Optagelse

Optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på ASF/SAFE-linjen skal du:

 • Søge det særligt tilrettelagte forløb som dit første prioriterede uddannelsesønske.
 • Enten være erklæret ikke generelt uddannelsesparat, men uddannelsesparat til ASF/SAFE-linjen. (I så fald skal eleven afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb“.)
 • Eller være erklæret uddannelsesparat til STX. (På optagelse.dk skal eleven i så fald afkrydses som uddannelsesparat. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb“.)
 • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog.
 • Have en diagnose inden for ASF eller have lignende behov.

Ansøgningsprocedure:

Ansøgere til ASF/SAFE-linjen skal søge på lige fod med andre gymnasiesøgende på www.optagelse.dk.

 • Fristen for ansøgning er senest d. 1. marts 2022.
 • Ansøgere modtager et kvitteringsbrev i deres e-Boks den 31. marts 2022.
 • Ansøgeren får svar på, om han/hun er optaget i starten af maj 2022.

2. fremmedsprog

På optagelse.dk skal du vælge dit 2. fremmedsprog. Du kan vælge mellem:

 • Tysk fortsættersprog
 • Fransk fortsættersprog

Kunstnerisk fag

På optagelse.dk skal du vælge et kunstnerisk fag. Du kan vælge mellem:

 • Musik
 • Billedkunst

Studieretning

I bemærkningsfeltet på optagelse.dk skal det tilkendegives, hvilken studieretning du ønsker på Høje-Taastrup Gymnasium.

Du kan vælge mellem:

 • Science: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
 • Bioscience: Biologi (A) – Kemi (B)
 • Det internationale samfund: Engelsk (A) – Tysk fortsættersprog (A) – Samfundsfag (B)

Obs! Selvom sidstnævnte studieretning har tysk som 2. fremmedsprog, skal det markeres på optagelse.dk, at den unge vælger tysk fortsættersprog som 2. fremmedsprog

VIGTIGT!

I skal forholde jer til uddannelsesparathedsvurderingen, når I udfylder ansøgningsblanketten på optagelse.dk.

Er du erklæret ikke generelt uddannelsesparat, men uddannelsesparat til ASF/SAFE-linjen, skal skemaet udfyldes sådan:

 • Du afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb“.

Er du erklæret uddannelsesparat til almen STX, skal skemaet udfyldes sådan:

 • Du afkrydses som uddannelsesparat. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb“.

Psykiatriske udredningspapirer og skolepapirer skal sendes med – Enten som:

 • Sendes som elektronisk post til htg@htg.dk (sikker mail) med emnefeltet “ASF/SAFE-linjen”.
 • Sendes som fysisk post mærket med “ASF/SAFE-linjen” på kuverten. Adresse: Frøgaard Allé 2, 2630 Taastrup.

Hjælp

Venteliste

Hvis du har påbegyndt et gymnasialt forløb på STX/HHX/HTX, men kunne have fordel af at skifte til vores ASF/SAFE-linje, kan du og dine forældre kontakte pædagogisk koordinator Karin Wolfgang. Hun kan fortælle dig om procedure og krav. Gymnasiet har ikke faste ventelister, men vender tilbage, så snart der er ledig plads. Du kan læse mere om ventelister og ledige pladser her.