Optagelse på HTG

På Høje-Taastrup Gymnasium er der 3 muligheder for en gymnasial uddannelse, vi har forskellige optagelsesprocedurer for de forskellige uddannelser.

  • Hvis du kommer direkte fra grundskolen skal du sende din ansøgning på www.optagelse.dk, husk senest den 1. marts
  • Hvis du IKKE kommer direkte fra grundskolen, skal du søge via optagelse.dk inden den 15. marts
  • Udfylde denne formular, hvis du er startet på en HF- eller STX-uddannelse et andet sted og ønsker at skifte til HTG
  • Kontakte koordinator Karin Wolfgang på mail: kw@htg.dk eller tlf.: 2011 7330, hvis du har en diagnose, er startet på STX/HHX/HTX og ønsker at skifte til ASF-linjen/SAFE-klassen på HTG. Eller læs mere her.

Læs alt om optagelsesprocedurerne på de forskellige uddannelser her:

STX   HF   ASF & SAFE