HF+

På Høje-Taastrup Gymnasium tilbyder vi en HF for elever med en psykisk funktionsnedsættelse, som fx ADHD, ADD, angst, og som derfor har brug for nogle anderledes, trygge og forudsigelige rammer for undervisningen og for uddannelsen.

Undervisningen vil foregå i særligt tilpassede fysiske og pædagogiske rammer, som tager hensyn til de behov, som denne elevgruppe har.

De fysiske rammer

Vi har indrettet et lokale med plads til højst 16 elever, hvor hver elev har hver sin afskærmede plads langs lokalets vægge og med en hestesko i lokalets midte. Eleverne har dermed egen arbejdsplads med opslagstavle, reol til bøger samt ringbind i forskellige farver til noter og udleverede materialer. Hver elev bliver tildelt en mentor, som bl.a. hjælper eleven med at få struktur på noterne – og hverdagen.

De pædagogiske rammer

Undervisningen tager udgangspunkt i struktureret pædagogik, hvor fokuspunkterne er forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse samt tydeliggørelse. Når eleverne starter på HTG, bliver der opbygget et netværk om eleven bestående af lærere og studievejleder, så vi hurtigt får iværksat de nødvendige tiltag for, at eleverne falder til og trives. Det første halve år er alle fag lektiefri, og alle skriftlige opgaver skrives i modulerne.

Selve uddannelsen

Uddannelsen er 2-årig og de faglige krav er de samme som en almindelig HF. Det betyder, at eksamen er adgangsgivende til de samme uddannelser. Det er kun de fysiske rammer og vores pædagogiske tilgang, der er anderledes.

Læs mere om fagpakkerne her.

OBS: Når du har indsendt din ansøgning i optagelse.dk, skal du sende en mail til htg@htg.dk, hvor du skriver, at du har sendt en ansøgning til HF+. Vi vil sørge for, at du får de nødvendige oplysninger om skolestart mv. og møde dine lærere og din mentor inden sommerferien.

Når du søger om optagelse, skal du ønske et praktisk/kreativt fag. Du kan her vælge mellem: mediefag C, idræt C, drama C, musik C eller billedkunst C.

Hvis du har brug for at vide mere eller har lyst til at komme forbi, så kontakt skolen. Vi glæder os til at se dig.

Dimission 2022