SU

SU – Statens Uddannelsesstøtte

Elever på en ungdomsuddannelse kan få SU fra kvartalet EFTER, de fylder 18.

HVORNÅR KAN MAN SØGE SU?

Når du fylder 18 år i:

Januar, februar og marts: SØG i marts måned og få SU fra den 1. april.

April, maj og juni: SØG i juni og få SU fra den 1. juli.

Juli, august og september: SØG i september og få SU fra den 1. oktober.

Oktober, november og december: SØG i december og få SU fra den 1. januar.

HVORDAN SØGER MAN SU?

På Su’s hjemmeside www.su.dk kan du søge SU. Her kan du også læse alt om reglerne.

Start med at bestille NemId (på www.nemid.dk), hvis du ikke allerede har et. Når du har modtaget det, kan du indtaste din ansøgning. Behandlingen af din ansøgning foregår elektronisk.

Breve og beskeder fra SU er elektroniske og kommer i e-Boks. Tilmeld dig derfor også til e-Boks.

Sørg for at du har en Nemkonto i banken – den benytter SU til automatisk overførsel af pengene.

Læs og udskriv ALTID kvitteringen, der vises, når du er færdig. Det er din dokumentation for, at du har søgt.

Udfyld de skemaer, der dukker op, når du ikke er dansk statsborger eller er under 20 år og søger dispensation om udeboende SU. Disse ansøgninger har længere behandlingstid.

For nye 1.g-elever:

NÅR DU HAR MODTAGET OPTAGELSESBREV FRA GYMNASIET kan du få SU fra den 1. august, HVIS du er fyldt 18 år efter ovenstående regler. I så fald kan du søge SU i juli måned.