nanna Hvenegaard Larsen (NHL)

Adjunkt

Lærer

Samfundsfag, Erhvervsøkonomi, Spansk

Nete Thillemann (NT)

Lektor

Lærer

Religion, Engelsk

Nicolaj Nielsen (NN)

Årsvikar

Lærer

Samfundsfag, Psykologi

Nicolas Stjernstrøm Nielsen (NS)

Lektor

Lærer

Engelsk, Idræt

Niels Mikkelsen (NM)

Adjunkt

Lærer

Matematik, Fysik

Nina Jeppesen

Lektor

Lærer

Samfundsfag, Musik

Nora Adamsen (NA)

Lektor

Lærer

Naturgeografi, Matematik

Pernille Boserup (PB)

Lektor

Lærer, Studievejleder

Dansk, Psykologi

Rasmus Bjerge Hansen (RBH)

Adjunkt

Lærer

Engelsk, Historie

Sara Nissen (SN)

Lektor

Lærer

Matematik, Filosofi

Sarah K. Buskbjerg (SKB)

Lektor

Lærer

Matematik, Filosofi

Sine Camilla Jensen (Si)

Lektor

Lærer

Religion, Naturgeografi

Sofie Andersen Brix (SAB)

Lektor

Lærer

Biologi, Bioteknologi, Psykologi

Stine Lambek (SL)

Lektor

Lærer

Billedkunst, Engelsk, Latin

Suzannah Higgs (SH)

Adjunkt

Lærer

Engelsk, Tysk

Susanne Hamann Pauner (SP)

Lektor

Lærer

Engelsk, Historie

Søren Stensgaard (Ste)

Lektor

Lærer

Religion, Engelsk

Thomas Surlykke (Su)

Adjunkt

Lærer

Matematik

Trine Schiott (TS)

Lektor

Lærer

Dansk, Engelsk

Vibeke Tang (VT)

Lektor

Lærer

Billedkunst, Engelsk

Pia Skytthe Nielsen (PS)

Sekretær

Administrativ

Janne Pedersen (JP)

Sekretær

Administrativ

Helene Tøttrup (HT)

Administrativ

Gitte Fondersbæk (GF)

Økonomimedarbejder

Administrativ

Morten Andersen (Mo)

Teknisk chef

Administrativ

Kim Reinholt Hansen (KR)

IT-medarbejder

Administrativ

Thomas Henriksen (TH)

Serviceleder

Administrativ

Brian Eriksson (BE)

Servicemedarbejder

Administrativ

René Olsen (RO)

Servicemedarbejder

Administrativ

Mads Mørkeberg

Tlf.: 40 17 17 22

Kantine

Mathias P. Schelin

Tlf.: 40 17 17 22

Kantine