Større skriftlige opgaver

I løbet af de tre gymnasieår skriver man forskellige opgaver. Her er en oversigt over og præsentation af opgaverne:

Historie-danskopgaven i 1.g. (DHO)

Bekendtgørelsen 2009 p.24, bilag 4: “I løbet af 1.g eller 2.g. skal hver elev besvare en større skriftlig opgave.” På HTG har vi valgt, at eleverne skal skrive i enten dansk eller historie – de vælger individuelt mellem de to fag. Skriveperioden er i årsprøveperioden.

Studieretningsopgaven i 2.g. (SRO)

Bekendtgørelse 2008 s. 28, §116: “I 2.g udarbejdes en opgave, der udformes i samarbejde mellem de 2-3 studieretningsfag i studieretningen.” Opgaven skrives i et studieretningsfag på A-niveau med inddragelse af et andet studieretningsfag. Opgaven skrives i foråret, og der er afsat fire skrivedage til den.

Synopsisopgaven i 2.g.

Bekendtgørelsen s. 33, 4.2: ”I løbet af 4. Semester gennemføres et forløb med udarbejdelse af en synopsis under prøvelignende former.” Synopsen udarbejdes på baggrund af et AT-forløb, hvor fag fra forskellige fakulteter indgår i forløbet.

3.g – Studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Bekendtgørelsen for STX juni 2013, bilag 7: “I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og faglig problemstilling, således at et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på B-niveau, indgår i besvarelsen.” På HTG skrives opgaven i uge 49-51 og afleveres d. 20. december.

Se Undervisningsministeriets vejledning til studieretningsprojektet HER.

3.g – synopsisopgave/eksamen i Almen Studieforberedelse (AT)

Bekendtgørelsen for STX august 2009, s. 34: ”Primo februar i 3.g udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer, som det pågældende år skal danne udgangspunkt for den afsluttende prøve.” Man udarbejder en synopsisopgave på baggrund af det udmeldte emne. Opgaven afleveres senere på foråret. Der er obligatorisk mundtlig studentereksamen i Almen Studieforberedelse, og denne eksamen tager udgangspunkt i synopsisopgaven.

EMU

EMU kan eleverne finde hjælp til en række ting, herunder også inspiration til studieretningsprojektet. Men man kan også få et overblik over elektroniske ordbøger, gode råd om eksamen og meget andet.

Vil du vide mere om at lave skriftlige opgaver, kan du gå ind på bibliotekets hjemmeside.