Studiestart 2021

Gymnasieforløbet

Første skoledag er onsdag d. 11. august 2021

Undervisningen indledes med et grundforløb på 3 måneder. I grundforløbet møder du både obligatoriske fag og studieretningsfag. I slutningen af grundforløbet skal du vælge din studieretning. Studieretningsforløbet starter i midten af november og fortsætter frem til afslutningen i 3.g. Du kan læse mere om gymnasieforløbet her.


Inden du starter, skal du…

 • Sørge for at have en kopi af dit afgangsbevis for 9. og evt. for 10. klasse, som du medbringer første skoledag.
 • Have en bærbar computer eller en tablet til rådighed, som du kan tage med i skole.
 • Indbetale kopiafgift på 200 + en licens til matematikprogram på 128 kr. (samlet 328 kr.) til gymnasiets bankkonto (0216-4069028233) i Danske Bank eller via MobilePay (899875). Husk at anføre navn og CPR-nummer. Bemærk at det er en årlig kopiafgift.
 • Orientere dig i Skoleliv.
 • Have oprettet en digital postkasse (e-Boks), da fremtidige breve fra gymnasiet bliver sendt dertil.
 • Have oprettet dig som bruger på dit lokale bibliotek.

Program for grundforløb 

Grundforløbet varer fra skolestart og til november måned

 • 11/8-13/8: Introdage. Se detaljeret program her
 • 20/8: Idrætsdag ved Badesøen og introfest.
 • Uge 37: Screeninger. Alle nye elever bliver screenet i læsning, stavning og matematik, så vi kan vurdere, hvilken støtte den enkelte elev skal have for at forbedre sit niveau i hver disciplin.
 • Uge 37: Informationsaften for elever og forældre om studieretningsvalget.
 • Uge 39: Studieretningspræsentationer.
 • Uge 39: Evalueringssamtaler. Samtalerne er en hjælp, så du kan føle dig mere tryg med din beslutning om valg af studieretning.
 • Uge 40: Studieretningsvalg. Læs mere om studieretningerne her.
 • Uge 42: Efterårsferie.
 • Uge 44: AP-prøve og NV-prøve. AP står for almen sprogforståelse og har til formål at give dig en sproglig bevidsthed samt nogle generelle sproglige analyseværktøjer. NV står for naturvidenskabeligt grundforløb og vil introducere dig til naturvidenskabelig tankegang. Begge fag afsluttes med en prøve i slutningen af grundforløbet, der tæller med på dit eksamensbevis.
 • Uge 44: Introtur onsdag 3/11-fredag 5/11
 • Fremefter: Studieretningsforløb.

Kig indenfor på HTG

Tag på en 360° rundtur på HTG hjemme fra din sofa, så du kan få en fornemmelse af gymnasiet inden din første dag. Undervejs kan du trykke på de små ikoner, som giver dig mere indhold at gå på opdagelse i.


Ungdomskort

Har du brug for at benytte offentlig transport for at komme til og fra gymnasiet, kan du søge om ungdomskort.


SU

Når du har modtaget dit optagelsesbrev fra gymnasiet, kan du få SU fra den 1. august, HVIS du er fyldt 18 år. Klik her og find hjælp til at søge om SU.