Optagelse på ASF & SAFE

Her kan du læse om optagelseskriterier, ansøgningsprocedure og svar på optagelse.

Oversigt:

Optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på det særligt tilrettelagte forløb på ASF-linjen eller i SAFE-klassen skal den unge:

 • Søge det særligt tilrettelagte forløb som sit højst prioriterede uddannelsesønske
 • Enten være erklæret ikke generelt uddannelsesparat, men uddannelsesparat til ASF-linjen/SAFE-klasse
  • I så fald skal eleven afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb
 • Eller være erklæret uddannelsesparat til STX
  • I optagelse.dk skal eleven i så fald afkrydses som uddannelsesparat. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb
 • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog
 • Have en diagnose inden for ASF, ADHD eller ADD

Til top


Ansøgningsprocedure:

Ansøgere til ASF-linjen og SAFE-klassen skal søge på lige fod med andre gymnasiesøgende på www.optagelse.dk

 • Kommer den unge direkte fra grundskolen er fristen for ansøgning d. 1. marts 2018
 • Kommer den unge ikke direkte fra grundskolen er fristen for ansøgning d. 15 marts 2018.
 • Unge, der har søgt direkte ind efter grundskolen, modtager et kvitteringsbrev i ansøgerens e-Boks d. 7. marts.
 • Alle der har søgt ind på ASF-linjen og SAFE-klassen på HTG får svar i e-Boks d. 16. maj

2. fremmedsprog

På optagelse.dk skal det anføres hvilket 2. fremmedsprog, den unge ønsker. Der kan vælges mellem:

 • Tysk fortsættersprog
 • Fransk fortsættersprog

Kunstnerisk fag

På optagelse.dk skal det også anføres hvilket kunstnerisk fag, den unge ønsker. Der kan vælges mellem:

 • Musik
 • Billedkunst

Studieretning

I bemærkningsfeltet på optagelse.dk skal det tilkendegives hvilken studieretning, den unge ønsker hos Høje-Taastrup Gymnasium.

Der kan vælges mellem:

 • Studieretningen: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
 • Studieretningen: Engelsk (A) – Tysk fortsættersprog (A) – Samfundsfag (B)

Obs! Selvom sidstnævnte studieretning har tysk som 2. fremmedsprog, skal det markeres på optagelse.dk, at den unge vælger tysk fortsættersprog som 2. fremmedsprog

VIGTIGT!

I skal forholde jer til uddannelsesparathedsvurderingen af den unge, når I udfylder ansøgningsblanketten på optagelse.dk.

Er den unge erklæret ikke generelt uddannelsesparat, men uddannelsesparat til ASF-linjen/SAFE-klasse, skal skemaet udfyldes som følgende:

 • Den unge afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb

Er den unge erklæret uddannelsesparat til almen STX, skal skemaet udfyldes som følgende:

 • Den unge afkrydses som uddannelsesparat. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb

Psykiatriske udredningspapirer og skolepapirer skal sendes med og kan:

 • Vedhæftes som bilag på optagelse.dk
 • Sendes som elektronisk post til htg@htg.dk med emnefeltet “ASF-linjen/SAFE-klasse”
 • Sendes som fysisk post mærket med “ASF-linjen/SAFE-klasse” på kuverten. Adresse: Frøgaard Allé 2, 2630 Taastrup.

Hjælp

 • Du kan læse om adgangskravene for STX-ansøgere og se, hvad Gymnasiereformen 2017 indebærer for kommende ansøgere – ‘Adgangskrav til de gymnasielle uddannelser’
 • Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinatoren for ASF-linjen, Karin Wolfgang – tlf.: 20117330 eller mail: kw@htg.dk

Til top


Svar på optagelse 2018

 • 7. marts 2018 sendes kvitteringsbrev til ansøgerens e-Boks.
 • 16. maj 2018 sendes der svar til ansøgere, der har søgt ASF-linjen. Svaret sendes til den unges e-Boks.
 • Studiestart fredag d. 17. august for ASF-linjen og SAFE-klasse

Til top


Venteliste

Har du et barn, som er startet et gymnasialt forløb på STX/HHX/HTX, og som kan have fordel af at skifte til vores ASF-linje/SAFE-klasse, skal du kontakte pædagogisk koordinator Karin Wolfgang. Hun kan fortælle dig om procedure og krav. Gymnasiet har ikke faste ventelister, men vender tilbage, så snart der er ledig plads, som er egnet til dit barn. Du kan læse mere om ventelister og ledige pladser her.

Til top