HTG’s vision

HTG ønsker at være den stærke, lokalt forankrede skole, som er Vestegnens foretrukne gymnasium. Vi har høj faglighed, syn for den enkelte elevs trivsel og fantastiske fysiske rammer på HTG, og vi ser vores elever som en ressource.

 

Mission

Skolens mission fremgår af love og bekendtgørelse vedrørende gymnasiet og HF. Heraf fremgår det blandt andet, at skolens mission er at give de unge en studiefordrende og almen dannende ungdomsuddannelse.

Høje-Taastrup Gymnasium har uddannelse af elever på STX og HF som sin kerneopgave. Vi tilbyder uddannelse til alle i vores nærområde.

HTG ønsker at være den stærke, lokalt forankrede skole, som er Vestegnens foretrukne gymnasium. Vi har høj faglighed, syn for den enkelte elevs trivsel og fantastiske fysiske rammer på HTG, og vi ser vores elever som en ressource.

 

Vision

Værdisætningen ’vi kan, vi vil, vi tør’ er styrende for vores dagligdag på skolen, og vi arbejder med tre sideløbende visioner:

 • HTG som den fagligt ambitiøse skole
 • HTG som den dannende og demokratiske skole
 • HTG som den levende skole

HTG som den fagligt ambitiøse skole

 • Vi leverer undervisning på et højt fagligt niveau
 • Vi fremmer elevernes kreativitet, nysgerrighed og kritiske sans
 • Vi arbejder målrettet med elevernes digitale og innovative kompetencer

HTG som den dannende og demokratiske skole

 • Vi er et gymnasium med høj grad af elevdemokrati
 • Vi er en aktiv del af samfundet omkring os
 • Vi arbejder målrettet med klima og bæredygtighed i et dannelsesperspektiv

HTG som den levende skole

 • Vi skaber gode og trygge relationer
 • Vi er en skole, der har plads til alle
 • Vi har en inkluderende ungdomskultur og et stærkt sammenhold