Optagelse på HF

Her kan du læse om optagelse på HF. Du kan læse om, hvor og hvornår du skal ansøge, hvornår du får svar, krav og meget andet.

 • Er du erklæret uddannelsesparat til HF, skal du senest d. 1. marts 2019 ansøge om optagelse hos os via www.optagelse.dk
 • I ansøgningen skal du vælge blandt et af følgende fag, som du får i 1.hf:
  • billedkunst
  • mediefag
  • idræt
 • Bemærk, at Gymnasiereformen 2017 indebærer nye adgangskrav for unge, der søger direkte ind på HF fra 9. klasse. Der skal nu opnås mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.klasseprøver. Du kan læse mere om, hvad det betyder her.
 • Vi anbefaler, at du mindst angiver tre uddannelsesønsker/uddannelsessteder, da du ikke har krav på at komme ind på din 1. prioritet.
 • D. 7. marts modtager ansøgere, der kommer direkte fra grundskolen (9.-10. klasse), et kvitteringsbrev. Kvitteringsbrevet bliver kun sendt fra det gymnasium, der er søgt som 1. prioritet. Modtager du ikke et kvitteringsbrev d. 7. marts, skal du derfor kun tage kontakt til det gymnasium, du har søgt som 1. prioritet.
 • Du får svar på optagelse d. 16. maj 2019 i din e-Boks (ansøgerens e-Boks).
 •  Skolestart er onsdag d. 14. august 2019.
Søg her


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er startet et andet sted?

Hvis du er startet på en anden uddannelse og ønsker at skifte til HTG, skal du udfylde blanketten, du finder på nedenstående link.

Søg ind på HTG nu

 

Hvornår får jeg svar?
 • I midten af marts sender vi dig en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.
 • I starten af maj sender vi dig et optagelsesbrev, hvis du er kommet ind på Høje-Taastrup Gymnasium.
 • I midten af juni sender vi dig det sidste brev, hvor du kan orientere dig om din skolestart på HTG.
Optagelseskrav

For at få krav på optagelse på HF, skal du opfylde følgende betingelser:

 • OBS! Fra skoleåret 2017/2018 kan du komme på HF efter 9. klasse. For disse elever gælder særlige optagelseskrav, som du kan høre om fra UU-vejlederen. Følgende er ikke rettet til de elever, der ønsker at starte efter 9. klasse.

For at have retskrav om optagelse efter 10. klasse gælder følgende:

 • Du skal være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser.
 • Du skal have afsluttet 10. klasse efter folkeskoleloven eller have gennemført en undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse.
 • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • Du skal have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig i alle tre fag.
 • Du skal have aflagt folkeskolens 9. klasseprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse eller have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve i fysik/kemi efter 10. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen.
Fordelingskriterier

Hvis du søger et gymnasium, der har flere ansøgere end pladser, bliver du optaget på en anden skole ud fra en række kriterier og principper.

Fordelingsudvalget sørger for denne fordeling, der som udgangspunkt lægger transporttid til grund. Læs mere her.

Ikke vurderet uddannelsesparat

Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du/dine forældre forlange, at der foretages en ny vurdering. Dette gøres gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, som så anmoder gymnasiet om at foretage en uddannelsesparathedsvurdering.
Du vil herefter blive indkaldt til vurderingen på gymnasiet. Her undersøges dine faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. De faglige prøver tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. klasse og evt. 10. klasse.

Faglige prøver
Du skal til:

 • En mundtlig prøve i dansk.
 • En mundtlig prøve i engelsk.
 • En mundtlig prøve i matematik.

Prøverne består af ca. 20 min. forberedelse uden hjælpemidler og en samtale på ca. 20 min., hvor to faglærere er til stede.

De personlige og sociale forudsætninger
Dine personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende kriterier indgår:

 • Evnen til at indgå i faglig samtale.
 • Modtage og bruge informationer.
 • Selvstændighed.

Desuden vil vurderingen af egne styrker og svagheder samt motivation og engagement indgå.

Resultat
Når prøverne er afsluttet, træffer HTG en afgørelse om, hvorvidt du er uddannelsesparat eller ej. Du får tilsendt afgørelsen skriftligt og den meddeles til UU. Afgørelsen er endelig og gælder på alle gymnasiale uddannelser i pågældende år.