Samarbejdspartnere

Administrativt fællesskab

Høje-Taastrup Gymnasium arbejder sammen i et administrativt fællesskab med Hvidovre Gymnasium, Københavns Åbne Gymnasium og Nykøbing Katedralskole.

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)

I 2018/2019 er Høje-Taastrup Gymnasium i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge værtsgymnasium for Junior Talent, som er et 1½-årigt diplomprogram for talentfulde og engagerede elever i 8. klasse, der savner faglige udfordringer. Det starter i august i 8. klasse og slutter i december i 9. klasse. Forløbet omfatter 15 undervisningsdage, der foregår på gymnasiet koblet med undervisning på et universitet eller i en virksomhed. Det faglige fokus er bredt, så der vil være udfordringer både inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Målet er at styrke elevernes viden samt deres centrale faglige og sociale kompetencer, at øge særligt talentfulde elevers motivation og trivsel og medvirke til afklaring af retning på ungdomsuddannelse.

Brøndby Gymnasium

Høje-Taastrup Gymnasium har et IT-samarbejde med Brøndby Gymnasium.

IT Fællesskabet

IT Fællesskabet er en selvstændig enhed (med eget budget), der bygger på et samarbejde mellem seks københavnske gymnasier. De deltagende skoler er Borupgaard, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Ordrup, Rødovre og Nærum Gymnasium.

Høje-Taastrup Kommune

Vi samarbejder med HTK om bl.a. Forskningens Døgn, som er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år med masser af events og foredrag.

Høje-Taastrup Kommunes grundskoler

Hvert år afholder vi introduktionskurser for grundskolernes 8. klasseelever, samt brobygning for 9. klasseelever, så de kan få en fornemmelse af, hvordan det er at gå i gymnasiet. Derudover tilbyder vi grundskolerne kortere og længere undervisningsforløb inden for en lang række af gymnasiets fag. Forløbene planlægges i samarbejde mellem de enkelte skoler/klasser og gymnasiet.

WSP

Vi sender elever fra gymnasiet til den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP i forbindelse med Girls’ Day in Science og på vores innovationsforløb i 2.g.

Tektanken Naturvidenskabernes Hus

Vi samarbejder med Tektanken Naturvidenskabernes Hus om Girls’ Day in Science og andre tiltag inden for naturvidenskab. Vi har bl.a. haft besøg på gymnasiet fra Naturvidenskabernes Hus i forbindelse med temadage i fysik og kemi.

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse om de overordnede retningslinjer for de gymnasiale uddannelser.

HTK Ungeguide

HTK Ungeguide er Ungdommens uddannelsesvejledning for unge i Høje-Taastrup Kommune.

Ørsted

Høje-Taastrup Gymnasium har indgået et klimapartnerskab med Ørsted. Gymnasiet støtter vedvarende energiløsninger og samarbejder med Ørsted om at nedbringe skolens energiforbrug.