Aktiviteter på HTG

Arrangementer i og uden for skoletiden.

Gymnasiet har en lang tradition for at afholde arrangementer af mange forskellige arter. Det sker både i skoletiden, når skemaet brydes op til fordel for alternative arrangementer med faglig tyngde, og uden for skoletiden til fester, caféer og lignende. Aktiviteterne er alle med til at give nye kræfter til den daglige læring og styrke det sociale fællesskab, som er en meget vigtig del af det at gå på HTG.

Fester
Fredagscaféer
Frivillig billedkunst
Fællestimer
HTGsamling
Idrætsdag
Musical/skolekomedie
Skolebladet HTG-NYT
Skoleråd
Spilcafé
Sport og fitness
Studie- og udvekslingsrejser
Sundhed

Fester

Der bliver holdt fest på HTG flere gange om året. Der er elever fra alle klassetrin med i skolens festudvalg, og du kan også være med. Skriv til Festudvalget på Lectio eller send en mail til jp@htg.dk.

Fredagscaféer

På udvalgte fredage er der fredagscafé. Der bliver serveret kage og drikkevarer i en hyggelig atmosfære. Fredagscaféerne er et uformelt forum, hvor du kan mødes med dine klassekammerater og elever fra de andre klasser. Afholdelse af fredagscaféer går på skift mellem klasserne, og overskuddet går til arrangørerne.

Frivillig billedkunst

I frivillig billedkunst kan man arbejde kreativt med det, man har lyst til (tegning, maling, skulptur, arkitektur, foto osv.). I år er der også mulighed for at være med til et elevstyret udsmykningsprojekt sammen med andre på holdet, hvor det handler om at lave kunst, der kan hænge på skolen.

Fællestimer

I løbet af skoleåret bliver der holdt fællesarrangementer for hele din årgang, for hele skolen eller for udvalgte valghold. Det er arrangementer, som bringer jer sammen på kryds og tværs af interesser. Vores mange arrangementer er noget af det, som betyder rigtig meget for fællesskabet på skolen.

HTGsamling

HTGsamling er et vigtigt fælles forum for kommunikation og underholdning i skolens kantine, og eleverne har stor indflydelse på, hvad der foregår på samlingerne. Det er stedet, hvor man bliver orienteret om, hvad der foregår på skolen både fagligt og socialt. Der bliver holdt samling hver 3. uge.

Idrætsdag

Det første fælles skolearrangement hvert år er idrætsdagen. Den foregår ved Albertslund Badesø den sidste fredag i august. Her dyster eleverne mod hinanden i forskellige discipliner på land og i vand, og vinderen af idrætsdagen kåres til aftenens fest på skolen.

Musical/skolekomedie

Musicalen/skolekomedien på HTG er for alle elever, der har lyst til at være med. Straks efter nytår begynder prøverne, og elever fra alle klasser og klassetrin samles for at lave en fantastisk forestilling. Musicalen/skolekomedien har fast premieredato mandag i uge 6 og afsluttes med en stor fest for deltagerne.

Skolebladet HTG-NYT

Skolebladet er drevet og styret af en gruppe engagerede elever på HTG. Du kan finde skolebladet på webadressen htgnyt.dk. På skolebladets hjemmeside kan man bl.a. læse aktuelle ting om skolen, få et overblik over skolens aktiviteter, tage forskellige personlighedstests, læse sit horoskop og meget mere.

Skoleråd

Høje-Taastrup Gymnasium har et skoleråd, hvor repræsentanter fra alle klasser deltager. Skolerådet holder jævnligt møder og tager emner op, som eleverne ønsker at diskutere.

Spilcafé

Spilcaféen er en tilbagevendende eftermiddagsbegivenhed på HTG, hvor elever fra alle hold og årgange mødes i kantinen for at udfordre hinanden i alle typer af brætspil.

Der er noget for enhver smag: Vi har Pokersæt med tilhørende jetoner i diskrete aluminiumskufferter, vi har klassiske brætspil som skak og go og vi har Vestegnens (formentlig) største samling af nyere brætspil, der udfordrer deltagernes evner inden for alt fra tegnefærdigheder til logisk tænkning til psykologisk indsigt, samarbejdsevne og meget, meget mere.

Vigtigst af alt har vi god stemning og masser af folk, der gerne vil spille! Der er altid popcorn og chips på bordene (ja, det er gratis!), cola og Faxe Kondi kan købes til rimelige priser og den altid behagelige baggrundsmusik bidrager til at gøre de gode vibes endnu bedre.

Mød op, kom alene eller tag hele klassen med – alle er velkomne 🙂

Sport og fitness

Der er mange muligheder for at dyrke motion på HTG. Vi har et fitnessrum, hvor der er adgang for alle i skolens åbningstid. Hold fra skolen deltager ofte i sportsturneringer mod andre skoler, og der er forskellige frivillige idrætstilbud efter skole. Tilbuddene varierer fra skoleår til skoleår.

Studie- og udvekslingsrejser

På Høje-Taastrup Gymnasium kommer eleverne på både STX og HF på studietur.

STX-eleverne har en sprogtur i 1g: Tyskeleverne tager til Tyskland og franskeleverne til Frankrig. I 2g rejser alle på en studietur med klassen. I 3g er der som regel en sprogtur for spanskeleverne, og derudover er det muligt at tage på en studieretningstur.

HF-eleverne rejser på en studietur med klassen i 2hf.

På både STX og HF er studieturene obligatoriske. Der er et loft for prisen på studieturen på 4000 kroner. Derudover kommer prisen på de øvrige rejser. Skolen laver en opsparingsordning, så betalingen bliver delt ud over flere rater.

Ud over studierejser, har HTG udvekslingsaftaler med Ohio, USA og Hiroshima, Japan. Japan gentages årligt, og USA gentages hvert 2. år. Det er 10 udvalgte elever, der kan komme på udvekslingsrejse. På udvekslingsrejserne er der egenfinansiering.

Sundhed

Som en del af skolens sundhedsstrategi bliver bevægelse og sundhed integreret i hverdagen hele året rundt. I uge 41 bliver vi endnu mere sunde: Kantinen serverer sundere alternativer, der er gratis tilbud om sund morgenmad og frugt, og der foregår et hav af sunde aktiviteter i løbet af sundhedsugen. Der er også et fællesarrangement med en oplægsholder, der kan komme med en spændende og anderledes vinkel på sundhedstemaet.