Gymnasiets fag

STX-uddannelsen rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på mindst disse niveauer:

 • A-niveau: dansk og historie.
 • B-niveau: engelsk, matematik, 2. fremmedsprog (hvis det er et fortsættersprog, ellers på A-niveau).
 • C-niveau: fysik, idræt, oldtidskundskab, religion, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt to af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

Udover de obligatoriske fag skal du vælge en studieretning og valgfag. Studieretningen bestemmer yderligere hvilke fag du skal have på hvilke niveauer.

 • Læs mere om hvilke studieretninger vi tilbyder her.
 • Læs om valgfagene her.

Valgfag

 • Almen sprogforståelse
 • Almen studieforberedelse
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Dramatik
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Fransk
 • Kemi
 • Mediefag
 • Musik
 • Naturgeografi
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Psykologi
 • Spansk
 • Statistik
 • Tysk

Du kan læse mere om STX-fagene her