Optagelse på ASF & SAFE

Her kan du læse om optagelseskriterier, ansøgningsprocedure og svar på optagelse.

Oversigt:

Optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på det særligt tilrettelagte forløb på ASF-linjen eller i SAFE-klassen skal den unge:

 • Søge det særligt tilrettelagte forløb som sit første prioriterede uddannelsesønske.
 • Enten være erklæret ikke generelt uddannelsesparat, men uddannelsesparat til ASF-linjen/SAFE-klasse
  • I så fald skal eleven afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb“.
 • Eller være erklæret uddannelsesparat til STX
  • I optagelse.dk skal eleven i så fald afkrydses som uddannelsesparat. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb“.
 • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog.
 • Have en diagnose inden for ASF, ADHD eller ADD.

Til top


Ansøgningsprocedure:

Ansøgere til ASF-linjen og SAFE-klassen skal søge på lige fod med andre gymnasiesøgende på www.optagelse.dk.

 • Fristen for ansøgning er senest d. 1. marts 2019.
 • Alle ansøgere modtager et kvitteringsbrev i deres e-Boks d. 18. marts 2019.
 • Ansøgeren får svar på, om han/hun er optaget senest d. 1. maj 2019.

2. fremmedsprog

På optagelse.dk skal det anføres hvilket 2. fremmedsprog, den unge ønsker. Der kan vælges mellem:

 • Tysk fortsættersprog
 • Fransk fortsættersprog

Kunstnerisk fag

På optagelse.dk skal det også anføres hvilket kunstnerisk fag, den unge ønsker. Der kan vælges mellem:

 • Musik
 • Billedkunst

Studieretning

I bemærkningsfeltet på optagelse.dk skal det tilkendegives hvilken studieretning, den unge ønsker hos Høje-Taastrup Gymnasium.

Der kan vælges mellem:

 • Studieretningen: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
 • Studieretningen: Engelsk (A) – Tysk fortsættersprog (A) – Samfundsfag (B)

Obs! Selvom sidstnævnte studieretning har tysk som 2. fremmedsprog, skal det markeres på optagelse.dk, at den unge vælger tysk fortsættersprog som 2. fremmedsprog

VIGTIGT!

I skal forholde jer til uddannelsesparathedsvurderingen af den unge, når I udfylder ansøgningsblanketten på optagelse.dk.

Er den unge erklæret ikke generelt uddannelsesparat, men uddannelsesparat til ASF-linjen/SAFE-klasse, skal skemaet udfyldes som følgende:

 • Den unge afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er ikke uddannelsesparat til almen STX, men til STX med særligt tilrettelagt forløb

Er den unge erklæret uddannelsesparat til almen STX, skal skemaet udfyldes som følgende:

 • Den unge afkrydses som uddannelsesparat. I kommentarfeltet skal der stå “Eleven er uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb

Psykiatriske udredningspapirer og skolepapirer skal sendes med og kan:

 • Vedhæftes som bilag på optagelse.dk
 • Sendes som elektronisk post til htg@htg.dk (sikker mail) med emnefeltet “ASF-linjen/SAFE-klasse”
 • Sendes som fysisk post mærket med “ASF-linjen/SAFE-klasse” på kuverten. Adresse: Frøgaard Allé 2, 2630 Taastrup.

Hjælp

Til top


Venteliste

Har du et barn, som er startet et gymnasialt forløb på STX/HHX/HTX, og som kan have fordel af at skifte til vores ASF-linje/SAFE-klasse, skal du kontakte pædagogisk koordinator Karin Wolfgang. Hun kan fortælle dig om procedure og krav. Gymnasiet har ikke faste ventelister, men vender tilbage, så snart der er ledig plads, som er egnet til dit barn. Du kan læse mere om ventelister og ledige pladser her.

Til top