Samarbejdspartnere

Administrativt fællesskab

Høje-Taastrup Gymnasium arbejder sammen i et administrativt fællesskab med Hvidovre Gymnasium, Københavns Åbne Gymnasium og Nykøbing Katedralskole.

Brøndby Gymnasium

Høje-Taastrup Gymnasium har et IT-samarbejde med Brøndby Gymnasium.

IT Fællesskabet

IT Fællesskabet er en selvstændig enhed (med eget budget), der bygger på et samarbejde mellem seks københavnske gymnasier. De deltagende skoler er Borupgaard, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Ordrup, Rødovre og Nærum Gymnasium.

Høje-Taastrup Kommune

Vi samarbejder med Høje-Taastrup Kommune om bl.a. Forskningens Døgn, som er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år med masser af events og foredrag.

Høje-Taastrup Kommunes grundskoler

Vi tilbyder grundskolerne kortere og længere undervisningsforløb inden for en lang række af gymnasiets fag. Derudover afholder vi hvert år brobygning for grundskolernes 9. klasseelever, og endelig er vi i 2018/2019, i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge, værtsgymnasium for Junior Talent, som er et talentprogram for elever i udskolingen.

Orbicon

Vi sender elever fra gymnasiet til den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon i forbindelse med Girls’ Day in Science og på vores innovationsforløb i 2.g.

Tektanken Naturvidenskabernes Hus

Vi samarbejder med Tektanken Naturvidenskabernes Hus om Girls’ Day in Science og andre tiltag inden for naturvidenskab. Vi har bl.a. haft besøg på gymnasiet fra Naturvidenskabernes Hus i forbindelse med temadage i fysik og kemi.

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse om de overordnede retningslinjer for de gymnasiale uddannelser.

UU-Vestegnen

UU-Vestegnen er Ungdommens uddannelsesvejledning for Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre.

Ørsted

Høje-Taastrup Gymnasium har indgået et klimapartnerskab med Ørsted. Gymnasiet støtter vedvarende energiløsninger og samarbejder med Ørsted om at nedbringe skolens energiforbrug.