Internationalt

HTG er en moderne skole med internationalisering som et vigtigt område. Internationaliseringen foregår som en del af den daglige undervisning, hvor skolens IT-faciliteter giver rig mulighed for at arbejde med globaliseringens mange aspekter.

Internationalisering kan foregå på adskillige måder:

  • Studierejser af kortere varighed til f.eks. Dublin.
  • Studierejser med undervisning på en sprogskole.
  • Udvekslingsophold.
  • Studieretningsrejser i 3.g.

Alle former for studierejser styrker klassens sammenhold, og turene bliver grundigt forberedt, så det faglige program kan bruges i undervisningen både før og efter turen.

Studierejserne ligger som regel i foråret i 2.g.