Venteliste og ledige pladser | ASF & SAFE

Venteliste

Har du et barn, som er startet et gymnasialt forløb på STX/HHX/HTX, og som kan have fordel af at skifte til vores ASF-linje/SAFE-klasse, skal du kontakte pædagogisk koordinator Karin Wolfgang. Hun kan fortælle dig om procedure og krav. Gymnasiet har ikke faste ventelister, men vender tilbage, så snart der er ledig plads, som er egnet til dit barn.


Optagelseskriterier:

For at kunne blive optaget på det særligt tilrettelagte forløb på ASF-linjen eller i SAFE-klassen, skal den unge:

  • Være erklæret uddannelsesparat til STX med særligt tilrettelagt forløb
  • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog
  • Have en diagnose inden for ASF, ADHD eller ADD

Du kan læse mere om den almindelige optagelse hos ASF-linjen/SAFE-klasse her.

Ledige Pladser skoleåret 2018/2019

To ledige pladser i 2.g – samfundssproglig studieretning & En ledig i 1.g – samfundssproglig studieretning

Engelsk (A), Tysk fort. (A) &  Samfundsfag (B)

Der er ledige pladser i 1.g & 2.g samfundssproglige studieretninger på Høje-Taastrup Gymnasium. Hvis dit barn har en diagnose indenfor austimespektrumforstyrrelse, og har måtte opgive at gå i en almindelig STX/HHX/HTX klasse, kan det være at dette er noget for ham/hende.

Skriv til Pædagogisk koordinator Karin Wolfgang på Karin Wolfgang, hvis du ønsker at vide mere.