Venteliste og ledige pladser | ASF & SAFE

Venteliste

Har du et barn, som er startet på et gymnasialt forløb på STX/HHX/HTX, og som kan have fordel af at skifte til vores ASF-linje/SAFE-klasse, skal du kontakte pædagogisk koordinator Karin Wolfgang. Hun kan fortælle dig om procedure og krav. Gymnasiet har ikke faste ventelister, men vender tilbage, så snart der er en ledig plads, som er egnet til dit barn.


Optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på det særligt tilrettelagte forløb på ASF-linjen eller i SAFE-klassen skal den unge:

  • Være erklæret uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb.
  • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser inkl. undervisning i 2. fremmedsprog.
  • Have en diagnose inden for ASF, ADHD eller ADD.

Du kan læse mere om den almindelige optagelse til ASF-linjen/SAFE-klasse her.


Ledige pladser i skoleåret 2019/2020

  • En ledig plads i 3.g – samfundssproglig: Engelsk (A) – Tysk fort. (A) – Samfundsfag (B)
  • En ledig plads i 3.g – science: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
  • En ledig plads i 2.g – science: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
  • En ledig plads i 1.g – science: Matematik (A) – Kemi (B) – Fysik (B)

Der er ledige pladser på ASF-linjen på Høje-Taastrup Gymnasium jf. ovenstående oversigt. Hvis dit barn har en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelse eller har lignende behov og har måttet opgive at gå i en almindelig STX/HHX/HTX-klasse, kan det være, at dette er noget for ham/hende.

Skriv til pædagogisk koordinator Karin Wolfgang på kw@htg.dk, hvis du ønsker at vide mere.