Aktiviteter på HTG

Arrangementer i og uden for skoletiden.

IMG_3212 kopi
IMG_9594
IMG_6672
IMG_9575
IMG_6801
IMG_9705
IMG_3081
redigeret1 (1 of 1)-8
IMG_6435
IMG_8910
HTG
IMG_9521
IMG_8677
IMG_4648
IMG_7050
IMG_2346
IMG_7046
asp
IMG_7023

Gymnasiet har en lang tradition for at afholde arrangementer af mange forskellige arter. Det sker både i skoletiden, når skemaet brydes op til fordel for alternative arrangementer med faglig tyngde, og uden for skoletiden til fester, caféer og lignende. Aktiviteterne er alle med til at give nye kræfter til den daglige læring og styrke det sociale fællesskab, som er en meget vigtig del af det at gå på HTG.

FESTER

Der bliver holdt fest på HTG flere gange om året. Der er f.eks. en introfest, skolens fødselsdagsfest, julefest, tøsefest og årets helt store tilløbsstykke: Gallafesten. Der er elever fra alle klassetrin med i skolens festudvalg, og du kan også være med. Skriv til Festudvalget på Lectio eller send en mail til jp@htg.dk.

FREDAGSCAFÉER

På udvalgte fredage er der fredagscafé. Der bliver serveret kage og drikkevarer i en hyggelig atmosfære. Fredagscaféerne er et uformelt forum, hvor du kan mødes med dine klassekammerater og elever fra de andre klasser. Afholdelse af fredagscaféer går på skift mellem klasserne, og overskuddet går til arrangørerne.

FÆLLESTIMER

I løbet af skoleåret bliver der holdt fællesarrangementer for hele din årgang, for hele skolen eller for udvalgte valghold. Det er arrangementer, som bringer jer sammen på kryds og tværs af interesser. Vores mange arrangementer er noget af det, som betyder rigtig meget for fællesskabet på skolen.

IDRÆTSDAG

Det første fælles skolearrangement hvert år er idrætsdagen. Den foregår ved Albertslund Badesø den sidste fredag i august. Her dyster eleverne mod hinanden i forskellige discipliner på land og i vand, og vinderen af idrætsdagen kåres til aftenens fest på skolen.

MORGENSAMLING

Morgensamling er et vigtigt fælles forum for kommunikation og underholdning i skolens kantine, og eleverne har stor indflydelse på, hvad der foregår på samlingerne. Det er stedet, hvor man bliver orienteret om, hvad der foregår på skolen både fagligt og socialt.

Der bliver holdt morgensamling hver 3. uge.

MUSICAL/SKOLEKOMEDIE

Musicalen/Skolekomedien på HTG er for alle elever, der har lyst til at være med. Straks efter nytår begynder prøverne, og elever fra alle klasser og klassetrin samles for at lave en fantastisk forestilling. Musicalen/Skolekomedien har fast premieredato mandag i uge 7 og afsluttes med en stor fest for deltagerne.

OPERATION DAGSVÆRK

Hvert år arrangeres en støttedag til et udvalgt udviklingsprojekt. Alle Danmarks gymnasier kan deltage i Operation Dagsværk, og HTG deltager. Det foregår den første onsdag i november. Du kan se mere om dagen på Operation Dagsværks hjemmeside.

Om aftenen kan HTG-elever, der har bidraget til Operation Dagsværk komme gratis til OD-fest, som skolen afholder.

SKITUR

Der er som regel en elevgruppe, der står for at arrangere en skitur i skolens vinterferie i uge 8.

SKOLEBLAD

Skolebladet Updaten sørger for, at intet går ubemærket hen! Bladet beretter om alle de spændende begivenheder, sjove situationer og interessante mennesker på HTG. Redaktionen er åben for alle, der har lyst til at skrive om eller tage billeder af livet på HTG – skriv blot en mail til redaktør Maria Schou på sc@htgym.dk. Se tidligere udgaver af Updaten HER.

SKOLENS FØDSELSDAG

Den sidste fredag i september fejrer skolen sin fødselsdag. Det sker i form af en aktivitetsdag, hvor et hav af oplægsholdere, sportsfolk, kunstnere og mange andre gæster skolen og afholder workshops. Workshoppene kan handle om alt fra Bollywooddans og boksning til graffitikunst, gourmetmadlavning og fotografering. Elever byder ind med idéer til aktiviteter. Fødselsdagen afsluttes med en fest om aftenen.

SKOLERÅD

Høje-Taastrup Gymnasium har et skoleråd, hvor repræsentanter fra alle klasser deltager. Skolerådet holder jævnligt møder og tager emner op, som eleverne ønsker at diskutere.

SPORT OG FITNESS

Der er mange muligheder for at dyrke motion i fritiden på HTG. Vi har et fitnessrum, hvor der er adgang for alle i skolens åbningstid. Hold fra skolen deltager ofte i sportsturneringer mod andre skoler, og der er forskellige frivillige idrætstilbud efter skole. Tilbuddene varierer fra skoleår til skoleår.

SUNDHED

Som en del af skolens sundhedsstrategi bliver bevægelse og sundhed integreret i hverdagen hele året rundt. I uge 41 bliver vi endnu mere sunde: Kantinen serverer sundere alternativer, der er gratis tilbud om sund morgenmad og frugt, og der foregår et hav af sunde aktiviteter i løbet af sundhedsugen. Der er også et fællesarrangement med en oplægsholder, der kan komme med en spændende og anderledes vinkel på sundhedstemaet.