Optagelse

Optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på ASF/SAFE-linjen skal du:

 • Søge senest 13. marts 2023 på optagelse.dk
 • Søge det særligt tilrettelagte forløb som dit første prioriterede uddannelsesønske.
 • Enten være erklæret ikke generelt uddannelsesparat, men uddannelsesparat til ASF/SAFE-linjen. (I så fald skal eleven afkrydses som ikke-uddannelsesparat på optagelse.dk.)
 • Eller være erklæret uddannelsesparat til STX. (På optagelse.dk skal eleven i så fald afkrydses som uddannelsesparat.)
 • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog.
 • Have en diagnose inden for ASF eller have lignende behov.

Ansøgningsprocedure:

Ansøgere til ASF/SAFE-linjen skal søge på lige fod med andre gymnasiesøgende på www.optagelse.dk.

Ansøgere til ASF/SAFE-linjen har altid forrang og det er derved os som skole, der fordeler pladserne. Læs mere om forrang her.

 • Fristen for ansøgning er senest d. 13. marts.
 • Det er vigtigt du i din ansøgning markerer, at du søger optagelse med forrang.

2. fremmedsprog

På optagelse.dk skal du vælge dit 2. fremmedsprog. Du kan vælge mellem:

 • Tysk fortsættersprog
 • Fransk fortsættersprog

Kunstnerisk fag

På optagelse.dk skal du vælge et kunstnerisk fag. Du kan vælge mellem:

 • Musik
 • Billedkunst

Bilag

Psykiatriske udredningspapirer og skolepapirer skal sendes med på en af følgende måder:

 • Uploades i Optagelse.dk (Optagelse.dk er sikker løsning)
 • Sendes som elektronisk post til htg@htg.dk (sikker mail) med emnefeltet “ASF/SAFE-linjen”.
 • Sendes som fysisk post mærket med “ASF/SAFE-linjen” på kuverten. Adresse: Frøgaard Allé 2, 2630 Taastrup.

Hjælp

Ledige pladser

Hvis du har påbegyndt et gymnasialt forløb på STX/HHX/HTX, men kunne have fordel af at skifte til vores ASF/SAFE-linje, kan du og dine forældre kontakte ASF/SAFE-koordinator Karin Wolfgang. Hun kan fortælle dig om procedure og krav. Gymnasiet har ikke faste ventelister, men vender tilbage, så snart der er ledig plads. Du kan læse mere om optagelse og ledige pladser her.