Brobygning

Brobygningsforløbet er en uge, hvor elever i 9. og 10. klasse får et godt indblik i livet på gymnasiet. Brobygningselever bliver introduceret til både gymnasiets fag og lærere samt til det sociale liv på gymnasiet.

Ved at deltage får brobygningseleven mulighed for at:

  • Opleve et studieforløb.
  • Deltage i den faglige undervisning.
  • Gøre egne erfaringer med indhold, skolemiljø, omgangsformer, metoder, lektier samt undervisning.
  • Møde elever og lærere på uddannelsesstedet.
  • Få kendskab til krav og muligheder i forhold til kommende uddannelse.

Unge kan kun komme på brobygning gennem aftale med deres UU-vejleder.