Alt om ASF/SAFE-linjen

Indholdsfortegnelse


Om linjen

Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) var den første uddannelsesinstitution i Danmark, der tilbød en gymnasial uddannelse til unge med diagnoser inden for autismespektret (ASF). Mere end 12 år senere har HTG en bred erfaring på området, hvilket danner baggrund for vores gode resultater.

Erfaring kombineret med den høje søgning har ført til skolens beslutning om også at starte en SAFE-klasse (struktur – ambition – faglighed – empati). SAFE optager ud over unge med autisme også unge med lignende hjælpebehov. Alle pædagogiske tiltag, der gælder for ASF, gælder også for SAFE, hvorfor klasserne hører under samme linje.

Undervisningen på ASF/SAFE-linjen foregår i særligt tilpassede og pædagogiske rammer, som tager hensyn til behovet for overskuelighed, ro og ekstra hjælp til det, der er udfordrende.

Du får et dygtigt og uddannet netværk omkring dig, som aktivt yder støtte og skaber tryghed.

På ASF/SAFE-linjen kan du vælge mellem tre forskellige studieretninger: Bioscience, Science og Det internationale samfund med tysk. Du tager en studentereksamen på samme faglige vilkår som øvrige gymnasieelever. Det betyder, at en studentereksamen fra ASF/SAFE-linjen på HTG er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

HTG udbyder tre studieretninger på ASF/SAFE-linjen:

  • Science: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
  • Bioscience: Biologi (A) – Kemi (B)
  • Det internationale samfund: Engelsk (A) – Tysk fortsættersprog (A) – Samfundsfag (B)

Du kan læse mere om studieretningerne her.

De fysiske rammer

ASF/SAFE-linjen består lige nu af 12 klasser med maks. 16 elever i hver klasse.

En skoledag på HTG består normalt af fire lektioner a 90 minutters varighed. Eleverne har et fast klasseværelse, hvor al undervisning ud over idræt, de kunstneriske fag, valgfag og de eksperimentelle fag foregår. Eleverne har deres egen arbejdsplads med opslagstavle, reol til bøger samt ringbind i forskellige farver til noter og udleverede materialer. Hver elev bliver tildelt en mentor, som bl.a. hjælper eleven med at få struktur på noterne. Eleverne får tilbudt et aflåst skab, hvor de kan opbevare eksempelvis computer.

I forlængelse af klasselokalerne tilbyder HTG et hyggerum udelukkende for eleverne på ASF/SAFE-linjen. Her er der mulighed for at trække sig tilbage, få ro og slappe af i sofaerne. Desuden er der opstillet et bordtennisbord, som eleverne kan benytte sig af i frikvartererne.

De pædagogiske rammer

Undervisningen tager udgangspunkt i struktureret pædagogik, hvor fokuspunkterne er forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse samt tydeliggørelse. Når eleven starter på HTG, bliver der hurtigt opbygget et netværk om eleven bestående af lærere, studievejleder og leder. Teamet holder møde hver anden uge gennem alle tre skoleår. Her gennemgås generel trivsel for eleven samt forsømmelser, så teamet kan yde den rette støtte, og en hurtig reaktion kan sættes ind, hvis det er nødvendigt.

HTG afholder forældrekonsultation for alle tre årgange, og i 1.g udbydes også forældreaften. Vi tilbyder også netværksmøder med forældre, pårørende eller kollegiekontakt, hvis der er behov for det. Hvis forældrene ønsker det, vil der blive etableret et netværk i form af en lukket Facebook-gruppe.

_ASF_SAFE Pædagogiske principper

Det sociale liv

Livet som elev på denne linje byder på studieture, ekskursioner og hytteture, som på den almene STX-linje. Alt foregår dog i et forudsigeligt miljø med rigelig information og forberedelse. Eleven vil blive støttet i at engagere sig i det sociale liv på gymnasiet. Der findes rig mulighed for frivillige aktiviteter såsom musik, musical og fester.


Oplev ASF/SAFE-linjen

Du har mulighed for at opleve livet som gymnasieelev og Høje-Taastrup Gymnasium. Det kan ske:

  • Til orienteringsaften
  • I en brobygningsdag
  • Til en individuel samtale og rundvisning

Orienteringsaften

Denne aften i januar præsenterer gymnasiets elever og lærere jer for Høje-Taastrup Gymnasium (HTG). På aftenen får I lejlighed til at se alt, hvad gymnasiet kan byde på i en hyggelig og afslappet atmosfære. I kan stille jeres spørgsmål, få vejledning og møde de lærere, der er tilknyttet ASF/SAFE-linjen. Se mere om orienteringsaftenen her.

Brobygningsdag

Vi har brobygningsdage, hvor du prøver at gå i gymnasiet og modtager undervisning sammen med de andre brobygningsdeltagere på ASF/SAFE-linjen. Undervisningen er fra kl. 8.10 – 13.30.  Se mere om brobygningsdagene her.

 


Optagelse

Læs mere om optagelse på ASF/SAFE-linjen her.


Efter studentereksamen

ASF/SAFE-linjen har samme faglige vilkår som øvrige STX-uddannelser og er derfor adgangsgivende til videregående uddannelser. HTG guider og støtter eleven med at træffe de svære valg om job og uddannelse efter gymnasiet. Vi støtter eleverne i at deltage i uddannelsesmesser, studiepraktik og åbent hus-arrangementer. Samtidig hjælper vi med at sende ansøgningen af sted til den næste uddannelse og søge SU eller SPS. Du kan læse mere her.

De videregående uddannelser har meget forskellige adgangskrav, og derfor kan det være en god idé at undersøge adgangskravene på de forskellige uddannelser. Det kan I gøre på “Adgangskortet”.


Mere information

  • Du kan læse mere om ASF/SAFE-linjen på Høje-Taastrup Gymnasium inklusiv beskrivelser af de tre studieretninger og udtalelser fra tidligere elever i vores infofolder.
  • Hvis du vil læse uddybende materiale om undervisning af unge med autisme, hvor bl.a. pædagogiske metoder samt temaer som skriftlighed og vejledning vil blive berørt, kan du læse mere her.

Du kan også se videoerne herunder, hvor nogle elever fortæller om, hvordan det er at være elev på ASF/SAFE-linjen:

ASF/SAFE