Alumneportrætter

Her på siden kan du læse nogle korte portrætter af tidligere elever på HTG og få et lille indblik i, hvad HTG har betydet for dem, og hvad de har lavet, siden de blev studenter.

Oversigt

Michelle Christina Rove Hansen

Student i 2015.

Hvad har du lavet siden gymnasiet?
Efter gymnasiet var jeg ikke klar til at studere videre med det samme, så jeg tog et par sabbatår og prøvede en masse sjove ting af. Jeg startede på et kunstnerisk kursus på ARKEN i Ishøj, mens jeg arbejdede og sparede op. Derefter tog jeg et år på daghøjskolen Vera i København, og så rejste jeg lidt rundt i Cambodja, inden jeg til sidst bestemte mig for at søge ind på antropologistudiet.

Hvad laver du i dag?
I dag er jeg nyuddannet bachelor i antropologi og fortsætter på kandidaten i sommeren 2021. Antropologi handler om socialt liv overalt i verden, og jeg er interesseret i at forstå, hvorfor mennesker tænker og handler, som de gør. På studiet har jeg fx lavet undersøgelser inden for uddannelse og byudvikling i en vestlig/dansk kontekst.

Hvad har tiden på HTG betydet for dig?
Utrolig meget. Jeg husker lige fra første skoledag en følelse af, at her var der højt til loftet og plads til alle. Både pga. den store diversitet blandt eleverne men også pga. de fantastisk engagerede lærere med en lyst til at opbygge gode relationer til eleverne.

HTG er et sted, hvor man får rigtig meget igen, hvis man engagerer sig. Det er nemt at få lov til at præge livet på skolen. Jeg var selv med i festudvalget og havde det vildt sjovt med det alle tre år.

Generelt var HTG et sted, hvor jeg følte mig tryg og velkommen, og det havde enorm betydning for min mulighed for at udvikle mig både fagligt og socialt.

Hvad er dit bedste gymnasieminde?
Hvis jeg skal fremhæve ét minde, må det være studenterkørslen, kulminationen på det hele. En helt vild oplevelse at afslutte gymnasietiden med 12 timers dans, sang og glæde. Det er det sjoveste, jeg har prøvet!


Markus Sundin

Student 2018, 3k (Samfundssproglig)

Hvad laver du i dag?

I dag studerer jeg en bachelor i General Business på Davenport University i Grand Rapids, Michigan som student-athlete på universitetets fodboldhold.

Hvad har det betydet for dig at gå på HTG?
Min tid på HTG har betydet en stor del for min personlige udvikling. Jeg ser tit tilbage på min tid på HTG som værende de 3 år i mit liv, hvor jeg lærte mest om mig selv, og jeg udviklede mig markant personligt i løbet af min tid på HTG. Dertil tilførte HTG mig en masse venskaber og kundskaber, som jeg den dag i dag stadig er taknemmelig for.

Hvad er dit bedste gymnasieminde?

Vi havde et utroligt godt sammenhold i K-klassen. Vi var en gruppe unge med vidt forskellige baggrunde og personligheder, hvilket gjorde, at vi smeltede sammen til en gruppe, der arbejdede fantastisk sammen og som holdt utrolig meget af hinanden. Det hele kulminerede på vores studietur, hvor turen gik til Rom, Italiens hovedstad. Her tilbragte vi en lille uges tid i hinandens selskab, hvilket gjorde vores fællesskab og bånd endnu stærkere. Så at stå til sidst efter 3 års hårdt arbejde og kunne lykønske hinanden med vores respektive studenterhuer var en følelse, der var helt speciel.

Hvad er dit bedste råd til de, der lige straks skal vælge ungdomsuddannelse?
Mit bedste råd er, at vælge noget som du er passioneret omkring. Vælg ikke en studieretning, fordi dine venner eller forældre synes, du skal vælge den. Vælg din studieretning ud fra, hvad der interesserer og motiverer dig i hverdagen. Det vil være med til at gøre dine år i gymnasiet til noget, du vil være evig taknemmelig for.

Fact om HTG?
HTG’s bygninger er tegnet af arkitekten Henning Larsen, og den tiltrækker sig en masse opmærksomhed i Japan, hvorfor der ”ofte” har været Japansk besøg på gymnasiet på grund af arkitekturen.


Hediye Temiz

HF-student 2017, 2.P

Hvad laver du i dag?

Jeg er kommunalbestyrelsesmedlem i Albertslund og studerer til Socialrådgiver på Københavns Proffesionshøjskole.

Hvad har det betydet for dig at have gået på HF?

Jeg startede først med at gå et år på STX, men fordi jeg var fraværende ret tit pga. internationale stævner og træningslejre, og fordi jeg havde udfordringer med spiseforstyrrelse og depression på daværende tidspunkt, var det svært for mig at koncentrere mig om skolen hele tiden. Derfor var det svært for mig at kunne præstere på det niveau, jeg egentlig ville. Derfor betød det virkelig meget for mig, at jeg havde mulighed for at starte på HF, hvor der var plads til at jeg kunne dyrke min sport på eliteniveau samtidig med at jeg kunne få håndteret mine udfordringer.

Hvad har HTG betydet for dig?

HTG har været det bedste, jeg nogensinde har gjordt. Min politiske “karriere” startede på HTG, hvor jeg fik muligheden for at både afholde en debat på skolen, og hvor jeg var i medierne og snakke om de udfordringer, HTG havde med elevsammensætningen. Mine lærere har givet mig læring for livet, og jeg har stadig kontakt til en masse af mine lærere og kommer stadig på skolen. HTG vil altid være det sted, hvor jeg blev “voksen” og fandt min egen vej.

Hvad er dit bedste gymnasieminde?

Jeg har så mange gode minder. Alt alt for mange. Men det bedste er nok, at jeg har fundet min bedste veninde på gymnasiet. Der var også et debatarrangementet, hvor jeg bl.a. inviterede Sofie Carsten-Nielsen fra Radikale Venstre ud. Det var egentlig startskuddet på mit politiske liv. Og min studietur. Alle de hyggelige fester. Da jeg blev nomineret til årets ildsjæl af lærerne. Ja, jeg tror bare jeg har virkelig mange gode minder på skolen.

Hvad er dit bedste råd til de, der lige straks skal vælge ungdomsuddannelse

At man skal vælge det, man mener passer til en. Ikke det ens venner gør, men det man virkelig har lyst til. Og nyd nu tiden på gymnasiet. Ikke stress med alle afleveringerne, nyd virkelig bare tiden med vennerne.


Emilie Hornshøj Mortensen

Student 2015, 3.x. Læser medicin på Københavns Universitet

Hvad har det betydet for dig at have gået på STX?

Jeg var aldrig i tvivl om hvorvidt jeg skulle gå på STX eller vælge en anden retning. Det der tiltalte mig, var helt klart bredden på STX. Med en STX får man nemlig en alsidig studentereksamen hvor man både kan have fag som musik og psykologi, samt biologi, matematik og samfundsfag. Det har for mig betydet, at jeg efterfølgende kunne vælge imellem en bred skare af videregående uddannelser, uden at skulle supplere særlig meget. Derudover er det fede ved STX også at der, pga. de mange forskellige typer af fag, er så mange forskellige mennesker samlet et sted. Der vil derfor altid være nogen, man har noget til fælles med.

Hvad har HTG betydet for dig?

HTG har givet mig nogle skønne venskaber, og mine veninder fra gymnasiet er stadig nogle af mine bedste veninder den dag i dag. Det har betydet alverden for mig. Derudover gav HTG også en tryg atmosfære at ”vokse op” i, i nogle år hvor alting er nyt og den personlige udvikling virkelig går stærkt. Her spiller lærernes engagement i både undervisningen og deres elever en kæmpe rolle. Det er ikke noget jeg tror man finder på alle gymnasier.

Hvad er dit bedste gymnasieminde?

Uha, det er rigtig svært at vælge et enkelt minde. Der sker så meget gennem de tre år, og det hele går så stærkt. Men når jeg tænker tilbage på mine år i gymnasiet, er det helt klart alle de oplevelser jeg har fået med mine venner og klassekammerater. Det er både oplevelser som vores studietur til London, skitur i vinterferien, deltagelse i den årlige musical, og generel hygge i timerne. Da vi var en papegøjeklasse, var vi kun 11-12 stykker til vores linjefags timer, og det gjorde helt klart at man kom endnu tættere på hinanden og lærerne.

Og så topper studentertiden selvfølgelig listen over bedste oplevelser.

Hvad er dit bedste råd til de, der lige straks skal vælge ungdomsuddannelse

Da jeg ikke selv kommer fra området omkring HTG, kendte jeg ikke en eneste på gymnasiet, da jeg skulle starte. Derfor var jeg helt vildt nervøs for, om alle de andre i forvejen kendte hinanden på kryds og tværs, og at det ville være svært at finde nye venner. Det er der dog overhovedet ingen grundt til at være – uanset hvilket gymnasium man starter på. Alle er jo virkelig spændte på det nye kapitel de skal til at starte, og så længe man tager ja-hatten på og kaster sig ud i de nye oplevelser der venter, så skal det nok blive de bedste tre år.


Amanda Khella

Student 2016, 3.w. Læser sociologi på KU

Hvad laver du i dag?

I dag læser jeg en kandidat i Sociologi på Københavns Universitet. Jeg har specialiseret mig inden for kultursociologi, og jeg har skrevet samtlige undersøgelser om minoriteter, social udsathed og kriminologi. Derudover arbejder jeg som juniorkonsulent i videnshuset Socialt Udviklingscenter SUS, som arbejder med at skabe sociale forandringer og bedre livsbetingelser for socialt udsatte og sårbare børn og voksne.

Hvad har det betydet for dig at have gået på STX?

Med en STX-uddannelse har jeg haft talrige valgmuligheder i forhold til at søge forskellige videregående uddannelser. Jeg gik direkte fra gymnasiet til universitet, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle vælge af videregående uddannelse før et par dage inden fristen til at søge uddannelserne. Derfor har de fag, STX tilbyder, åbnet mange døre for mit uddannelsesvalg efter gymnasiet.

Jeg har været rigtig glad for at gå på STX, fordi jeg generelt har lært meget om forskellige emner og fag, hvor fx HHX eller HTX er mere fokuseret på det naturvidenskabelige eller handel. STX gav mig muligheden for at udvikle mig fagligt i en retning, som jeg løbende fandt interessant.

Fx fandt jeg ud af, at sociologi virkelig interesserede mig efter en samfundsfagstime i 2.g, hvor vores lærer introducerede os til forskellige teorier om menneskers adfærd, og hvorfor mennesker er som de er pga. de strukturer, de er født ind i.

Hvad har HTG betydet for dig?

Jeg har været rigtig glad for at gå på HTG. Jeg har haft nogle fantastiske lærere som både har vist interesse i min faglige udvikling, men også mig som menneske. Når ting har været svært personlige såvel som fagligt, har jeg kunnet finde støtte og hjælpende hænder fra samtlige lærer. Den uformelle relation, jeg har haft til både lærere og medstuderende, gjorde at jeg kunne være mig selv og udvikle mig i trygge rammer og med mennesker, der vil mig det bedste. Derudover har jeg fået nogle gode relationer med mig fra min klasse, som jeg stadig er tætte med og ses jævnligt med i dag.

Hvad er dit bedste gymnasieminde?

Jeg har rigtig mange gode gymnasieminder – alt fra undervisningen, det sociale fællesskab i klassen, de tætte relationer til lærerne, de sociale arrangementer på HTG og hverdagen generelt på skolen. Men særligt studieturen, hvor vi var i Istanbul, er et af mine bedste gymnasieminder.

Hvad er dit bedste råd til de, der lige straks skal vælge ungdomsuddannelse

Du behøver ikke at vide, hvad du skal på den anden side af gymnasiet. STX er en god mulighed for at udvikle dig undervejs og finde ud, hvad du vil. Gymnasietiden er en sjov tid (også selvom alle fag ikke er lige spændende), og en tid hvor du virkelig udvikler dig personligt og fagligt. Så mit råd er at nyde tiden, uden nødvendigvis at vide, hvad du skal.


Michael Ziegler

Student 1986, borgmester i Høje-Taastrup (K)


Søren Kusk Pedersen

Hvornår blev du student?
Jeg blev student i 2012 – gik i 3k

Hvad laver du i dag?
I dag arbejder jeg i DR, hvor jeg laver Trafikradio på P4 København, så det er mig der afbryder den gode musik med meldinger om uheld, kø og andre hændelser, som de københavnske trafikanter skal vide noget om, så det er lige dele journalistik og service ? Derudover har jeg også arbejdet med kommunikation og sociale medier for Astralis og BLAST, så jeg har både lavet noget meget voksent i radioen og noget meget ungt i esportens verden! Jeg har en bachelor i samfundsfag og engelsk fra KU og er Cand.mag. i Journalistik fra SDU.

Hvad har det betydet for dig at have gået på STX?
Det gav mig muligheden for at søge bredt indenfor de felter, der interesserede mig, men vigtigere endnu gav dig mig en virkeligt god ballast, da jeg føler, at man kommer ud i flere afkroge og får et indblik i mange verdener. Jeg synes, at STX har givet mig stor værdi i mit professionelle liv at have en bred, samfundsfaglig og humanistisk baggrund.

Hvad har HTG betydet for dig?
HTG har en enorm plads i mit hjerte. Jeg synes ikke altid, at det var nemt at gå i folkeskole, men på HTG fandt jeg nogle rigtigt stærke fællesskaber og ikke mindst en respekt lærere og elever imellem, som var en kæmpe glæde i hverdagen. Flere af mine søskende har også gået på HTG, og det er helt sikkert et gymnasium, hvor man får meget igen, hvis man giver noget af sig selv til fællesskabet.

Hvad er dit bedste gymnasieminde?
Det er nærmest umuligt at vælge. Jeg har så utroligt mange gode minder, og jeg har delt dem med nogle af dem, som jeg stadig kalder for mine bedste venner. Når vi ses i ”voksenlivet” går der nogle gange timer med at genfortælle historierne fra gymnasietiden. Mine venskaber må være svaret, og det er rørende at tænke på, at flere af dem er gift og er forældre nu, og det er en glæde, som jeg kan få lov til at dele med dem. Og ja, flere af parrene kender hinanden fra HTG!

Hvad er dit bedste råd til de, der skal vælge ungdomsuddannelse
Spring ud i det! Der er en perlerække af svære valg i ens uddannelsesliv og valget af gymnasium er helt sikkert en af dem. Men ingen kender dagen før solen går ned. Hvis man dukker op, giver den en skalle og investerer noget af sig selv i undervisningen og i det sociale liv, så kan det aldrig blive helt skidt.

En fun fact om HTG?
HTG er jo faktisk kendt fra filmens verden! I filmen ‘Der var engang en dreng – som fik en lillesøster med vinger’ spiller HTG rollen som hospitalet! Og så er Høje Taastrup Kirke jo den lokale kirke i spillefilmen Jagten.

Vidste du at….
Vicerektor Inge Reich faktisk er rød-grøn-farveblind? Det var vi nogle stykker, der fandt ud af, i kemi-undervisningen, da en blanding i ægte Harry Potter-stil skulle skifte farve og Inge sagde ”så kan I se, at den skifter farve fra grøn til rød”. Jeg ville være kæk og sagde, at ”det kan du da også se, Inge”, hvortil hun bare kiggede på mig og sagde ”nej, faktisk ikke!”


Erkan Özden

Hvornår blev du student?
Jeg blev student i 1997

Hvad har du lavet siden gymnasiet?
Efter støvet fra studenterfesterne og sommeren havde lagt sig, meldte jeg min ankomst på Almegårds Kaserne på Bornholm. Efter 10 måneder i Panserskyttedelingen, Let Kampvognseskadron, søgte jeg ind på BA i Erhvervssprog på CBS i København. Det blev kun til et enkelt semester, og efter et halvt års tid hos et transportfirma, søgte jeg ind på RUC, hvor jeg blev uddannet cand.comm. i Journalistik og Dansk. Efterfølgende har jeg arbejdet som TV-journalist, har rejst i konflikt- og katastrofeområder, været USA-korrespondent i Washington og været studievært på forskellige programmer, senest TV-Avisen. 

Hvad laver du i dag?
Jeg er i dag vært på TV-Avisen og medvirker også i en række andre projekter sideløbende. Blandt andet har jeg været vært for I Sandhedens Tjeneste i de seneste 6 år, et kæmpe nyhedsshow, som over 100.000 skoleelever har deltaget i. Derudover beskæftiger jeg mig indgående med emnet fake news, har skrevet flere e-bøger og holder foredrag i hele landet om emnet. 

Hvad har tiden på HTG betydet for dig?
Hvor det for mange nok er det sociale og festerne der står klarest i hukommelsen, var det for mig lidt anderledes. Det sociale aspekt, i min klasse, var ikke nogen stor oplevelse, til gengæld var det fagligt set noget af det bedste der er sket for mig i de unge år. Jeg husker meget klart min fantastiske dansklærer Karin Hestbechs undervisning, der gav mig enormt meget. Jeg nærer i dag stadig en dyb respekt for hende og havde også fornøjelsen af at tale til hendes afskedsreception. Vi fokuserer ofte på det rent faglige, hvilket naturligvis skal være i orden, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at bruge sin eksamen til noget. Men for mig er gymnasiet siden hen kommet til at handle mere om den brede og almene dannelse, som jeg har kunne trække på lige siden. Jeg elskede især fag som dansk, filosofi, historie, religion og oldtidskundskab. Det er ikke nødvendigvis noget man kan måle og veje eller noget der med gammeldags købmandslogik, giver resultater på bundlinjen. Til gengæld er det noget der giver forståelse for vores historie og fortid, og ikke mindst vores samtid. Jeg har ikke tal på hvor mange gange jeg har lavet en intertekstuel reference til noget jeg har med fra gymnasiet. Uddannelse er vigtigt, men dannelse er uvurderligt. 

Har du et særligt sjovt minde fra gymnasietiden?
Der har sikkert været andre gode og sjove oplevelser, som ville lyde mere eksotiske. Men det jeg husker bedst, skete en kedelig eftermiddag, i en dobbelttime i geografi. Min ven Knud, som jeg også gik i folkeskole med, og har kendt siden 2. klasse, og jeg selv, var trætte og temmelig overgearede. Vi havde allerede fået en advarsel og skulle hele tiden rode omme ved tasken bag på stolen, fordi vi var ved at knække sammen af grin. Til sidst skete det, og vi endte begge to nede på gulvet, hvor vi simpelthen ikke kunne styre vores latter. Alle de andre gloede bare mærkeligt på os og så smed vores lærer Pia os simpelthen uden for døren. Det sjoveste var at vi også ude bag døren lå og rallede rundt af grin. Da anden time begyndte, sagde vi undskyld og Pia, nu med smil på læben, gav os lov til at komme ind igen. Man skulle nok have været der, men jeg synes stadig det er sjovt, især tanken om at to, nærmest voksne, drenge blev smidt uden for døren i gymnasiet for at grine for meget. 


Nikita Hoffmann Andersen

Hvornår blev du student?
Jeg blev student i 2013.

Hvad har du lavet siden gymnasiet?
Efter gymnasiet tog jeg et sabbatår, hvor jeg arbejdede som lærervikar og rejste små tre måneder i Sri Lanka, Maldiverne og Dubai. Året efter begyndte jeg på Roskilde Universitet, hvor jeg læste i fem år – først en bachelor i kommunikation og performance design og derefter en kandidatgrad i samme fagkombination. Semestret inden, jeg skulle skrive speciale, var jeg i praktik på ELLEs digitalredakion hos Aller Media, hvor jeg efterfølgende blev ansat som digitalredaktør.

Hvad laver du i dag?
I dag er jeg chefredaktør på ungdomsmagasinet Vi Unge (også) hos Aller Media. Noget af det allersjoveste ved Vi Unge er, at langt de fleste har et forhold til magasinet, fordi det har eksisteret så længe (over 55 år). P.t. er vi ved at forberede Vi Unges store relancering, for teenagemålgruppen rykker sig enormt hurtigt, og som medie skal vi selvfølgelig følge med. I begyndelsen af 2021 ruller vi ’det nye’ Vi Unge ud, hvor vi præsenterer nyt logo, nyt layout, en lidt anden målgruppe og et større fokus på aktuelle emner i indholdet. Det er alt det, jeg arbejder på lige nu sammen med resten af redaktionen og eksperter i Aller-huset.

Hvad har tiden på HTG betydet for dig?
Tiden på HTG har betydet meget for mig. Det er jo nogle vilde år, hvor der virkelig sker meget både personligt og fagligt – sådan var det i hvert fald for mig. Udover det faglige aspekt, som selvfølgelig betyder meget, når man går i skole, blev grundlaget for livslange (… håber jeg i hvert fald) venskaber dannet på gymnasiet, så derfor vil tiden på HTG jo på en eller anden måde altid spille en rolle i mit liv.

Har du et særligt sjovt/godt minde fra gymnasietiden?
Mange! Det var virkelig en sjov tid. Når man er i det, føles det jo helt normalt at se sine venner så intenst, som man gør i gymnasiet, men det er jo ret unikt, for i tiden efter søger alle forskellige veje og får travlt med sit, så man får aldrig rigtig den samme klassefølelse igen. Så mine bedste minder fra gymnasiet handler helt klart om, hvor tæt jeg var på mine venner og veninder. Jeg kan heller ikke tænke på HTG uden at mindes vores studietur til New York/Manhattan. Jeg kan huske, at mange spurgte os, om det ikke var kedeligt at tage et sted hen, hvor vi ikke kunne gå i byen og drikke alkohol, men vi var fuldkommen ligeglade. Det gjorde vi rigeligt herhjemme, og vi havde den vildeste studietur, som vi stadig taler om i dag.

         


Elle Lüchau

Hvornår blev du student?
Jeg blev student fra kunstnerisk/sproglig studieretning i 2013.

Hvad har du lavet siden gymnasiet?
Efter gymnasiet startede jeg med at læse antropologi, men fandt ud af, at dette ikke var studiet for mig. Jeg droppede det og begyndte at arbejde fuldtid som projektkoordinator i et reklamebureau. Senere tog jeg på højskole for at lave film, hvor vi også rejste til Kina og USA. Efter to sabbatår flyttede jeg til Odense og startede på en bachelor i medievidenskab.

Hvad laver du i dag?
Jeg har netop afleveret speciale efter 5 års studier i Odense og med udveksling i Holland, og nu er jeg cand.mag. i medievidenskab. Nu arbejder jeg på Syddansk Universitet, hvor jeg forsker i brugen af videokonsultationer med lægen.

Hvad har tiden på HTG betydet for dig?
På HTG mødte jeg mange inspirerende mennesker. Dels vores lærere, som var helt fantastiske. Derudover rummer HTG så mange forskellige mennesker. Der er højt til loftet og plads til alle, så jeg fik udvidet min horisont og lærte lige så meget personligt som fagligt.

Har du et særligt sjovt/godt minde fra gymnasietiden?
Jeg har virkelig mange gode minder fra HTG, så det er svært at fremhæve et enkelt. Noget af det særlige ved HTG var vores gode forhold til lærerne. Det tror jeg sjældent, man finder så godt andre steder. Derudover husker jeg tonsvis af sjove fester, et stærkt sammenhold i klassen, en virkelig god studietur til Barcelona og selvfølgelig vores studenterkørsel som kulminationen på tre hårde, men supersjove år på HTG.

         


Emilie Normark Sørensen

Hvornår blev du student?
2009.

Hvad har du lavet siden gymnasiet?
Umiddelbart efter gymnasiet rejste jeg nogle måneder til Spanien for at blive bedre til spansk, som jeg lige havde haft i gymnasiet. I Spanien blev jeg forblændet af sproget og kulturen. Jeg begyndte derfor at læse spansk på Københavns Universitet, da jeg kom hjem. Efter et år fandt jeg dog ud af følgende: 1) At jeg ikke var så stor en sprognørd, som jeg troede. 2) At jeg savnede noget mere samfundsfagligt. Jeg skiftede derfor til CBS, hvor jeg endte med en kandidat i Politisk Kommunikation og Ledelse.

Hvad laver du i dag?
Jeg arbejder i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Her sidder jeg bl.a. med prøverne på det gymnasiale område, hvilket betyder, at jeg en gang imellem har mine tidligere gymnasielærere i røret. Derudover sekretariatsbetjener jeg lige nu ekspertgruppen for ændring af karakterskalaen. Det er spændende at være med ind over noget så samfundsrelevant. Da jeg startede på HTG i 2006, havde man netop implementeret 7-trins-skalaen. Og nu er det så måske allerede tid til en ny skala.

Hvad har tiden på HTG betydet for dig?
Gymnasietiden er jo unik på mange måder, og jeg nød at gå på HTG. De tre år er en dannelsesrejse. Det var det i hvert fald for mig. Jeg husker særligt, at jeg lærte at blive kritisk tænkende og samfundsinteresseret. Derudover har det helt simpelt også bare været tre gode år med en masse kammerater, sene aftener med afleveringer og tre år, hvor man får den unikke mulighed for at lære om alt fra Odysséen, kuls dannelse til Montesquieu og magtens tredeling fra lærere, der synes, at lige netop deres fag er verdens mest spændende.

Har du et særligt sjovt/godt minde fra gymnasietiden?
Der er faktisk en del. Jeg husker, at det sociale fyldte meget i gymnasiet, så jeg mindes selvfølgelig alle de gode fester, studietur mv. Derudover mindes jeg også diversiteten blandt lærerne: Fra kemilæreren med det periodiske system på trøjen til den, efter eget udsagn, eneste borgerlige lærer på gymnasiet, der jævnligt (og ”meget pædagogisk”) ytrede, at det eneste gode ved vores engelske afleveringer var, at det ikke kunne blive værre. Det er jo herligt og givende at møde så mange forskellige personligheder samlet på ét sted.

  


Pernille May Yde

Hvornår blev du student?
2016.

Hvad har du lavet siden gymnasiet?
Jeg startede mine to sabbatår med 3 måneder i USA hos noget af min familie, og under dette ophold, fandt jeg frem til, at jeg gerne ville læse biologi. Da jeg kom hjem, supplerede jeg med kemi B, fysik B og matematik A, da jeg havde fundet ud af, at en samfundssproglig studieretning ikke er helt så relevant til biologistudiet. Udover at supplere, arbejdede jeg ved siden af. Jeg kunne godt have nået alt det her på et enkelt sabbatår, men fordi matematik aldrig har været min stærke side, var det vigtig for mig ikke kun at tage det som et sommerkursus, men at kunne tage det over en periode på 3 måneder. Det foregik i efteråret efter studiestart, så jeg måtte vente et år på at søge ind. Desuden tror jeg, at det at have ventet lidt med at starte på min uddannelse gjorde, at jeg var mere klar til ansvaret på en videregående uddannelse.

Hvad laver du i dag?
I dag læser jeg biologi på KU og afslutter snart mit andet år af bacheloren.

Hvad har tiden på HTG betydet for dig?
Den har betydet rigtig meget for mig. Jeg mødte min kæreste på HTG, og nogle af mine bedste venner, som jeg stadig ses med i dag. Derudover var det et sted, hvor jeg fik sporet mig ind på, hvad jeg havde af faglige interesser. Jeg gik på en samfundssproglig linje, men da jeg valgte biologi på B-niveau som valgfag, gik det op for mig, at jeg egentlig altid har syntes, at det at lære om det levende er interessant.

Har du et særligt sjovt/godt minde fra gymnasietiden?
Det er svært at vælge et enkelt, jeg synes generelt, vi havde det hyggeligt. Vi var en klasse med blandede studieretninger, og det resulterede i, at vi endte med at have et samfundsfagshold i 2 år med kun 8 elever. Det skabte en helt speciel stemning i klasselokalet, og vi havde det altid sjovt.

     


Julie Hansen

Hvornår blev du student?
Jeg blev student med bioteknologisk studieretning i sommeren 2016.

Hvad har du lavet siden gymnasiet?
Jeg har læst en bachelor i almen erhvervsøkonomi (HA almen). Sideløbende hermed har jeg arbejdet som ansvarsperson i H&M og til sidst under min bachelor også som studentermedhjælper på revisionskontor.

Hvad laver du i dag?
Jeg arbejder fuldtid som revisor trainee hos et af Danmarks største revisionsselskaber.

Hvad har tiden på HTG betydet for dig?
Tiden på HTG var for mig muligheden for at åbne en masse døre rent uddannelsesmæssigt. Tiden på HTG har ligeledes været med til at afklare endeligt, hvad jeg ville være.

Har du et særligt sjovt/godt minde fra gymnasietiden?
Jeg har ikke et specifikt sjovt/godt minde. Men generelt de gode stunder med min klasse.

 


Anine Nikolajsen

Hvornår blev du student?
2015

Hvad har du lavet siden gymnasiet?
Jeg havde ét sabbatår, hvor jeg arbejdede en del, og for de penge tog jeg ud at rejse i tre måneder. Jeg rejste rundt i Ecuador i to måneder og var derefter en måned på Galapagos, hvor jeg lavede noget frivilligt arbejde. Superfed oplevelse at være ude at rejse i så lang tid! Efter jeg havde haft mit sabbatår, var jeg meget klar til at starte på en uddannelse.

Hvad laver du i dag?
Efter mit sabbatår startede jeg på at læse biologi på Københavns Universitet og er i dag i gang med min kandidat i biologi med speciale i økologi. En spændende uddannelse, som er utrolig bred og med rigtig meget valgfrihed. Jeg valgte biologi, fordi jeg rigtig godt kan lide at være udenfor, og det giver uddannelsen mig mulighed for med en masse feltarbejde. Lige nu er jeg på udveksling på Svalbard for at studere biologien på Arktis.

Hvad har tiden på HTG betydet for dig?
Gymnasietiden hjalp mig til at vælge, hvilken uddannelse der passede til mig. Og HTG gav gode rammer for at udforske sit potentiale. Jeg elskede altid atmosfæren på HTG, og alle traditionerne og aktiviteterne gav et rigtig godt sammenhold på tværs af klasser.

Har du et særligt sjovt/godt minde fra gymnasietiden?
Jeg tror ikke, jeg har et enkelt specielt øjeblik, men jeg husker især det gode forhold, vi havde til vores lærere. Vi var ikke nogen særlig stor klasse og tilmed en papegøje-klasse med to studieretninger, som til tider gjorde holdene meget små. Det gjorde, at vi fik et rigtig godt forhold til vores lærere, og det betød bare, at undervisningen var meget sjovere og hyggeligere.