Større skriftlige opgaver

I løbet af de tre gymnasieår skriver man forskellige opgaver. Her er en oversigt over og præsentation af opgaverne:

Historie-danskopgaven i 1.g. (DHO)

Bekendtgørelsen 2009 p.24, bilag 4: “I løbet af 1.g eller 2.g. skal hver elev besvare en større skriftlig opgave.” På HTG har vi valgt, at eleverne skal skrive i enten dansk eller historie – de vælger individuelt mellem de to fag. Skriveperioden er i årsprøveperioden.

Studieretningsopgaven i 2.g. (SRO)

Bekendtgørelse 2008 s. 28, §116: “I 2.g udarbejdes en opgave, der udformes i samarbejde mellem de 2-3 studieretningsfag i studieretningen.” Opgaven skrives i et studieretningsfag på A-niveau med inddragelse af et andet studieretningsfag. Opgaven skrives i foråret, og der er afsat fire skrivedage til den.

3.g – Studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Bekendtgørelsen for STX juni 2013, bilag 7: “I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og faglig problemstilling, således at et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på B-niveau, indgår i besvarelsen.” På HTG skrives opgaven i foråret.

EMU

EMU, som er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, kan eleverne finde hjælp til en række ting, herunder også inspiration til studieretningsprojektet. Men man kan også få et overblik over elektroniske ordbøger, gode råd om eksamen og meget andet.