Talentudvikling

På Høje-Taastrup Gymnasium er der en lang række tilbud til de elever, der ønsker at møde udfordringer og få oplevelser, der rækker ud over de almindelige fags kernestof og pensum. Vi tilbyder deltagelse i ATU, MasterClasses, Projekt Forskerspirer og Georg Mohr-konkurrencen. Hvert tilbud giver eleverne mulighed for at få et diplom, som kan bruges i forbindelse med at søge ind på videregående uddannelse og i jagten på et studierelevant job.


ATU – Akademiet for Talentfulde Unge

Hvert år deltager HTG-elever på Akademiet for Talentfulde Unge. ATU er et 2-årigt program, som starter i midten af 1.g  og varer til første semester af 3.g. Eleverne deltager i en række forelæsninger og faglige workshops inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora med nogle af landets førende forskere og mest innovative forretningsfolk. ATU samarbejder både med videregående uddannelser, statslige organisationer og private virksomheder. Desuden er der talentmoduler med fokus på personlig udvikling og studieteknik.

Talentprogrammet består af fire semestre, hvor eleven skal deltage i 20 obligatoriske seminarer. Hvert semester har et tema.

  • Det første semester handler om akademisk tænkning og metode.
  • Det andet semester drejer sig om formidling – herunder hvordan mennesker kommunikerer med hinanden og omverdenen, og hvordan virksomheder kommunikerer med deres kunder.
  • Det tredje semester har fokus på studie- og karriereafklaring.
  • Det fjerde og sidste semester tilbyder et fordybelsesforløb i udvalgte emner.

Derudover er der en gallaafslutning for ATU-eleverne og krav om deltagelse i en obligatorisk sommercamp.

Hver elev skal følge sit normale gymnasieforløb sideløbende med ATU’s mange aktiviteter, der som regel finder sted om eftermiddagen og aftenen. Det forventes derfor, at eleverne er vedholdende og ikke mindst motiverede for at bruge deres fritid på faglige udfordringer.

For at blive optaget på ATU skal eleven i første omgang indstilles af sit gymnasium, hvorefter eleven skal skrive en personlig motiveret ansøgning.

Læs mere på www.talentfuldeunge.dk eller kontakt rektor Ida Diemar.


HTG MasterClass

HTG’s MasterClass tilbyder interesserede elever udfordringer og oplevelser, der rækker ud over de almindelige fags kernestof og pensum. Målet er at øge elevernes viden om emnet, stille dem over for konkrete problemstillinger, udfordre deres kreative egenskaber samt mætte noget af den nysgerrighed, der er inden for et konkret område.

Med HTG’s MasterClass får eleverne mulighed for at prøve deres teoretiske viden af i praksis i højere grad, end det er muligt gennem den daglige undervisning. Der bliver taget fat i konkrete udfordringer fra ‘den virkelige verden’, som eleverne får lov at arbejde med og stille løsningsforslag til. Virksomheder og organisationer har ofte gjort brug af det arbejde og de løsningsforslag, som eleverne fra HTG’s MasterClass har leveret.

HTG MasterClass har bl.a. haft et samarbejde med WWF – Verdensnaturfonden, hvor eleverne med udgangspunkt i nogle virkelige problemstillinger fra WWF’s arbejde udarbejdede et uddannelsesforløb samt uddannelsesmaterialer til gymnasieelever.

Hør mere om MasterClass ved at kontakte rektor Ida Diemar.


Projekt ForskerSpirer

I Projekt ForskerSpirer kan elever i 2.g få lov til at prøve kræfter med forskning. Eleverne får lov til at arbejde med et emne, som de undrer sig over eller finder særligt interessant – også emner, de ikke normalt arbejder med i gymnasiet. Inden for emnet skal eleven selv formulere et forslag til et originalt forskningsprojekt. I løbet af projektet får eleven en forskerkontakt, som arbejder inden for det emneområde, som eleven har valgt. Derudover er der en række møder i København og Aarhus, hvor eleverne lærer at arbejde akademisk og får hjælp til forskningsprojektet. Eleverne møder også andre forskerspirere fra andre skoler, som har gang i spændende projekter. Projektet sluttes af i oktober i 3.g, hvor forskerspirerne skriver en synopsis, som indsendes til bedømmelse af et forskerpanel. De 12 bedste projektidéer udvælges, og der findes én vinder i fire kategorier (humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab). Vinderen i hver kategori modtager 20.000 kr. til finansiering af projektet.

Læs mere om Projekt ForskerSpirer her: www.forskerspirer.ku.dk

Projektet løber fra februar til oktober i løbet af 2.g og 3.g. Man kan tilmelde sig hos rektor Ida Diemar. For at blive taget i betragtning som Forskerspirer skal eleven deltage i et infomøde og efterfølgende lave en projektbeskrivelse, som skal godkendes af Ida.


Georg Mohr-Konkurrencen

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence, der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Georg Mohr-Konkurrencen afvikles i to runder. Første runde afholdes midt på efteråret og anden runde i januar. Første runde kræver ingen tilmelding, og alle kan deltage. Med et godt resultat i første runde kvalificerer man sig til at deltage i anden runde.

Læs mere på www.georgmohr.dk eller kontakt matematiklærer Emilie Kjældgaard Jensen.